SIGNUP
  LOGIN

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Το Νομικό Συμβούλιο αποτελείται από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ως πρόεδρο, από τον εκάστοτε Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα του Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και από τρεις δικηγόρους.

Το Νομικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται και αποφασίζει:

(i) Επί αιτήσεων φυσικών προσώπων που επιθυμούν να εγγραφούν ως δικηγόροι, διεξάγει την εξέταση και εκδίδει τα αναγκαία πιστοποιητικά και επί αιτήσεων για εγγραφή  Εταιρείας Δικηγόρων, εξετάζει αν πληρούνται οι προβλεπόμενες στον παρόντα Νόμο προϋποθέσεις και εκδίδει τη σχετική έγκριση·

(ii) επί της υποχρέωσης καταβολής από το Γενικό Εισαγγελέα και από κάθε δικηγόρο ο οποίος ασκεί το επάγγελμα, και οι οποίοι με την καταχώριση στο Δικαστήριο οποιουδήποτε καθοριζόμενου δικογράφου σε οποιαδήποτε διαδικασία ενώπιον Δικαστηρίου ή εκ μέρους των οποίων καταχωρείται τέτοιο δικόγραφο, τελών ως ήθελε καθοριστεί, με σκοπό την κάλυψη των διοικητικών και άλλων εξόδων λειτουργίας του Νομικού Συμβουλίου

Οι αποφάσεις του Νομικού Συμβουλίου και η νομιμότητα αυτών εξετάζονται στα πλαίσια αγωγής ενώπιον Επαρχιακού Δικαστηρίου.

Περαιτέρω, ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, το Νομικό Συμβούλιο, μετά από σχετική αίτηση, εγκρίνει τη σύσταση εταιρείας ως Εταιρείας Δικηγόρων και η έγκριση αυτή είναι απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής της ως εταιρείας, δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου, αν η εταιρεία αυτή:

(α) είναι προτεινόμενη για εγγραφή στη Δημοκρατία, δυνάμει του περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου, ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία της  οποίας όλοι οι προτιθέμενοι συνεταίροι είναι δικηγόροι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Δικηγόρων που  Ασκούν το Επάγγελμα. ή

(β) είναι προτεινόμενη για εγγραφή στη Δημοκρατία, δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου, ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης της οποίας το σύνολο των προτιθέμενων μετόχων της και των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι δικηγόροι οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Δικηγόρων που  Ασκούν το  Επάγγελμα

(γ) είναι προτεινόμενη για εγγραφή ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία ή ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης της οποίας το όνομα αποτελείται αποκλειστικά από:

(i) το όνομα ή τα ονόματα ενός ή περισσοτέρων δικηγόρων που ασκούν το επάγγελμα, ή

(ii) το όνομα ή τα ονόματα δικηγόρων που άσκησαν στο παρελθόν στη Δημοκρατία το επάγγελμα του δικηγόρου ως συνεταίροι σε ομόρρυθμη ή σε ετερόρρυθμη εταιρεία που υφίστατο κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Δικηγόρων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2007, ή

(iii) το όνομα ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας που υφίστατο κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Δικηγόρων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2007 και περιέχει το όνομα ή τα ονόματα δικηγόρων που είναι ή ήταν στο παρελθόν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο των Δικηγόρων.