SIGNUP
  LOGIN

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ερωτηματολόγιο βάσει του περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007, ως έχει τροποποιηθεί (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο Νόμος») και του περί Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2012

 

Οδηγίες προς συμπλήρωση του παρόντος ερωτηματολογίου:

A. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται από όλα τα μέλη του Π.Δ.Σ (δικηγόρους, ΔΕΠΕ, Συνεταιρισμό, ΕΠΔΥ-εταιρεία παροχής διοικητικών υπηρεσιών).

Σε περίπτωση που:

  1. ΕΠΔΥ η οποία
    1. δεν έχει δικούς της πελάτες
    2. ανήκει σε ΔΕΠΕ και καλύπτεται από τις πολιτικές και διαδικασίες μιας ΔΕΠΕ τότε στο ερωτηματολόγιο της συγκεκριμένης ΔΕΠΕ να γίνει ονομαστική αναφορά στις ΕΠΔΥ που καλύπτονται από την συγκεκριμένη ΔΕΠΕ στο Μέρος «5. Άλλα Σχόλια» του ερωτηματολογίου 
  2. Για ΕΠΔΥ η οποία έχει δικούς της πελάτες θα πρέπει να συμπλήρωθεί ξεχωριστό ερωτηματολόγιο.
  3. Δικηγόρος ο οποίος είναι εργοδοτούμενος και δεν εξασκεί άλλες δραστηριότητες εκτός από εκείνες του εργοδότη του, τότε πρέπει απλά να συμπληρώσει την «ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ» που επισυνάπτεται ως Παράρτημα Β.

B. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται από τον Λειτουργό Συμμόρφωσης εκ μέρους του μέλους του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

 

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: 

Για Εγγεγραμμένους χρήστες        Για μη εγγεγραμμένους χρήστες

(που έχουν εγγραφεί στην Ιστοσελίδα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου είτε για το Αρχείο Πτωχευσάντων είτε για το Μητρώο Εμπιστευμάτων) -

ΑΦΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕΝΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

 

(που δεν έχουν εγγραφεί στην Ιστοσελίδα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου)

  ΕΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΟΥ ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ Printable Survey

 

** ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

1. Άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων εκ μέρους ανεξάρτητων επαγγελματιών νομικών, με εξαίρεση τις προνομιούχες πληροφορίες, όταν συμμετέχουν είτε-

α) Βοηθώντας στο σχεδιασμό ή στην υλοποίηση συναλλαγών για τους πελάτες τους σχετικά με-

(i) την αγορά και πώληση ακινήτων ή επιχειρήσεων

(ii) τη διαχείριση χρημάτων, τίτλων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων των πελατών τους

(iii) το άνοιγμα ή τη διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών, λογαριασμών ταμιευτηρίου ή λογαριασμών τίτλων

(iv) την οργάνωση των εισφορών των αναγκαίων για τη δημιουργία, λειτουργία, ή διοίκηση εταιρειών

(v) τη σύσταση, λειτουργία ή διοίκηση καταπιστευματικών εταιρειών, επιχειρήσεων ή ανάλογων μονάδων

β) ενεργώντας εξ ονόματος και για λογαριασμό των πελατών τους στο πλαίσιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών ή συναλλαγών επί ακινήτων

 

2. Υπηρεσίες και δραστηριότητες που περιγράφονται πιο κάτω και λογίζονται ως διοικητικές υπηρεσίες -

α) Η διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της ανάληψης ή παροχής των καθηκόντων εμπιστευματοδόχου (επιτρόπου) ή προστάτη (protector) εμπιστευμάτων, οπουδήποτε και εάν αυτά έχουν δημιουργηθεί ή εγκαθιδρυθεί, ή της διαχείρισης ή επένδυσης ή διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων του εμπιστεύματος:

Νοείται ότι κατά την παροχή υπηρεσιών προστάτη (protector) δε θεωρείται ότι παρέχεται διοικητική υπηρεσία, εντός της έννοιας του παρόντος Νόμου, σε περίπτωση που ο προστάτης ενός εμπιστεύματος είναι ένας εκ των δικαιούχων του εμπιστεύματος ή ο εμπιστευματοπάροχος ή συγγενικό πρόσωπο μέχρι τρίτου βαθμού συγγένειας του εμπιστευματοπάροχου.

β) Η ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών, που περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, τη διαχείριση ή τη διοίκηση εταιρειών, ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων εταιρειών, ή άλλων οργανισμών με ή χωρίς ξεχωριστή νομική οντότητα οπουδήποτε και εάν αυτά έχουν συσταθεί ή εγκαθιδρυθεί και η παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται πιο κάτω:-

(i) παροχή συμβούλων νομικών προσώπων∙

(ii) παροχή γραμματέα, ή βοηθού γραμματέα, νομικών προσώπων˙

(iii) κατοχή μετοχικού κεφαλαίου νομικών προσώπων και εγγραφή του κατόχου στα αντίστοιχα μητρώα εγγεγραμμένων μετόχων εκ μέρους και για λογαριασμό τρίτων·

(iv) παροχή διεύθυνσης εγγεγραμμένου γραφείου και ή της επίσημης ταχυδρομικής και ή ηλεκτρονικής διεύθυνσης εταιρειών˙

(v) παροχή ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων συνεταίρων σε συνεταιρισμούς·

(vi) παροχή άλλων υπηρεσιών, ανάλογων ή σε συνάρτηση με τις υπηρεσίες που περιγράφονται στις πιο πάνω παραγράφους, σε σχέση με άλλα νομικά πρόσωπα ή οργανισμούς με ή χωρίς ξεχωριστή νομική οντότητα ∙

(vii) άνοιγμα ή διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών ∙

(viii) φύλαξη χρηματοοικονομικών μέσων για λογαριασμό πελατών, περιλαμβανομένης της θεματοφυλακής, ως αυτή καθορίζεται στο Τρίτο Παράρτημα, Μέρος ΙΙ, παράγραφος 1 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου, και άλλων συναφών υπηρεσιών, εκτός εάν θα παρέχεται ως παρεπόμενη υπηρεσία από ΕΠΕΥ στα πλαίσια του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

Τυπώστε το αρχείο που υπάρχει ΕΔΩΣυμπληρώστε το όνομα και την εταιρεία, υπογράψτε και στείλτε το με φαξ στο 22873013 ή με email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..