SIGNUP
  LOGIN

Hπαρούσα εγκύκλιος κυκλοφορεί σε συνεννόηση με όλες τις Εποπτικές Αρχές των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών (ΕΠΔΥ), δηλαδή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο και τον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου καθώς και με το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (‘ΤΕΠ’)

1.      Όπως γνωρίζετε από πρόσφατα δημοσιεύματα στον τύπο και σχετική ανακοίνωση τύπου που έχει εκδώσει το Υπουργείο Οικονομικών, η Κύπρος (μαζί με μικρό αριθμό άλλων χωρών) έχει αξιολογηθεί από το Διεθνές Συνέδριο για Φορολογική Διαφάνεια και Ανταλλαγή Πληροφοριών σε Θέματα Φορολογίας (GlobalForumonTaxTransparencyandExchangeofInformationforTaxPurposes), μετά από σχετικό έλεγχο της νομοθεσίας και της πρακτικής της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ φορολογικών αρχών που εφαρμόζονται στην Κύπρο, ότι δεν εφαρμόζει τις πρακτικές για ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών μέσα στα χρονικά πλαίσια που καθορίζονται για τέτοια θέματα. Τα ευρήματα της έκθεσης και οι ενέργειες που γίνονται στην Κύπρο για επίλυση του προβλήματος μέσα στο επόμενο έτος αναφέρονται στην σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών που εσωκλείεται.

 

2.      Όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση, το θέμα έτυχε μελέτης από τις Αρμόδιες Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας και τις Εποπτικές Αρχές και  έχει αποφασιστεί η λήψη συγκεκριμένων μέτρων.

 

3.      Με σκοπό τη δημιουργία ενός συστήματος συντονισμού μεταξύ του ΤΕΠ και των εταιρειών οι οποίες τυγχάνουν διαχείρισης από τις ΕΠΔΥ αναφορικά με τη λήψη και απάντηση των ερωτημάτων από τις ξένες αρχές, ως άμεσο πρώτο βήμα, έχει αποφασισθεί όπως κάθε ΕΠΔΥ υποδείξει στο ΤΕΠ συγκεκριμένο πρόσωπο το οποίο θα αποτελεί το «σύνδεσμο» της ΕΠΔΥ με το ΤΕΠ για θέματα ανταπόκρισης και λήψης πληροφοριών σε σχέση με τέτοια αιτήματα.

 

4.      Παρά το ότι το καθήκον αυτό δεν εμπίπτει στα νομικά καθήκοντα του λειτουργού συμμόρφωσης για ΕΠΔΥ, έχει αποφασισθεί όπως το ΤΕΠ, εκτός αν η ΕΠΔΥ υποδείξει διαφορετικά, θεωρεί ότι ο σχετικός «σύνδεσμος» κάθε ΕΠΔΥ για το πιο πάνω σκοπό είναι το ίδιο πρόσωπο με το λειτουργό συμμόρφωσης της ΕΠΔΥ. Σε περίπτωση που οι οποιεσδήποτε ΕΠΔΥ επιθυμούν να υποδείξουν πρόσωπο άλλο από το λειτουργό συμμόρφωσης ως το σχετικό «σύνδεσμο» μεταξύ του ΤΕΠ και ΕΠΔΥ, καλούνται όπως μέχρι τις 31/12/2013 πληροφορήσουν σχετικά την Αρμόδια Εποπτική Αρχή και το ΤΕΠ στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

cybar@cytanet.com.cy/Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

5.      Με σκοπό την οριστική επίλυση του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί, το ΤΕΠ θα προχωρήσει σε ενέργειες ούτως ώστε να ενημερωθεί ορθά το αρχείο των φορολογουμένων.. Το ΤΕΠ στις αρχές του επόμενου έτους θα αποταθεί γραπτώς στις εταιρείες ζητώντας σχετική πληροφόρηση για τον σκοπό αυτό και αναμένεται ότι όλες οι ΕΠΔΥ θα βοηθήσουν ενεργά και έγκαιρα στην προσπάθεια αυτή.

 

6.      Ταυτόχρονα, θα ενταθούν οι προσπάθειες για άμεση ανταπόκριση των φορολογουμένων σε αιτήματα για ανταλλαγή πληροφοριών και η ουσιαστική συμβολή των ΕΠΔΥ είναι απαραίτητη. Οι Εποπτικές Αρχές θα διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή του ΤΕΠ, λαμβάνοντας κατάλληλα μέτρα εναντίον όσων ΕΠΔΥ αδικαιολόγητα δεν θα φροντίζουν όπως οι φορολογούμενοι στους οποίους προσφέρουν διοικητικές υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται έγκαιρα σε τέτοια αιτήματα και έτσι συμβάλλουν στην δημιουργία αρνητικών εντυπώσεων για την Κύπρο διεθνώς.

 

7.      Είναι κατανοητό ότι σε περίπτωση που η προσπάθεια αυτή δεν επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα έγκαιρης συμμόρφωσης, η Κυβέρνηση θα εξετάσει την πιθανότητα και θα προχωρήσει άμεσα στην εισαγωγή νομοθεσίας για σημαντική αύξηση των διοικητικών κυρώσεων στις μη συμμορφούμενες εταιρίες και στους διοικητικούς συμβούλους τους, που προνοείται  στη σχετική νομοθεσία για τέτοια παράλειψη, μια ενέργεια που θα έχει την πλήρη και ουσιαστική υποστήριξη όλων των Εποπτικών Αρχών.

8.      Σε μία προσπάθεια ενημέρωσης των εποπτευομένων, οι τρεις Εποπτικές Αρχές αναμένεται να πραγματοποιήσουν εντός των επομένων δύο μηνών σεμινάρια για πλήρη ενημέρωση των μελών τους πάνω στο σημαντικό αυτό θέμα και απάντηση τυχόν σχετικών ερωτημάτων.

 

Είμαστε σίγουροι ότι όλοι θέλουμε να διατηρήσουμε την Κύπρο σαν διεθνές οικονομικό κέντρο και πολύ περισσότερο να βελτιώσουμε το αρνητικό κλίμα που υπάρχει σήμερα σχετικά με το όνομα και την φήμη της Κύπρου σαν διεθνές οικονομικό κέντρο παροχής υπηρεσιών. Η συμμόρφωση των ΕΠΔΥ στο θέμα της έγκαιρης ανταπόκρισης σε αιτήματα ανταλλαγής πληροφοριών είναι μια ουσιαστική και απαραίτητη συμβολή στην προσπάθεια αυτή και για τον λόγο αυτό είμαστε σίγουροι για την ορθή αντιμετώπιση του θέματος από όλους.