SIGNUP
  LOGIN

Ανακοίνωση

Η Βουλή των Αντιπροσώπων έχει ψηφίσει τον περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμο του 2012 (196(Ι)/2012), ο οποίος έχει τεθεί σε ισχύ στις 21 Δεκεμβρίου 2012.

Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος (Π.Δ.Σ.) έχει καταφέρει, με σοβαρή, υπεύθυνη και σκληρή δουλειά, να εξαιρέσει από την εφαρμογή του εν λόγω Νόμου τα ακόλουθα πρόσωπα:
(α) Δικηγόρο και/ή εταιρεία δικηγόρων (LLC) κατά την έννοια του περί Δικηγόρων Νόμου,
(β) Ομόρρυθμη εταιρεία ή Ετερόρρυθμη εταιρεία της οποίας οι ομόρρυθμοι εταίροι είναι δικηγόροι ή εταιρεία δικηγόρων (LLC) και 
(γ) Θυγατρική εταιρεία, αμέσως ή εμμέσως, οποιωνδήποτε από τους πιο πάνω.

Σύμφωνα με τον Νόμο, τα πιο πάνω εξαιρούμενα πρόσωπα εμπίπτουν στον όρο «δικαιούχα πρόσωπα» και εποπτεύονται από το Συμβούλιο του Π.Δ.Σ., υπό την ιδιότητά του ως Εποπτική Αρχή στα πλαίσια του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου (188(Ι)/2007). 

Διευκρινίζεται ότι όσον αφορά την εποπτεία των εταιρειών της πιο πάνω κατηγορίας (γ), το Συμβούλιο του Π.Δ.Σ. θα εποπτεύει τις εταιρείες οι οποίες ανήκουν ΑΜΕΣΑ KAI ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ σε:
(α) Δικηγόρο/ους και/ή
(β) Ομόρρυθμη/ες εταιρεία/ες ή Ετερόρρυθμη/ες εταιρεία/ες, της/των οποίας/ων οι ομόρρυθμοι εταίροι είναι δικηγόροι ή Εταιρεία/ες Δικηγόρων (LLC) και/ή
(γ) Εταιρεία/ες η/οι οποία/ες είναι η/οι ίδια/ες εξαιρούμενο/α πρόσωπο/α και εποπτεύεται/ονται από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.

Για σκοπούς ρύθμισης της διαδικασίας εγγραφής και εποπτείας από το Συμβούλιο του Π.Δ.Σ., έχει εκδοθεί σχετική Οδηγία (4η Οδηγία προς τα Μέλη του Π.Δ.Σ.) η οποία και επισυνάπτεται. 
Ήδη, ο Π.Δ.Σ. τηρεί μητρώο των δικαιούχων προσώπων που εμπίπτουν στις πιο πάνω κατηγορίες (α) και (β), ενώ θα δημιουργήσει και θα τηρεί μητρώο, για τα δικαιούχα πρόσωπα της πιο πάνω κατηγορίας (γ). Ως εκ τούτου, καλούνται όλα τα δικαιούχα πρόσωπα της κατηγορίας (γ), να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση stephanie.papanicolaou@cybar.org.cy τα ακόλουθα: 
1. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Σύστασης, 
2. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Διεύθυνσης Εγγεγραμμένου Γραφείου,
3. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Διευθυντών και Γραμματέα,
4. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Μετόχων,
5. Βεβαίωση δικηγόρων στους οποίους ανήκει το δικαιούχο πρόσωπο (επισυνάπτεται τύπος βεβαίωσης),
6. Στοιχεία επικοινωνίας (πρόσωπο επικοινωνίας, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

Το εν λόγω μητρώο θα αναρτηθεί τόσο στην ιστοσελίδα του Π.Δ.Σ όσο και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μέσω διαδικτυακού συνδέσμου, προς συμμόρφωση με το άρθρο 25(6) του Νόμου 196(Ι)/2012. 

Λευκωσία,11 Φεβρουαρίου 2013

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τo σημείωμα

Κάντε κλικ εδώ για να συμπληρώσετε την βεβαίωση