SIGNUP
  LOGIN

Ε201/11

Ορίζεται στις 4/3/21 στις 9.00 π.μ. για τη δήλωση του συμβιβασμού.

Ο Καθ’ ου να είναι παρών.

 

Ε36/17

Αίτηση έρευνας ημ. 24/1/20

Η αίτηση ορίζεται για ακρόαση στις 6/4/21 στις 9.00 π.μ.

Καμία διαταγή για έξοδα.

 

Ε14/19

Αίτηση έρευνας ημ. 29/1/20

Το ένταλμα δεν έχει εκτελεστεί.

Να γίνει προσπάθεια από την Αιτήτρια να βρεθεί νέα διεύθυνση επίδοσης.  Η αίτηση ορίζεται στις 23/4/21 για έλεγχο του εντάλματος.

Καμία διαταγή για έξοδα.

 

Ε15/19

Αίτηση έρευνας ημ. 29/1/20

Το ένταλμα δεν έχει εκτελεστεί.

Να γίνει προσπάθεια από την Αιτήτρια να βρεθεί νέα διεύθυνση επίδοσης.  Η αίτηση ορίζεται στις 23/4/21 για έλεγχο του εντάλματος.

Καμία διαταγή για έξοδα.

 

Ε179/19

Αίτηση για απόφαση ημ. 18/2/2021

Εκδόθηκε απόφαση.

 

Ε3/21

Μονομερείς αιτήσεις ημ. 22/2/21 για υποκατάστατη επίδοση

Έχουν εκδοθεί σχετικά διατάγματα.

 

 

 

Κ35/18

Η κυρίως αίτηση απορρίπτεται άνευ βλάβης του δικαιώματος των Αιτητών να επανέλθουν με νέα αίτηση. Τα έξοδα επιδικάζονται υπέρ της Καθ’ ης η αίτηση όπως υπολογιστούν από τη Γραμματέα και εγκριθούν από το Δικαστήριο.

Το σχετικό διάταγμα να συνταχθεί όταν παρουσιαστεί το υπογεγραμμένο αντίγραφο της σχετικής ηλεκτρονικής επικοινωνίας των συνηγόρων των διαδίκων προς το Δικαστήριο.

 

Κ4/19

Επαναορίζεται για ακρόαση στις 30/9/2021 στις 11.00 π.μ.

Η Γραμματεία να ενημερώσει τη Λειτουργό να είναι παρούσα.

Έξοδα στην πορεία

 

 

Κ6/19

Παρατείνεται ο χρόνος για καταχώρηση της γραπτής μαρτυρίας του Καθ’ ου η αίτηση για 75 μέρες από σήμερα.

Η υπόθεση επαναορίζεται για ακρόαση στις 30/9/2021 στις 11.00 π.μ.

Η Γραμματεία να ενημερώσει τη Λειτουργό να είναι παρούσα.

Έξοδα στην πορεία όχι εναντίον Αιτητών.

 

 

 

 

                                                                (Υπ.) ………………………….

                                                                         Γ. Παγιάσης, Πρόεδρος