SIGNUP
  LOGIN

 

Πλην των υποθέσεων που εκτίθενται αμέσως κατωτέρω και άνευ επηρεασμού των πιο κάτω επιφυλάξεων, όλες οι υποθέσεις που είναι ορισμένες ενώπιον του κ. Φ. Κωμοδρόμου, Δ.Δ.Δ.,την 1.6.2020 ορίζονται στις14.7.2020 (ώρα 9.00 π.μ.), για τον ίδιο λόγο (ισχύουν οι ίδιες οδηγίες).

Εξακολουθεί να ισχύει η ορισθείσα ημερομηνία (1.6.2020) για τις προσφυγές αρ. 1124/2016 και 1028/2018 που είναι ορισμένες για διευκρινίσεις (ώρα 9.15 π.μ.), καθώς και για τις προσφυγές αρ41/2017, 186/2017, 946/2017 και συνεκδ. προσφυγές 522/2015 κ.α.που είναι ορισμένες για προγραμματισμό(ώρα9.00 π.μ.).

Η προσφυγή αρ. 337/2020 ορίζεται για επίδοση στα ενδιαφερόμενα μέρη, στις13.7.2020, ώρα 9.00 π.μ..

Οι προσφυγές αρ. 323/2020 και 330/2020 ορίζονται για επίδοση στους καθ’ ων η αίτηση και στα ενδιαφερόμενα μέρη, στις 13.7.2020, ώρα 9.00 π.μ..

Στην προσφυγή αρ. 128/2019 δίδεται για τελευταία φορά παράταση καταχώρησης της γραπτής αγόρευσης των καθ’ ων η αίτηση μέχρι τις 10.6.2020 και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 19.6.2020.

Σε περίπτωση που οι υπό του Δικαστηρίου δοθείσες οδηγίες κατά την τελευταία δικάσιμο κάθε υπόθεσης έχουν στο μεσοδιάστημα υλοποιηθεί (δια της επίδοσης της προσφυγής, καταχώρησης της ένστασης, αγόρευσης κ.λπ.), δίδονται δια της παρούσας οδηγίες για καταχώρηση, μέχρι τις14.7.2020, της ένστασης ή της αγόρευσηςπου ακολουθεί, αναλόγως της περίπτωσης, σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική του Δικαστηρίου

Νοείται ότι, σε περίπτωση που διάδικος σε οποιαδήποτε προσφυγή που είναι ορισμένη την 1.6.2020 επιθυμεί την έκδοση διαφορετικών οδηγιών, καλείται να το πράξει γραπτώς, υποβάλλοντας προς τούτο αιτιολογημένο αίτημαστο Πρωτοκολλητείο, επί του οποίου το Δικαστήριο θα αποφασίσει το συντομότερο δυνατό.

 

 

 

 

 

Φ. ΚΩΜΟΔΡΟΜΟΣ, Δ.Δ.Δ.