SIGNUP
  LOGIN

Πλην των υποθέσεων που εκτίθενται αμέσως κατωτέρω και άνευ επηρεασμού των πιο κάτω επιφυλάξεων, όλες οι υποθέσεις που είναι ορισμένες ενώπιον του κ. Φ. Κωμοδρόμου, Δ.Δ.Δ.στις3.7.2020, ορίζονται εκ νέου στις14.9.2020 (ώρα 9.00 π.μ.), για τον ίδιο λόγο (ισχύουν οι ίδιες οδηγίες).

Εξακολουθεί να ισχύει η ορισθείσα ημερομηνία (3.7.2020) για την προσφυγή αρ. 107/2019 (9.30 π.μ.), συνεκδ. υποθ. αρ. 1439/2017 κ.α. (9.30 π.μ.) και1798/2018 (9.15 π.μ.) που είναι ορισμένες για διευκρινίσεις, για τις προσφυγές αρ. 916/2018 και1453/2017και 1735/2019 που είναι ορισμένες για προγραμματισμό(ώρα9.15 π.μ.), για τις προσφυγές αρ. 1465/2019, 1123/2015 και 748/2018, που είναι ορισμένες για περαιτέρω οδηγίες (ώρα 9.00 π.μ.) και για την προσφυγή αρ. 1234/2016 που είναι ορισμένη για μνεία (ώρα9.15 π.μ.).

Εξακολουθεί επίσης να ισχύει η ορισθείσα ημερομηνία (3.7.2020) για την προσφυγή αρ. 1311/2019, στο πλαίσιο της οποίας καταχωρήθηκε αίτηση συνεκδίκασης με την προσφυγή αρ. 1343/2019 (ώρα 9.00 π.μ.).

Ηπροσφυγή αρ. 1892/2018 ορίζεταιγια προγραμματισμό στις 14.9.2020.Δίδεται για τελευταία φορά παράταση τριών εβδομάδων για την καταχώρηση της γραπτής απαντητικής αγόρευσης του αιτητή.

Η προσφυγή αρ. 1782/2017 ορίζεται για προγραμματισμό στις 14.9.2020.Δίδεται για τελευταία φορά παράταση τεσσάρων εβδομάδων για την καταχώρηση της γραπτής αγόρευσης των ενδιαφερομένων μερών και ακολούθως εντός τριών εβδομάδων να καταχωρηθεί η απαντητική αγόρευση του αιτητή.

Στην προσφυγή αρ. 1091/2018δίδεται για τελευταία φορά παράταση τεσσάρων εβδομάδων για την καταχώρηση της γραπτής αγόρευσης των καθ’ ων η αίτηση και η υπόθεση ορίζεται γιαπεραιτέρω οδηγίες στις 14.9.2020.

Στην προσφυγή αρ. 1283/2019δίδεται για τελευταία φορά παράταση τεσσάρων εβδομάδων για την καταχώρηση της γραπτής αγόρευσης των αιτητών και η υπόθεση ορίζεται γιαπεραιτέρω οδηγίες στις 14.9.2020.

Στην προσφυγή αρ. 1472/2019δίδεται για τελευταία φορά παράταση τεσσάρων εβδομάδων για την καταχώρηση της ένστασης των καθ’ ων η αίτηση και η υπόθεση ορίζεται γιαπεραιτέρω οδηγίες στις 14.9.2020.

Σε περίπτωση που οι υπό του Δικαστηρίου δοθείσες οδηγίες κατά την τελευταία δικάσιμο κάθε υπόθεσης έχουν στο μεσοδιάστημα υλοποιηθεί (δια της επίδοσης της προσφυγής, καταχώρησης της ένστασης, αγόρευσης κ.λπ.), δίδονται δια της παρούσας οδηγίες για καταχώρηση, μέχρι τις14.9.2020, της ένστασης ή της αγόρευσης που ακολουθεί, αναλόγως της περίπτωσης, σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική του Δικαστηρίου.

Νοείται ότι, σε περίπτωση που διάδικος σε οποιαδήποτε προσφυγή που είναι ορισμένη την3.7.2020 επιθυμεί την έκδοση διαφορετικών οδηγιών, καλείται να το πράξει γραπτώς, υποβάλλοντας προς τούτο αιτιολογημένο αίτημαστο Πρωτοκολλητείο, επί του οποίου το Δικαστήριο θα αποφασίσει το συντομότερο δυνατό.