SIGNUP
  LOGIN

Πλην των υποθέσεων που εκτίθενται αμέσως κατωτέρω και άνευ επηρεασμού των πιο κάτω επιφυλάξεων, όλες οι υποθέσεις που είναι ορισμένες ενώπιον του κ. Φ. Κωμοδρόμου, Δ.Δ.Δ.την13.7.2020, ορίζονται εκ νέου στις15.9.2020 (ώρα 9.00 π.μ.), για τον ίδιο λόγο (ισχύουν οι ίδιες οδηγίες).

Εξακολουθεί να ισχύει η ορισθείσα ημερομηνία (13.7.2020) για τηνπροσφυγή αρ.301/2017(9.15 π.μ.)και931/2017 (9.30 π.μ.) που είναι ορισμένες για διευκρινίσεις, καθώς και για τις προσφυγές αρ. 1108/2014, 1007/2018, 1357/2018και412/2018που είναι ορισμένες για προγραμματισμό(ώρα9.00 π.μ.).

Εξακολουθεί επίσης να ισχύει η ορισθείσα ημερομηνία για τηνπροσφυγή αρ. 1262/2019 που είναι ορισμένη για περαιτέρω οδηγίες(ώρα 9.00 π.μ.).

Στην προσφυγή αρ. 1343/2018δίδεται για τελευταία φορά παράταση έξι εβδομάδων για την καταχώρηση της γραπτής αγόρευσης των καθ’ ων η αίτηση και η υπόθεση ορίζεται γιαπεραιτέρω οδηγίες στις 15.9.2020

Η προσφυγή αρ. 1332/2017 ορίζεται γιαπρογραμματισμό στις 15.9.2020. Δίδεται για τελευταία φορά παράταση χρόνου καταχώρησης της απαντητικής αγόρευσης των αιτητών μέχρι τότε.

Οι συνεκδικαζόμενες προσφυγές αρ. 986/2018 κ.α. ορίζονται για προγραμματισμό στις 15.9.2020. Οι απαντητικές γραπτές αγορεύσεις των αιτητών (όπου αυτές δεν καταχωρήθηκαν) να καταχωρηθούν μέχρι τότε.

Σε περίπτωση που οι υπό του Δικαστηρίου δοθείσες οδηγίες κατά την τελευταία δικάσιμο κάθε υπόθεσης έχουν στο μεσοδιάστημα υλοποιηθεί (δια της επίδοσης της προσφυγής, καταχώρησης της ένστασης, αγόρευσης κ.λπ.), δίδονται δια της παρούσας οδηγίες για καταχώρηση, μέχρι τις15.9.2020, της ένστασης ή της αγόρευσης που ακολουθεί, αναλόγως της περίπτωσης, σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική του Δικαστηρίου.

Νοείται ότι, σε περίπτωση που διάδικος σε οποιαδήποτε προσφυγή που είναι ορισμένη την13.7.2020 επιθυμεί την έκδοση διαφορετικών οδηγιών, καλείται να το πράξει γραπτώς, υποβάλλοντας προς τούτο αιτιολογημένο αίτημαστο Πρωτοκολλητείο, επί του οποίου το Δικαστήριο θα αποφασίσει το συντομότερο δυνατό.