SIGNUP
  LOGIN

Το Δικαστήριο θα επιληφθεί των ακόλουθων υποθέσεων όπου η φυσική παρουσία των συνηγόρων είναι απαραίτητη:

 

225/2011 η ώρα 8:30

2595/2014 η ώρα 8:30

266/2017 η ώρα 8:30

1936/2011 για ακρόαση η ώρα 10:00

6389/2015 η ώρα 8:15

543/2019 η ώρα 8:15

1535/2014 η ώρα 8:30

3720/2016 η ώρα 8:30

1930/2017 η ώρα 8:30

1335/2014 η ώρα 8:30

 

Οι ακόλουθες υποθέσεις τυγχάνουν χειρισμού ως ακολούθως:

 

2693/2013

Ορίζεται για ακρόαση στις 10.05.2021 στις 10:00

 

8015/2014

Η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση στις 22.02.2021 στις 09:30.  Ο λόγος αναβολής είναι γιατί υπάρχουν παλαιότερες υποθέσεις και συγκεκριμένα οι 225/2011 και 1936/2011

 

2960/2015

Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α της αίτησης ημερομηνίας 11.06.2020 χωρίς οποιαδήποτε έξοδα

 

3210/2015

Η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση στις 08.03.2021 στις 09:30. Ο λόγος αναβολής είναι γιατί υπάρχουν παλαιότερες υποθέσεις και συγκεκριμένα οι 225/2011 και 1936/2011

 

3213/2015

Η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση στις 07.03.2021 στις 09:30. Ο λόγος αναβολής είναι γιατί υπάρχουν παλαιότερες υποθέσεις και συγκεκριμένα οι 225/2011 και 1936/2011

 

6323/2015

Κλίμακα προέδρου – οι δικηγόροι να αποταθούν στο πρωτοκολλητείο

 

6617/2015

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 16.11.2020.  Κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας από όλες τις πλευρές να καταχωρηθεί μέχρι τότε.

 

196/2016

Η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση στις 14.03.2021 στις 09:30. Ο λόγος αναβολής είναι γιατί υπάρχουν παλαιότερες υποθέσεις και συγκεκριμένα οι 225/2011 και 1936/2011

 

1061/2016

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 22.10.2020.  Κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας από τους Εναγόμενους 1, 2 και 3 να καταχωρηθεί μέχρι τις 20.10.2020

 

1581/2016

Η αίτηση ημερομηνίας 06.08.2019 αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα σε βάρος των Καθ’ ων η αίτηση 2 και 3.  Σε σχέση με τους Εναγόμενους 4 και 5 η αγωγή ορίζεται για απόδειξη στις 20.10.2020 στις 08:30 εκτός εάν καταχωριστεί υπεράσπιση μέχρι 16.10.2020

 

3974/2016

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 07.03.2021

 

3245/2017

Η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση στις 15.03.2021 στις 10:30. Ο λόγος αναβολής είναι γιατί υπάρχουν παλαιότερες υποθέσεις και συγκεκριμένα οι 225/2011 και 1936/2011

 

3988/2018

Η αίτηση ημερομηνίας 12.02.2020 αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα σε βάρος του Εναγομένου 1 – Καθ’ ου η αίτηση.  Σε σχέση με τους Εναγόμενους 2 και 3 αποσύρεται και απορρίπτεται με επιφύλαξη παντώς δικαιώματος

 

542/2019

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 30.10.2020.  Σύνοψη μαρτυρίας και κατάλογος μαρτύρων να καταχωριστεί μέχρι τις 26.10.2020

 

638/2019

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 30.10.2020.  Αποκάλυψη εγγράφων από Εναγόμενους 1, 2 και 3 εντός περαιτέρω 30 ημερών από σήμερα

 

1738/2019

Η αίτηση ημερομηνίας 16.12.2019 ορίζεται για οδηγίες στις 22.10.2020 στις 08:45.  Έκθεση απαίτησης να καταχωρηθεί μέχρι τότε.

 

2637/2019

Η αίτηση ημερομηνίας 22.10.2019 ορίζεται για απόδειξη στις 20.10.2020 στις 08:45.  Υπεράσπιση από τους Εναγόμενους να καταχωρηθεί μέχρι τις 20.10.2020.  Έξοδα στην πορεία

 

395/2020

Εκδίδεται διάταγμα ως οι παραγράφοι 1 και 2 της αίτησης ημερομηνίας 08.07.2020

 

Αιτήσεις/

Διαχειρίσεις 

 

 

Ανικ. 77/2015

Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος (α) της αίτησης ημερομηνίας 08.07.2020, πλέον τα έξοδα της αιτήσεως

 

 

 

 

Όσες υποθέσεις δεν αναγράφονται στον παρόντα κατάλογο δεν έχουν τεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου από το Πρωτοκολλητείο.