SIGNUP
  LOGIN

Πλην των υποθέσεων που εκτίθενται αμέσως κατωτέρω και άνευ επηρεασμού των πιο κάτω επιφυλάξεων, όλες οι υποθέσεις που είναι ορισμένες ενώπιον του κ. Φ. Κωμοδρόμου, Δ.Δ.Δ. στις 15.9.2020, ορίζονται εκ νέου στις 5.11.2020 (9.00 π.μ.)(ισχύουν οι ίδιες οδηγίες).

Εξακολουθεί να ισχύει η ορισθείσα ημερομηνία (15.9.2020) για τηνπροσφυγή αρ. 989/2016 (9.00 π.μ.) και προσφυγή αρ. 1691/2017 (9.15 π.μ.) που είναι ορισμένες για διευκρινίσεις.

Εξακολουθεί επίσης να ισχύει η ορισθείσα ημερομηνία για τις συνεκδ. προσφυγές αρ.321/2018 κ.α. και 429/2019 (9.00 π.μ.).

Οι διευκρινίσεις στην προσφυγή αρ. 56/2015 αναβάλλονται και οι υποθέσεις ορίζεται για προγραμματισμό στις 5.11.2020.

Η προσφυγή αρ. 170/2019 ορίζεται για διευκρινίσεις στις21.12.2020 (9.00 π.μ.).

Η προσφυγή αρ. 1649/2017 ορίζεται για διευκρινίσεις στις21.12.2020 (9.30 π.μ.).

Οι συνεκδ. προσφυγές αρ. 986/2018 κ.α. ορίζονται για διευκρινίσεις στις29.1.2021 (9.00 π.μ.).

Στις προσφυγές αρ.1332/2017, 1196/2019, 90/2018 και1343/2018 δίδεται παράταση χρόνου τεσσάρων βδομάδων για την καταχώρηση της  απαντητικής αγόρευσης των αιτητών και οι εν λόγω υποθέσεις ορίζονται γιαπρογραμματισμό στις 5.11.2020.

Στις προσφυγές αρ.1619/2019 και1084/2018 δίδεται για τελευταία φορά παράταση χρόνου 6 βδομάδων για την καταχώρηση της γραπτής αγόρευσης των αιτητών και οι εν λόγω προσφυγές ορίζονται στις 5.11.2020 γιαπεραιτέρω οδηγίες.

Στις συνεκδ. προσφυγές αρ.76/2018 κ.α. και στις προσφυγές αρ. 1721/2018 και 1252/2018 δίδεται για τελευταία φορά παράταση χρόνου 6 βδομάδων για την καταχώρηση της  γραπτής αγόρευσης των καθ’ ων η αίτηση και οι εν λόγω υποθέσεις ορίζονται γιαπεραιτέρω οδηγίες στις 5.11.2020.

Η προσφυγή αρ.681/2020 ορίζεται για τελευταία φορά για επίδοση στους καθ’ ων η αίτηση στις9.10.2020.

Η προσφυγή αρ.337/2020 ορίζεται για επίδοση στα ενδιαφερόμενα μέρη 1 έως 12 στις5.11.2020.

Σε περίπτωση που οι υπό του Δικαστηρίου δοθείσες οδηγίες κατά την τελευταία δικάσιμο κάθε υπόθεσης έχουν στο μεσοδιάστημα υλοποιηθεί (δια της επίδοσης της προσφυγής, καταχώρησης της ένστασης, αγόρευσης κ.λπ.), δίδονται δια της παρούσας οδηγίες για καταχώρηση, μέχρι τις 5.11.2020, της ένστασης ή της αγόρευσης που ακολουθεί, αναλόγως της περίπτωσης, σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική του Δικαστηρίου.

Νοείται ότι, σε περίπτωση που διάδικος σε οποιαδήποτε προσφυγή που είναι ορισμένη την 15.9.2020 επιθυμεί την έκδοση διαφορετικών οδηγιών, καλείται να το πράξει γραπτώς, υποβάλλοντας έγκαιρα αιτιολογημένο αίτημαστο Πρωτοκολλητείο, επί του οποίου το Δικαστήριο θα αποφασίσει το συντομότερο δυνατό.