SIGNUP
  LOGIN

ΜΕΡΟΣ  Α΄

 

Η Αγωγή   881/19   ορίζεται για Οδηγίες την 19.1.2021  η ώρα 9.00.  Δίδονται οδηγίες όπως εντός 60 ημερών από σήμερα καταχωρηθούν ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης εγγράφων από όλους τους διαδίκους. Σε περίπτωση που επιθυμούν οι διάδικοι την ανταλλαγή των αποκαλυφθέντων εγγράφων, αυτό να γίνει με συνεννόηση τους εντός 15 ημερών των ενόρκων δηλώσεων  αποκάλυψη. Ακολούθως εντός 90 ημερών από σήμερα να καταχωρηθούν κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας από όλους τους διαδίκους. Τα έξοδα στην πορεία.

 

Η Αγωγή   2879/17   ορίζεται για Οδηγίες την 19.1.2021  η ώρα 9.00.  Δίδονται οδηγίες όπως εντός 60 ημερών από σήμερα καταχωρηθούν ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης εγγράφων από όλους τους διαδίκους. Σε περίπτωση που επιθυμούν οι διάδικοι την ανταλλαγή των αποκαλυφθέντων εγγράφων, αυτό να γίνει με συνεννόηση τους εντός 15 ημερών των ενόρκων δηλώσεων  αποκάλυψη. Ακολούθως εντός 90 ημερών από σήμερα να καταχωρηθούν κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας από όλους τους διαδίκους. Οι εναγόμενοι να καταχωρήσουν Παράρτημα εντός 10 ημερών από σήμερα. Τα έξοδα στην πορεία.

 

Στην Αγωγή 2404/19 η αίτηση ημερ. 11.8.2020 εγκρίνεται. Εκδίδονται διατάγματα ως οι παράγραφοι Α, Γ, Δ (εντός 30 ημερών από της επίδοσης της αίτησης & Ε.΄Εξοδα ως αυτά θα υπολογιστούν κατά το τέλος της διαδικασίας της αγωγής.    

Στην Αγωγή 1306/19 η αίτηση ημερ. 24.9.19 ορίζεται για Απόδειξη στις 22.10.2020 ώρα 9.00.  Υπεράσπιση τουλάχιστον 5 ημέρες προηγουμένως. Έξοδα στην πορεία.

Η Αγωγή 4059/19 ορίζεται για Απόδειξη στις 22.10.2020 ώρα 9.00. Υπεράσπιση τουλάχιστον 5 ημέρες προηγουμένως. Έξοδα στην πορεία.

Στην Αγωγή 2756/19 η αίτηση ημερ. 4.3.2020 ορίζεται για Οδηγίες στις 19.1.2021 ώρα 9.00.  ΄Εξοδα στην πορεία. 

Στην Αγωγή 2436/19 η αίτηση ημερ. 7.1.2020 απορρίπτεται λόγω καταχώρισης υπεράσπισης με έξοδα υπέρ του αιτητή.

Στην Αγωγή 2432/11 η αίτηση ημερ. 4.8.2020 εγκρίνεται και εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση.  

Στην  Αγωγή 2430/19 (3 αιτήσεις)  1.  Αίτηση ημερ. 4.8.2020 εγκρίνεται και εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση. Καμιά διαταγή για έξοδα. 2.  Αίτηση ημερ. 3.3.2020 εγκρίνεται η αίτηση και Εκδίδονται διατάγματα ως η αίτηση, παραγρ. 1, 2, 3, 4 (εντός 30 ημερών από της επίδοσης) & 5 της αίτησης.  Τα έξοδα επιφυλάσσονται ως αυτά θα υπολογιστούν κατά το τέλος της διαδικασίας της αγωγής. 3.  Αίτηση ημερ. 19.11.2019 (εναντίον  του 3) ορίζεται για Απόδειξη την 20.10.2020 ώρα 9.00 εκτός αν καταχωρηθεί Υπεράσπιση 5 ημέρες προηγουμένως τουλάχιστον 5 μέρες προηγουμένως.  Έξοδα στην πορεία.

Η Αγωγή 4849/16  απορρίπτεται ως εξωδίκως διευθετηθείσα. Η κάθε πλευρά τα έξοδά της.

 

Η αγωγή 105/20 ορίζεται στις 9.11.20 ώρα 8.30.  Υπεράσπιση 5 μέρες προηγουμένως.

 

 

 

  •  2    -

 

 

Οι πιο κάτω αγωγές ορίζονται για ακρόασηστις ακόλουθες ημερομηνίες και ώρα 10.30:

 

6990/14      17.2.2021   Τα έξοδα στην πορεία αλλά όχι εναντίον του Εναγομένου.

3455/13      8.12.2020   Τα έξοδα στην πορεία.

2716/14      24.2.2021   Τα έξοδα στην πορεία.

1542/17      2.6.2021      Τα έξοδα στην πορεία.

503/18        5.10.2020    Τα έξοδα στην πορεία.

2429/13        19.5.2021      Τα έξοδα στην πορεία.

 

 

ΜΕΡΟΣ  Β΄

 

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει προηγουμένως συνεννόηση μεταξύ των δικηγόρων των διαδίκων ως προς την πορεία της υπόθεσης, για την οποία ασφαλώς το Δικαστήριο θα πρέπει να ενημερωθεί έγκαιρα, ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣστην ηλεκτρονική διεύθυνση: elgeorgiou@dc.judicial.gov.cyμέχρι τις 10.00 π.μ.της προηγούμενης ημέρας που είναι ορισμένη η υπόθεση.  Διαφορετικά θα ενημερώνεστε για την πορεία της υπόθεσης από το πινάκιο.

Οι πιο κάτω αγωγές παραμένουν για Οδηγίες/Ακρόαση στις 18.9.2020 με αναγκαία την παρουσία των δικηγόρων καθότι σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις από αυτούς.

 

Αγωγές:        

189/19        8.35

2875/17      8.40

1680/16      8.45

323/16        8.50

1370/17      8.55

172/15        9.00

8906/12      9.10  (Αναμένουμε τα emailsαπό τους δικηγόρους)

3747/14     9.15  (αίτηση ημερ. 9.6.2020)

 

Αίτηση:

545/16    8.30

35/12        8.35   Παραπομπή