SIGNUP
  LOGIN

 

Πλην των υποθέσεων που εκτίθενται αμέσως κατωτέρω και άνευ επηρεασμού των πιο κάτω επιφυλάξεων, όλες οι υποθέσεις που είναι ορισμένες ενώπιον του κ. Φ. Κωμοδρόμου, Δ.Δ.Δ. στις 5.10.2020, ορίζονται εκ νέου στις 17.11.2020 (9.00 π.μ.), για τον ίδιο λόγο (ισχύουν οι ίδιες οδηγίες).

Εξακολουθεί να ισχύει η ορισθείσα ημερομηνία (5.10.2020) για τις συνεκδ. προσφυγές αρ. 1439/17 κ.α. (9.15 π.μ.) και την προσφυγή αρ. 506/2018 (9.30 π.μ.) που είναι ορισμένες για διευκρινίσεις.

Εξακολουθεί επίσης να ισχύει η ορισθείσα ημερομηνία για τις προσφυγές αρ. 728/2020, 1374/2019, 590/2019 και 1339/2019 (9.00 π.μ.), καθώς και για τις προσφυγές αρ. 100/2019, 1759/19, 1066/2019 και συνεκδ. προσφυγές αρ. 1042/2018 κ.α. (9.15 π.μ.).

Στις προσφυγές αρ. 891/2019 και 1416/2019 δίδεται για τελευταία φορά παράταση χρόνου για την καταχώρηση της γραπτής αγόρευσης της αιτήτριας μέχρι τις 5.11.2020, ημερομηνία κατά την οποία οι υποθέσεις ορίζονται γιαπεραιτέρω οδηγίες. Μετά το πέρας της πιο πάνω προθεσμίας, η πλευρά της αιτήτριας δεν θα έχει δικαίωμα καταχώρησης αγόρευσης.

Στις προσφυγές αρ. 384/2018 και349/2018, δίδεται για τελευταία φορά παράταση χρόνου για την καταχώρηση της γραπτής αγόρευσης των καθ’ ων η αίτηση μέχρι τις 5.11.2020, ημερομηνία κατά την οποία οι υποθέσεις ορίζονται γιαπεραιτέρω οδηγίες. Μετά το πέρας της πιο πάνω προθεσμίας, η πλευρά των καθ’ ων η αίτηση δεν θα έχει δικαίωμα καταχώρησης αγόρευσης.

Στις προσφυγές αρ. 1724/2019 και 1332/2019 δίδεται για τελευταία φορά παράταση χρόνου για την καταχώρηση της ένστασης των καθ’ ων η αίτηση μέχρι τις 5.11.2020, ημερομηνία κατά την οποία οι υποθέσεις ορίζονται γιαπεραιτέρω οδηγίες.Μετά το πέρας της πιο πάνω προθεσμίας, η πλευρά των καθ’ ων η αίτηση δεν θα έχει δικαίωμα καταχώρησης ένστασης.

Στην προσφυγή αρ. 145/2020 δίδεται για τελευταία φορά παράταση χρόνου δεκαπέντε ημερών για την καταχώρηση της ένστασης των καθ’ ων η αίτηση και η προσφυγή ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 5.11.2020.

Στην προσφυγή αρ. 296/2019 δίδεται για τελευταία φορά παράταση χρόνου δεκαπέντε ημερών για την καταχώρηση της γραπτής αγόρευσης των καθ’ ων η αίτηση και η προσφυγή ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 5.11.2020. Μετά το πέρας της πιο πάνω προθεσμίας, η πλευρά των καθ’ ων η αίτηση δεν θα έχει δικαίωμα καταχώρησης αγόρευσης.

Στις συνεκδ. προσφυγές αρ. 417/2018 κ.α., δίδεται για τελευταία φορά παράταση χρόνου δεκαπέντε ημερών για την καταχώρηση της γραπτής αγόρευσης του ενδ. μέρους 5 (στην προσφυγή αρ. 417/2018) και ακολούθως απαντητική αγόρευση των αιτητών να καταχωρηθεί μέχρι τις 7.12.2020, ημερομηνία κατά την οποία οι υποθέσεις ορίζονται για προγραμματισμό.

Η προσφυγή αρ. 721/2020 ορίζεται για επίδοση στα ενδ. μέρη 1,3,4 και 5 και καταχώρηση της ένστασης των καθ’ ων η αίτηση μέχρι τις 17.11.2020.

Η προσφυγή αρ. 714/2020 ορίζεται για επίδοση στο ενδ. μέρος και καταχώρηση της ένστασης των καθ’ ων η αίτηση μέχρι τις 17.11.2020.

Στην προσφυγή αρ. 1070/2018, δίδεται για τελευταία φορά παράταση χρόνου δεκαπέντε ημερών για καταχώρηση της συμπληρωματικής αγόρευσης των καθ’ ων η αίτηση και ακολούθως να καταχωρηθεί η απαντητική αγόρευση των αιτητών μέχρι τις 17.11.2020, ημερομηνία κατά την οποία η υπόθεση ορίζεται για προγραμματισμό.

Η προσφυγή αρ. 1686/2018 ορίζεται για προγραμματισμό στις 17.11.2020 (απαντητική αγόρευση αιτητή να καταχωρηθεί μέχρι τότε).

Η προσφυγή αρ. 1523/2017 ορίζεται για προγραμματισμό στις 5.11.2020 (απαντητική αγόρευση αιτητή να καταχωρηθεί μέχρι τότε).

Η προσφυγή αρ. 1353/2019 ορίζεται για διευκρινίσεις στις 8.2.2021, ώρα 9.30 π.μ..

Η προσφυγή αρ. 1119/2018 ορίζεται για διευκρινίσεις στις 11.2.2021, ώρα 9.30 π.μ. (απαντητική αγόρευση αιτητή να καταχωρηθεί εντός 3 βδομάδων από σήμερα).

 Η προσφυγή αρ. 1308/2018 ορίζεται για διευκρινίσεις στις 12.2.2021, ώρα 9.30 π.μ..

 

Σε περίπτωση που οι υπό του Δικαστηρίου δοθείσες οδηγίες κατά την τελευταία δικάσιμο κάθε υπόθεσης έχουν στο μεσοδιάστημα υλοποιηθεί (δια της επίδοσης της προσφυγής, καταχώρησης της ένστασης, αγόρευσης κ.λπ.), δίδονται δια της παρούσας οδηγίες για καταχώρηση, μέχρι τις 17.11.2020, της ένστασης ή της αγόρευσης που ακολουθεί, αναλόγως της περίπτωσης, σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική του Δικαστηρίου.

Νοείται ότι, σε περίπτωση που διάδικος σε οποιαδήποτε προσφυγή που είναι ορισμένη στις 5.10.2020 επιθυμεί την έκδοση διαφορετικών οδηγιών, καλείται να το πράξει γραπτώς, υποβάλλοντας προς τούτο έγκαιρα αιτιολογημένο αίτημαστο Πρωτοκολλητείο, επί του οποίου το Δικαστήριο θα αποφασίσει το συντομότερο δυνατό.