SIGNUP
  LOGIN

Πλην των υποθέσεων που εκτίθενται αμέσως κατωτέρω και άνευ επηρεασμού των πιο κάτω επιφυλάξεων, όλες οι υποθέσεις που είναι ορισμένες ενώπιον του κ. Φ. Κωμοδρόμου, Δ.Δ.Δ. στις 19.10.2020, ορίζονται εκ νέου στις 7.12.2020 (9.00 π.μ.), για τον ίδιο λόγο (ισχύουν οι ίδιες οδηγίες).

Εξακολουθεί να ισχύει η ορισθείσα ημερομηνία (19.10.2020) για την προσφυγή αρ. 1735/2018 (9.15 π.μ.) και την προσφυγή αρ. 916/2018 (9.15 π.μ.) που είναι ορισμένες για διευκρινίσεις.

Εξακολουθεί επίσης να ισχύει η ορισθείσα ημερομηνία για τις προσφυγές αρ.694/2019, 485/2019, 1066/2019 και 988/2019 (ώρα 9.00 π.μ.).

Η προσφυγή αρ.1798/2018 παραμένει για διευκρινίσεις στις 16.11.2020 (ώρα 9.15 π.μ.). Συμπληρωματική γραπτή αγόρευση αιτήτριας να καταχωρηθεί εντός 2 βδομάδων.

Η προσφυγή αρ. 499/2019 ορίζεται για διευκρινίσεις στις 8.3.2021 (ώρα 9.30 π.μ.).

Η προσφυγή αρ. 450/2019 παραμένει για επίδοση στα ενδ. μέρη 1 και 2 στις 19.11.2020. Ένσταση των καθ’ ων η αίτηση να καταχωρηθεί εντός 4 βδομάδων.

Η προσφυγή αρ. 91/2020 ορίζεται στις 5.11.2020 για περαιτέρω οδηγίες (δίδεται για τελευταία φορά παράταση 14 ημερών για καταχώρηση ένστασης).

Η προσφυγή αρ. 1654/2019 ορίζεται για προγραμματισμό στις 7.12.2020 (απαντητική αγόρευση αιτητή να καταχωρηθεί εντός 5 βδομάδων).

Οι προσφυγές αρ.401/2019, 674/2019, 688/2019, 639/2019, 1703/2019, 576/2019 και 268/2019 ορίζονται για προγραμματισμό στις 19.11.2020.

Σε περίπτωση που οι υπό του Δικαστηρίου δοθείσες οδηγίες κατά την τελευταία δικάσιμο κάθε υπόθεσης έχουν στο μεσοδιάστημα υλοποιηθεί (δια της επίδοσης της προσφυγής, καταχώρησης της ένστασης, αγόρευσης κ.λπ.), δίδονται δια της παρούσας οδηγίες για καταχώρηση, μέχρι τις 7.12.2020, της ένστασης ή της αγόρευσης που ακολουθεί, αναλόγως της περίπτωσης, σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική του Δικαστηρίου.

Νοείται ότι, σε περίπτωση που διάδικος σε οποιαδήποτε προσφυγή που είναι ορισμένη στις 19.10.2020 επιθυμεί την έκδοση διαφορετικών οδηγιών, καλείται να το πράξει γραπτώς, υποβάλλοντας προς τούτο έγκαιρα αιτιολογημένο αίτημαστο Πρωτοκολλητείο, επί του οποίου το Δικαστήριο θα αποφασίσει το συντομότερο δυνατό.