SIGNUP
  LOGIN

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Υποθέσεις που είναι ορισμένες στις 24/6/20

Διεκπεραιωθείσες υποθέσεις χωρίς την παρουσία Δικηγόρων

 

 

203/14

Ακρόαση 30/11/20 η ώρα 11:00.

 

3620/13

Οδηγίες 24/7/20 η ώρα 9:00, για σκοπούς προγραμματισμού της Ακρόασης.

 

793/14

Ακρόαση 1/12/20 η ώρα 11:00.

 

2131/15

Οδηγίες 24/7/20 η ώρα 9:00, για εξέταση διαφόρων θεμάτων όπως αποκάλυψη και επιθεώρηση εγγράφων, περαιτέρω και καλύτερες λεπτομέρειες κλπ.

 

1553/15

Ακρόαση 30/11/20 η ώρα 11:00.

 

1843/11

Οδηγίες 8/7/20 η ώρα 9:00, για σκοπούς προγραμματισμού της Ακρόασης.

 

3071/11

Οδηγίες 7/7/20 η ώρα 9:00, για σκοπούς προγραμματισμού της Ακρόασης.

 

910/12

Οδηγίες 6/7/20 η ώρα 9:00, για σκοπούς προγραμματισμού της Ακρόασης.

 

Αίτηση Έφεση 41/20

Επίδοση 24/7/20 η ώρα 9:00.

 

 

 

1112/16

Οδηγίες 24/7/20 η ώρα 9:00, για σκοπούς προγραμματισμού της Ακρόασης.

 

510/17

Οδηγίες 24/7/20 η ώρα 9:00, για σκοπούς προγραμματισμού της Ακρόασης.

 

513/18 – Αίτηση ημερ. 11/3/20

Επίδοση η αίτηση 24/7/20 η ώρα 9:00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για όλες τις υποθέσεις καμία διαταγή για έξοδα εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά.