SIGNUP
  LOGIN

Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Ε

 

Κυκλοφόρησε το 1ο τεύχος (Γενάρης-Μάρτης) 2021 (45ος τόμος)

του τριμηνιαίου περιοδικού

 

«ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ»

 

Σύνταξη-Επιμέλεια ύλης: Σωτήρης Λιασίδης, Πρόεδρος Οικογενειακού Δικαστηρίου

 

Το παρόν, 45ο τεύχος της Επιθεώρησης Οικογενειακού Δικαίου σηματοδοτεί τη συμπλήρωση 11 χρόνων ζωής και την είσοδο στο 12ο έτος κυκλοφορίας του περιοδικού. 

 

Η συμπλήρωσης ενός έτους αβεβαιότητας λόγω των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας Covid-19 δεν επηρέασε την κυκλοφορία του εφόσον υπήρχε συνεχής ροή τόσο εγχώριας όσο και αλλοδαπής νομολογίας σε θέματα που αφορούν στο Οικογενειακό Δίκαιο.    Ενδεικτική είναι η παράθεση στο παρόν τεύχος συνολικά 18 αποφάσεων του Δευτεροβάθμιου Οικογενειακού Δικαστηρίου και άλλων αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου σχετικών με το οικογενειακό δίκαιο. 

 

Περαιτέρω, στο παρόν τεύχος δημοσιεύονται 18 αποφάσεις πρωτόδικων Δικαστηρίων, ενώ ακολουθεί η παράθεση 19 αποφάσεων Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων.  Σημαντικός είναι και ο όγκος των αποφάσεων αλλοδαπών Δικαστηρίων, αφού γίνεται αναφορά σε συνολικά 24 αποφάσεις που αφορούν γενικότερα τις οικογενειακές σχέσεις.  Ειδικότερη αναφορά γίνεται και σε αποφάσεις απαγωγής παιδιών όπου τυγχάνει εφαρμογής η σχετική διεθνής Σύμβαση της Χάγης του 1980. 

 

Παρέχονται επίσης πληροφορίες για θέματα γάμων και διαζυγίων, από τη Δημογραφική Έκθεση, θέματα Νομικού Συμβουλίου και τέλος βιβλιοπαρουσίαση. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το άρθρο το οποίο δημοσιεύεται στην προμετωπίδα του περιοδικού και αφορά σε θέματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων. 

 

Το τεύχος αυτό, όπως και τα προηγούμενα, διατίθενται από τους δικηγορικούς συλλόγους. Τιμή τεύχους €20-, ετήσια συνδρομή €75-.

 

Αρκετοί αναγνώστες έγιναν ήδη συνδρομητές του περιοδικού σε ετήσια βάση και τους αποστέλλεται το κάθε τεύχος μόλις κυκλοφορήσει.  Σε περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλα πρόσωπα, μπορούν να στείλουν έντυπο της παραγγελίας τους με όλα τα στοιχεία τους και τον αρ. θυρ. Δικαστηρίου, στην ταχυδρομική θυρίδα 25386 – 1309 Λευκωσία ή να στείλουν το δελτίο συνδρομής τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση sliasidis@hotmail.com, ούτως ώστε με την κυκλοφορία του κάθε τεύχους, να τοποθετείται στις θυρίδες των Δικαστηρίων που διαθέτει ο κάθε δικηγόρος.

 

Κείμενα για δημοσίευση είναι ευπρόσδεκτα και μπορούν να αποσταλούν προς δημοσίευση σε ηλεκτρονική μορφή με e-mailστη διεύθυνση sliasidis@hotmail.com ή με USB

 

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το συγγραφικό έργο του

Σ. Λιασίδη μπορείτε να αντλήσετε κάτω από τον τίτλο

«Νομικά Συγγράμματα», από το επαγγελματικό facebookpagewww.facebook.com/sotirisliasides