SIGNUP
  LOGIN

Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ανακοίνωσε προσφάτως ότι το i-justice τέθηκε σε εφαρμογή και κάλεσε τους δικηγόρους «να αγκαλιάσουν την καινοτομία αυτή».

Καθίσταται λοιπόν επάναγκες να διασαφηνίσουμε ως Π.Δ.Σ. τα ακόλουθα:

1) Ο Π.Δ.Σ. είχε προτείνει όπως αναλάβει την οικονομική διαχείριση, έναντι αποζημίωσης και κάλυψης των εξόδων και δικαιωμάτων από την Κυπριακή Δημοκρατία,  πρόταση η οποία δεν έγινε αποδεκτή από το Γενικό Λογιστήριο και το  Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.  Στο πλαίσιο συναίνεσης και εφαρμόζοντας στην πράξη την ειλικρινή βούλησή του για επίλυση των προβλημάτων, ο Π.Δ.Σ. και το Ταμείο Συντάξεως, συγκατατέθηκαν στο να αναλάβει η Κυπριακή Δημοκρατία την οικονομική διαχείριση και κατανομή των δικαιωμάτων στους δικαιούχους.  

2) Ο Π.Δ.Σ έχει την έντονη θέση ότι από τη στιγμή που το σύστημα της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης είναι ένα κρατικό σύστημα το οποίο παρέχεται προς όφελος όλων των πολιτών συμπεριλαμβανομένων και των δικηγόρων, η καταβολή των όποιων δικαιωμάτων στην εταιρεία που παρέχει το σύστημα πληρωμών με κάρτες, αποτελεί ευθύνη του οικονομικού διαχειριστή του συστήματος, όπως άλλωστε συμβαίνει και σε κάθε επιχείρηση.

Είναι γνωστόν τοις πάσι ότι δεν είναι ο χρήστης κάρτας που χρεώνεται με τα δικαιώματα της JCC, αλλά η επιχείρηση η οποία έχει συμβληθεί με την JCC. Δεν είναι ο καταναλωτής δηλαδή που επιφορτίζεται ή επιβαρύνεται με τα δικαιώματα τα οποία ο παροχέας του συστήματος οφείλει να καταβάλει στην JCC για να λειτουργήσει το σύστημα. Στην προκειμένη λοιπόν περίπτωση, δεν είναι ο Π.Δ.Σ., ούτε το Ταμείο Συντάξεως ούτε και ο κάθε δικηγόρος, που έχει συμβληθεί με την JCC αλλά η ίδια η Κυπριακή Δημοκρατία. Γιατί λοιπόν να απαιτείται από τον κάθε ιδιώτη δικηγόρο, τον Π.Δ.Σ. ή και το Ταμείο Συντάξεως (!) να επιφορτιστεί αυτό το κόστος;

Αρά αφού η Κυπριακή Δημοκρατία έχει συμβληθεί με την JCC, με ευνοϊκούς όρους και δικαιώματα, και αφού το κόστος λειτουργίας του συστήματος αποτελεί ευθύνη της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως άλλωστε συμβαίνει με όλα τα υπόλοιπα ηλεκτρονικά κυβερνητικά συστήματα π.χ. του Εφόρου Εταιρειών, το Αριάδνη κ.λπ., είναι λοιπόν πραγματικά αδιανόητο, ανήκουστο και πρωτοφανές να επιχειρείται να επιβληθεί είτε προσωπικά στους δικηγόρους είτε στο Ταμείο Συντάξεως ή στον Π.Δ.Σ., η υποχρέωση καταβολής  των δικαιωμάτων της JCC.

Αυτή η αναπάντεχη τροπή στην οικονομική διαχείριση γνωστοποιήθηκε στον Π.Δ.Σ. μόλις 48 ώρες προ της εφαρμογής του συστήματος οπότε ετέθη ο Π.Δ.Σ. προ της νέας απαίτησης για μετακύλιση του κόστους εν μέρει στον Π.Δ.Σ. και ή στο Ταμείο Συντάξεως Δικηγόρων. Επιθυμούμε να επαναλάβουμε και διά της παρούσης, ότι αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Ο Π.Δ.Σ ΔΕΝ πρόκειται να αποδεχθεί αυτή την πρωτάκουστη στρέβλωση που συνιστά άδικη και έκνομη μεταχείριση του νομικού κόσμου.

3) Στην παρούσα φάση πιλοτικής λειτουργίας του συστήματος, η οποία υποτίθεται έχει ξεκινήσει από χθες, όταν επιχειρήσει δικηγόρος να χρησιμοποιήσει το πιλοτικό σύστημα του i-justice αυτόματα εμφανίζεται μια τυποποιημένη ανακοίνωση του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, η οποία αναφέρει ότι: «Η διεκπεραίωση της διαδικασίας καταχώρισης της υπόθεσης και καταβολής των τελών (δικηγοροσήμων) για τα μέλη του Π.Δ.Σ. δεν μπορεί να ολοκληρωθεί καθώς εκκρεμεί η συγκατάθεση του Π.Δ.Σ.». Αυτό είναι καταχρηστικό και δεν αποτελεί ένδειξη σεβασμού προς τον δικηγορικό κόσμο.

4) Ο Π.Δ.Σ. έχει βοηθήσει ουσιαστικά στην αρχιτεκτονική του i-justice και έχει επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις στο σύστημα, καταθέτοντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία των δικηγόρων μελών του που αφιέρωσαν αμέτρητες ώρες αφιλοκερδώς για να στηρίξουν το εγχείρημα. Υπήρξαμε πάντοτε σε όλη την πορεία εκσυγχρονισμού της Δικαιοσύνης και ειδικότερα στην προσπάθεια υλοποίησης της ενδιάμεσης ηλεκτρονικής καταχώρισης, ένας εταίρος έμπρακτα αφοσιωμένος στην υλοποίηση του εκσυγχρονιστικού αυτού βήματος.

Εν όψει λοιπόν των όσων αναφέρουμε ανωτέρω καλούμε το κράτος, την Κυβέρνηση και ειδικότερα τα αρμόδια τμήματα να εγκύψουν με σοβαρότητα και διάθεση συνεργασίας για να μπορέσει, επιτέλους, να ξεκινήσει ομαλά η λειτουργία τόσο του i-justice σε πρώτη φάση αλλά και του e-justice μεταγενέστερα.

Στο πλαίσιο αυτό ο Π.Δ.Σ. απευθύνει έκκληση προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας προσωπικά και προς το Υπουργικό Συμβούλιο, να λάβουν άμεσα τα απαραίτητα μέτρα και αποφάσεις και να δώσουν προς τα αρμόδια τμήματα τις σχετικές οδηγίες ούτως ώστε το i-justice να λειτουργήσει δίκαια και στην πράξη, και όχι εικονικά ή μέσω διακηρύξεων.

Ο Π.Δ.Σ. επαναλαμβάνει τη βούλησή του και τη δεδομένη διάθεσή του για συνεργασία και συναίνεση προς επίλυση όλων των προβλημάτων που έχουν παρουσιαστεί. Είναι με πράξεις και αποτελέσματα, και όχι με λόγια και διακηρύξεις, που καλούμαστε ΟΛΟΙ να αγκαλιάσουμε πραγματικά τις καινοτόμες και εκσυγχρονιστικές μεταρρυθμίσεις που παίρνουν μπροστά τον τόπο μας και εν προκειμένω τη Δικαιοσύνη, την οποία ο Π.Δ.Σ. είναι αδιαμφισβήτητα ταγμένος να υπηρετεί.