SIGNUP
  LOGIN

Αγαπητά μέλη,

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σημειώστε τα ακόλουθα:

Σε περίπτωση αλλαγής διαχειριστή Εμπιστεύματος  από ένα γραφείο σε άλλο η διαδικασία αλλαγής είναι η ακόλουθη:

(α)   Το γραφείο που είχε υπό τη διαχείριση του αρχικά το εμπίστευμα,  θα πρέπει να επιλέξει το εμπίστευμα στο σύστημα όπου το έχει εγγράψει, να επιλέξει το πεδίο  σχόλια και εκεί να συμπληρώσει ως σχόλιο ότι  η διαχείριση του εμπιστεύματος  τερματίζεται από το συγκεκριμένο γραφείο αναγράφοντας την ημερομηνία αλλαγής (στην μορφή  xx/xx/20xx). Εάν είναι σε γνώση του γραφείου που θα τερματίσει τη διαχείριση του εμπιστεύματος το όνομα του νέου διαχειριστή τότε θα πρέπει να αναγραφεί και το όνομα αυτού. Ακολούθως, θα πρέπει να προχωρήσει σε αποθήκευση των νέων δεδομένων και  να καταβάλει το ποσό των 20 ευρώ.

(β)  Στην περίπτωση αλλαγής  διαχειριστή του εμπιστεύματος  δεν θα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία αλλαγής της διαχείρισης του εμπιστεύματος στο πεδίο Date of Termination.

(γ) Σε περίπτωση αλλαγής διαχειριστή του εμπιστεύματος θα πρέπει να ενημερώνεται το Τμήμα Εποπτείας  & Συμμόρφωσης του Π.Δ.Σ. για την εν λόγω αλλαγή ώστε να απενεργοποιείται το εμπίστευμα.

(δ)    Το νέο γραφείο που θα αναλάβει τη διαχείριση του εμπιστεύματος θα πρέπει να δημιουργήσει το εμπίστευμα ξανά με το ίδιο όνομα (το εμπιστεύμα θα λάβει διαφορετικό αριθμό στο μητρώο εμπιστευμάτων του Π.Δ.Σ.) , θα πρέπει να αναγράψει την ημερομηνία που έχει δημιουργηθεί το εμπίστευμα στο πεδίο date of establishment, να συμπληρώσει τα στοιχεία του γραφείου  και να καταβάλει  30 ευρώ.

Να σημειωθεί περαιτέρω ότι βάσει του άρθρου 25Α (8) του Ν. 196 (Ι)/2012 ως έχει μέχρι σήμερα τροποποιηθεί, σε περίπτωση αλλαγής στις πληροφορίες που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i) και (ii) της παραγράφου (β) του εδαφίου 6,  κάθε εμπιστευματοδόχος, κάτοικος Κύπρου, εμπιστεύματος που διέπεται από το Κυπριακό δίκαιο έχει υποχρέωση, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη σχετική αλλαγή, να γνωστοποιεί στην Εποπτική Αρχή, που τηρεί το ανάλογο Μητρώο Εμπιστευμάτων, τις σχετικές αλλαγές.