SIGNUP
  LOGIN

Αναφορικά με τον περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων  Νόμος 196(Ι)/2012 και τον περί Συμβάσεων Νόμο Κε. 146, παρακαλώ όπως πατήσετε το σύνδεσμο για να δείτε το κείμενο των Τροποποιητικών Νόμων. files/2013_1_109.doc

files/2013_1_99.doc