SIGNUP
  LOGIN

Αστικές Υποθέσεις ενώπιον Στ. Τσιβιτανίδου-Κίζη, Α.Ε.Δ.

κατά την 02.10.2020

Δεν χρειάζεταιη φυσική παρουσία των Δικηγόρων / Διαδίκων στις πιο κάτω υποθέσεις:

 

Αρ. Αγωγής 4254/12, Λάρνακας (συνεχ.ακρ.)Παραμένει για ΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ στις 22.10.2020. Καμιά διαταγή για έξοδα.

 

Αρ. Αγωγής 1467/18, Λάρνακας (Κλήση Οδηγιών ημ. 7.10.19) – Η Κλήση Οδηγιών ημ. 7.10.19 παραμένει στις 10.12.2020, ώστε να ολοκληρωθεί η καταχώρηση των δικογράφων στην Ανταπαίτηση. Χωρίς έξοδα.

 

Αρ. Αγωγής 157/19, Λάρνακας  -  Η Αγωγή ορίζεται για ΑΚΡΟΑΣΗ στις 11.10.2021, ώρα 10.30π.μ. Σύνοψη Μαρτυρίας και Κατάλογος Μαρτύρων, εκατέρωθεν, να καταχωρηθεί εντός 90 ημερών. Παρατείνεται για περίοδο 45 ημερών ο χρόνος συμμόρφωσης των εναγομένων στο Διάταγμα Αποκάλυψης Εγγράφων. Έξοδα στην πορεία.

 

Αρ. Αγωγής 475/19, Λάρνακας (Αίτηση ημ.27.9.19 για απόφαση)  -  Παραμένει για τελευταία φορά για ΑΠΟΔΕΙΞΗ στις 30.10.2020, εκτός εάν καταχωρηθεί Ε/Υ τέσσερις ημέρες προηγουμένως. Έξοδα στην πορεία της Αίτησης.

 

Αρ. Αγωγής 1089/19, Λάρνακας (Αίτηση ημ. 16.1.20 για απόφαση λόγω παράλειψης καταχώρησης Ε/Υ) –  Η Αγωγή ορίζεται για ΑΠΟΔΕΙΞΗ και για τους δύο εναγόμενους στις 23.11.2020, εκτός εάν καταχωρηθεί Ε/Υ τέσσερις ημέρες προηγουμένως. Έξοδα στην πορεία της Αίτησης.

 

Αρ. Αγωγής 1165/19, Λάρνακας – HΑγωγή ορίζεται για ΑΚΡΟΑΣΗ στις 7.10.2021, ώρα 10.30π.μ. Κατάλογος Μαρτύρων και Σύνοψη Μαρτυρίας εκατέρωθεν, εντός 90 ημερών. Έξοδα στην πορεία.

 

Αρ. Αγωγής 485/14, Αμμοχώστου–  Το κοινό αίτημα για αναβολή της ακρόασης εγκρίνεται. Επαναορίζεται για ΑΚΡΟΑΣΗ για τους εναγομένους 1 και 4, στις 27.11.2020, ώρα 10.30π.μ. Έξοδα στην πορεία.

 

Αρ. Αγωγής 577/14, Αμμοχώστου  – Η Αγωγή ορίζεται για ΑΚΡΟΑΣΗ στις 14.12.2020, ώρα 10.30π.μ.

 

Αρ. Αγωγής 514/16, Αμμοχώστου– Tο αίτημα για αναβολή της ακρόασης εγκρίνεται. Παραμένει για ΑΚΡΟΑΣΗ στις 15.6.2021, ώρα 10.30π.μ. Τα έξοδα στην πορεία.

 

 

Οι δικηγόροι θα πρέπει να εμφανιστούνενώπιον του Δικαστηρίου.

στις πιο κάτω υποθέσεις:

 

Αρ. Αγωγής 2967/14, Λάρνακας, ώρα 10.30π.μ.

 

Αρ. Αγωγής 408/16, Λάρνακας, ώρα 10.30π.μ.

 

Αρ. Αγωγής 1238/18, Λάρνακας, ώρα 08.45π.μ

 

Αρ. Αγωγής 1034/19, Λάρνακας, ώρα 08.30π.μ.

 

Αρ. Αγωγής 24/18, Αμμοχώστου, ώρα 08.30π.μ.

 

Αρ. Αγωγής 550/19, Αμμοχώστου, ώρα 08.30π.μ.

 

Πτώχ. 2/19, Λάρνακας, ώρα 09.00π.μ.

 

Σημ.

Υποθέσεις που είναι ορισμένες στην πιο πάνω ημερομηνία αλλά δεν περιλαμβάνονται ανωτέρω,

  • τότε οι συνήγοροι να ενημερώνονται από το αρμόδιο Πρωτοκολλητείο.
    • είτε η υπόθεση δεν ετέθη ενώπιον του Δικαστηρίου έγκαιρα, δηλαδή ετέθη μετά την ανάρτηση του Πινακίου,
      • είτε η υπόθεση δεν ετέθη ενώπιον του Δικαστηρίου καθόλου, δεν ανευρέθηκε ο φάκελος,
  • είτε οι συνήγοροι έχουν ενημερωθεί να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου.
  • είτε οι συνήγοροι θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

 

Όλοι οι δικηγόροι προτρέπονται να στέλνουν ηλεκτρονικά μηνύματα προς το Δικαστήριο, (όπου στο Θέμα να αναγράφεται μόνο ο ΑΡΙΘΜΟΣ της υπόθεσης, η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ που είναι ορισμένη, και η ΕΠΑΡΧΙΑ του εκδικάζοντος Δικαστηρίου),με κοινοποίηση στους αντιδίκους, δύο (2)  εργάσιμες ημέρες προηγουμένως, αλλά εν πάση περιπτώσει όχι αργότερα της 11:00π.μ. της προηγούμενης ημέρας, ζητώντας οδηγίες για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης, ούτως ώστε να παρέχεται η δυνατότητα από το Δικαστήριο για διεκπεραίωση των υποθέσεων χωρίς την φυσική παρουσία των δικηγόρων.

Σε αντίθετη περίπτωση, θα καθίσταται απαραίτητη η φυσική τους παρουσία, σε καθορισμένη ώρα που το Δικαστήριο θα ορίσει.