SIGNUP
  LOGIN

Παρουσία δικηγόρων - διαδίκων αναγκαία

 

Αρ. Υπόθεσης

Σκοπός για τον οποίο είναι ορισμένη

Λάρνακα

 

2133/14

Ως έχει ορισθεί η ώρα 11:00

2156/14

Ως έχει ορισθεί η ώρα 11:00

284/15

Ως έχει ορισθεί η ώρα 9:00

1338/17

Ως έχει ορισθεί η ώρα 9:10

1268/18

Ως έχει ορισθεί η ώρα 9:10

1822/19

Ως έχει ορισθεί η ώρα 9:20

1014/20

Ως έχει ορισθεί η ώρα 9:25

393/20

Ως έχει ορισθεί η ώρα 9:30

Αμμόχωστος

 

Γεν. Αίτ.186/10

Ως έχει ορισθεί η ώρα 8:45

 

Οι υποθέσεις που φαίνονται στον πιο πάνω πίνακα και είναι ορισμένες της 5.10.2020, δεν αναβάλλονται. Αναμένεται από της διαδίκους και/ή της συνηγόρους της να εμφανιστούν κανονικά ενώπιον του Δικαστηρίου, εκτός αν υποβληθεί και εγκριθεί αίτημα αναβολής με βάση την πιο κάτω διαδικασία ή αν σταλεί κάποιο άλλο αίτημα μέσω emailκαι το Δικαστήριο ενημερώσει ότι δεν χρειάζεται αυτοπρόσωπη παρουσία.

 

Οι διάδικοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα αναβολής αποστέλλοντας emailστη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.με κοινοποίηση στον αντίδικο. Στο emailνα αναφέρεται ο λόγος του αιτήματος. Ο αντίδικος θα απαντά στο ίδιο emailκατά πόσο φέρει ένσταση. Το Δικαστήριο θα εξετάζει το αίτημα και θα απαντά, κατά πόσο αυτό κρίνεται δικαιολογημένο και κατά πόσο θα απαιτηθεί η παρουσία δικηγόρων και/ή διαδίκων και/ή μαρτύρων κατά την ημερομηνία που η υπόθεση είναι ορισμένη.

Οδηγίες δικαστηρίου χωρίς την παρουσία δικηγόρων

 

Αρ. Υπόθεσης

Νέα ημερομηνία και ώρα

Σκοπός για τον οποίο ορίζεται και τυχόν οδηγίες για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης

Λάρνακα

 

 

2926/09

 

Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Β της αίτησης για περίοδο 2 ετών από σήμερα.  Λοιπά αιτητικά απορρίπτονται χωρίς έξοδα.

73/99

 

Διάταγμα ως η παράγραφος Α της αίτησης για περίοδο 2 ετών από σήμερα

131/99

 

Διάταγμα ως η παράγραφος 1 της αίτησης για περίοδο 2 ετών από σήμερα.   Χωρίς έξοδα.

1648/16

25.2.21 η ώρα 11:00

Ακρόαση

1160/17

17.12.20 η ώρα 11

Ακρόαση

1255/17

24.3.21 η ώρα 11:00

Ακρόαση

46/17

30.10.20 η ώρα 9:00

Οδηγίες ( Οι δικηγόροι οι οποίοι χειρίζονται την υπόθεση να είναι παρόντες)   Έξοδα στην πορεία.

1438/18

18.2.21 η ώρα 11:00

Ακρόαση

1501/18

4.11.20 η ώρα 9:00

Οδηγίες

59/18

4.11.20 η ώρα 10:00

Ακρόαση.  Το ένταλμα σύλληψης να παραμείνει ανεκτέλεστο μέχρι τότε.

1011/19

19.11.20 η ώρα 9:00

Οδηγίες.  Ένσταση να καταχωριστεί τουλάχιστον 15 ημέρες προηγουμένως.  Έξοδα στην πορεία όχι εναντίον των αιτητών.

148/19

7.4.21 η ώρα 11:00

Ακρόαση.

294/19

15.12.20 η ώρα 9:00

Οδηγίες.   Οι διάδικοι να καταχωρίσουν ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας εντός 60 ημερών από σήμερα..    Έξοδα στην πορεία.   Λοιπά αιτήματα στην πορεία.

601/19

15.12.20 η ώρα 9:00

Οδηγίες.  Ένσταση τουλάχιστον 15 μέρες προηγουμένως.   Έξοδα στην πορεία όχι εναντίον του αιτητή.  Το ένταλμα σύλληψης να παραμείνει ανεκτέλεστο μέχρι τότε.

379/19

15.12.20 η ώρα 9:00

Οδηγίες.   Οι διάδικοι να καταχωρίσουν ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας εντός 60 ημερών από σήμερα..    Έξοδα στην πορεία.   Λοιπά αιτήματα στην πορεία.

606/19

15.12.20 η ώρα 9:00

Οδηγίες. Οι  διάδικοι να καταχωρίσουν:  ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων εντός 60 ημερών από σήμερα. Επιθεώρηση μέχρι τότε.  Έξοδα. Στην πορεία.  Λοιπά αιτήματα στην πορεία.

694/19

8.4.21 η ώρα 11:00

Ακρόαση.  Ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας  του εναγομένου εντός 45  ημερών από σήμερα..   Έξοδα στην πορεία.    

744/19

15.12.20 η ώρα 9:00

Οδηγίες. Ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας  του εναγομένου εντός 60  ημερών από σήμερα..  Τυχόν αποκάλυψη από πλευράς εναγομένου   εντός 15 ημέρες από σήμερα. Έξοδα στην πορεία.    

777/19

15.12.20 η ώρα 9:00

Οδηγίες. Οι  διάδικοι να καταχωρίσουν:  ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων εντός 60 ημερών από σήμερα. Ανταλλαγή εγγράφων μέχρι τότε.  Έξοδα στην πορεία.  Λοιπά αιτήματα στην πορεία.

2049/19

 

Η αίτ. ημερ. 17.2.20 αποσύερεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ του αιτητή. Τα έξοδα να υπολογιστούν και να εγκριθούν στο τέλος της αγωγής.

119/20

15.12.20 η ώρα 9:00

Απόδειξη.  Υπεράσπιση τουλάχιστον 10 μέρες προηγουμένως.

205/20

 

Η αίτ. ημερ. 17.6.20 απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των αιτητών.  Τα έξοδα να υπολογιστούν και να εγκριθούν στο τέλος της αγωγής.

456/20

15.12.20 η ώρα 9:00

Απόδειξη.  Υπεράσπιση τουλάχιστον 10 μέρες προηγουμένως.

659/20

 

Η αίτ. ημερ. 16.6.20 απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των αιτητών με έξοδα €325 τα οποία καταβληθούν στο τέλος της αγωγής.

1013/20

 

Εκδίδεται διάταγμα ως οι παράγρ. Α και Β της αίτησης ημερ. 17.7.20 χωρίς έξοδα.

Αμμόχωστος

 

 

948/13

12.11.20 η ώρα 9:00

Ακρόαση.   Χωρίς έξοδα.

15/17

25.2.21 η ώρα 11:00

Ακρόαση

322/18

25.2.21 η ώρα 11:00

Ακρόαση (Λόγω έλλειψης χρόνου του Δικαστηρίου)  Χωρίς έξοδα.

 631/18

17.2.21 η ώρα 11:00

Ακρόαση

403/19

9.12.20 η ώρα 9:00

Οδηγίες. Οι διάδικοι  να καταχωρίσουν:  ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων εντός 60 ημερών από σήμερα. Επιθεώρηση μέχρι τότε.  Έξοδα. στην πορεία.  Λοιπά αιτήματα στην πορεία.

16/20

19.11.20 η ώρα 9:00

Η αίτ. ημερ. 16.6.20 ορίζεται για Απόδειξη εκτός αν καταχωριστεί υπεράσπιση τουλάχιστον 4 μέρες προηγουμένως.  Έξοδα στην πορεία της αίτησης.

21/20

19.11.20 η ώρα 9:00

Η αίτ. ημερ. 22.6.20 ορίζεται για Απόδειξη εκτός αν καταχωριστεί υπεράσπιση τουλάχιστον 4 μέρες προηγουμένως.  Έξοδα στην πορεία της αίτησης.

 

ΚΓΟ = Κλήση για οδηγίες

ΟΚΜ & ΣΜ = Ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων & Σύνοψη μαρτυρίας

 

Οι υποθέσεις που φαίνονται στον πιο πάνω πίνακα και είναι ορισμένες στις 5.10.2020 προχωρούν από το Δικαστήριο για τον σκοπό που εξειδικεύεται στην κάθε μια, χωρίς να απαιτείται η παρουσία δικηγόρων και/ή διαδίκων. Στην μεσαία στήλη αναφέρεται η νέα ημερομηνία ορισμού και στην δεξιά στήλη αναφέρεται ο σκοπός για τον οποίο ορίζεται και τυχόν οδηγίες προς τους διαδίκους μέχρι την επόμενη δικάσιμο.

 

Νοείται ότι αν υπάρχουν ειδικά αιτήματα για κάποια υπόθεση (π.χ. να αποσυρθεί μια αίτηση, να δοθεί ημερομηνία για σκοπούς διευθέτησης κ.α), οι δικηγόροι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με την στενογράφο του Δικαστηρίου κα Κούλα Καλλή στο 24802740 ή μέσω emailστην διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., με κοινοποίηση στον αντίδικο. Το Δικαστήριο θα επιλαμβάνεται σχετικά και θα επικοινωνεί στη συνέχεια με τους δικηγόρους για τα περαιτέρω.

Νοείται περαιτέρω ότι, ασχέτως αν η υπόθεση περιλαμβάνεται στον πίνακα των υποθέσεων που αναβάλλονται, αν για οποιαδήποτε υπόθεση υπάρχει πρόθεση να δηλωθεί απόφαση ή να αποσυρθεί, οι διάδικοι μπορούν να προσέρχονται για αυτό τον σκοπό ενώπιον του Δικαστηρίου κατά την ημερομηνία και ώρα που ήταν αρχικά ορισμένη.

 

Σε περιπτώσεις αιτήσεων για απόφαση λόγω μη καταχώρισης υπεράσπισης, αν έχει καταχωριστεί υπεράσπιση, τότε ο δικηγόρος του Αιτητή μπορεί να στέλνει emailστο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., με κοινοποίηση στον αντίδικο, δηλώνοντας κατά πόσο θέλει να αποσύρει την αίτηση με ή χωρίς έξοδα. Ο αντίδικος θα τοποθετείται επί των εξόδων. Ανάλογα με τις δηλώσεις των μερών, το Δικαστήριο θα επιλαμβάνεται και θα ενημερώνει ανάλογα τους διαδίκους. Αν ο Αιτητής δεν επικοινωνήσει με το Δικαστήριο με τον πιο πάνω τρόπο, τότε η υπόθεση θα λάβει ως νέα ημερομηνία αυτή που φαίνεται στον πιο πάνω πίνακα.

 

Για τις υποθέσεις που είναι ορισμένες για απόδειξη λόγω μη καταχώρισης εμφάνισης, οι δικηγόροι μπορούν να προσκομίζουν ένορκη δήλωση για απόδειξη της υπόθεσης και τις επιδόσεις (αν δεν είναι ήδη στον φάκελο) στη στενογράφο του Δικαστηρίου και θα ειδοποιούνται τηλεφωνικώς σε μεταγενέστερο στάδιο. Εάν δεν προσκομιστεί ένορκη δήλωση κατά την ημέρα που η υπόθεση είναι ορισμένη, τότε η υπόθεση θα αναβάλλεται από το Δικαστήριο και θα ορίζεται ξανά για απόδειξη στην ημερομηνία που αναγράφεται στον πιο πάνω πίνακα.

 

Υποθέσεις που είναι ορισμένες κατά την πιο πάνω ημερομηνία και δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες, σημαίνει ότι δεν τέθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου. Σε τέτοια περίπτωση, καλούνται οι δικηγόροι να επικοινωνήσουν με το Πρωτοκολλητείο για να εντοπιστεί ο φάκελος.