SIGNUP
  LOGIN

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

 

Αρ. Υπόθεσης

Σκοπός για τον οποίο είναι ορισμένη

Λάρνακα

 

2869/00

Ως έχει ορισθεί – 9:00 π.μ.

3249/11

Ως έχει ορισθεί – 9:00 π.μ.

1442/12

Ως έχει ορισθεί – 10:30 π.μ.

Αμμόχωστος

 

563/13

Ως έχει ορισθεί – 11:00 π.μ.

129/15

Ως έχει ορισθεί – 9:00 π.μ.

94/20

Ως έχει ορισθεί – 9:00 π.μ.

 

Οι υποθέσεις που φαίνονται στον πιο πάνω πίνακα, δεν αναβάλλονται. Αναμένεται  από τους διαδίκους και/ή τους συνηγόρους να εμφανιστούν κανονικά ενώπιον του Δικαστηρίου, εκτός αν υποβληθεί και εγκριθεί αίτημα αναβολής με βάση την πιο κάτω διαδικασία ή αν σταλεί κάποιο άλλο αίτημα μέσω emailκαι το Δικαστήριο ενημερώσει ότι δεν χρειάζεται αυτοπρόσωπη παρουσία.

 

Οι διάδικοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα αναβολής αποστέλλοντας emailστη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.με κοινοποίηση στον αντίδικο. Στο emailνα αναφέρεται ο λόγος του αιτήματος. Ο αντίδικος θα απαντά στο ίδιο emailκατά πόσον φέρει ένσταση. Το Δικαστήριο θα εξετάζει το αίτημα και θα απαντά, κατά πόσον αυτό κρίνεται δικαιολογημένο και κατά πόσον θα απαιτηθεί η παρουσία δικηγόρων και/ή διαδίκων και/ή μαρτύρων κατά την ημερομηνία που η υπόθεση είναι ορισμένη.

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

Στις πιο κάτω υποθέσεις, στις οποίες εκκρεμεί Αίτηση Έρευνας, δεν απαιτείται εμφάνιση από τους δικηγόρους των Αιτητών. Θα ισχύουν τα πιο κάτω:

  • Αν  η Αίτηση έχει επιδοθεί και εμφανιστεί ο Καθ’ ου η Αίτηση τότε θα του δοθεί η νέα ημερομηνία ορισμού ως αυτή αναγράφεται στην δεξιά στήλη με οδηγίες να προσκομίσει στοιχεία για την οικονομική του κατάσταση
  • Αν η Αίτηση δεν έχει επιδοθεί, τότε η ημερομηνία που αναγράφεται στην δεξιά στήλη θα είναι για σκοπούς επίδοσης
  •  Αν η Αίτηση έχει επιδοθεί και θα υπάρξει εμφάνιση δικηγόρου εκ μέρους του/των Καθ’ ου/ων η Αίτηση και πρόθεση είναι να ζητηθεί χρόνος για Ένσταση, τότε ο δικηγόρος που εκπροσωπεί τον/τους Καθ’ ου/ων να στείλει emailμε κοινοποίηση στον αντίδικο ζητώντας χρόνο.

 

Αρ. Υπόθεσης

Νέα ημερομηνία και ώρα

Λάρνακας

 

630/16

8/2/21 – 9:00 π.μ.

1509/17

8/2/21 – 9:00 π.μ.

1333/19

9/2/21 – 9:00 π.μ.

1756/19

9/2/21 – 9:00 π.μ.

1809/19

10/2/21 – 9:00 π.μ.

1880/19

10/2/21 – 9:00 π.μ.

204/20

11/2/21 – 9:00 π.μ.

Αμμόχωστος

 

1386/14

11/2/21 – 9:00 π.μ.

33/20

15/2/21 – 9:00 π.μ.

 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

 

Αρ. Υπόθεσης

Νέα ημερομηνία και ώρα

Σκοπός για τον οποίο ορίζεται και τυχόν οδηγίες για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης

Λάρνακας

 

 

5266/97

2/2/21 – 9:00 π.μ.

Η αίτηση να επιδοθεί στους Καθ’ ων η Αίτηση

4538/03

11/11/20 – 9:00 π.μ.

Να προσκομιστεί ΣΕΔ με την οποία να παρουσιάζεται αντίγραφο της εκδοθείσας απόφασης καθώς και αναλυτική κατάσταση του λογαριασμού από την έκδοση της απόφασης μέχρι σήμερα και να επεξηγείται πως η αγωγή είναι κλίμακας κάτω των 100.000 ενώ το χρέος είναι σήμερα σχεδόν €500.000

Γ.Α. 83/04

8/2/21 – 9:00 π.μ.

Η αίτηση να επιδοθεί στον Καθ’ ου η Αίτηση

3636/04

3/2/21 – 9:00 π.μ.

Η αίτηση να επιδοθεί στους Καθ’ ων η Αίτηση

3842/05

3/2/21 – 9:00 π.μ.

Η αίτηση να επιδοθεί στους Καθ’ ων η Αίτηση

630/16

 

 

Παρ. 3/17

16/2/21 – 9:00 π.μ.

Δίδονται οδηγίες για ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων εκατέρωθεν εντός 60 ημερών από 22/10/20 και οδηγίες για επιθεώρηση εγγράφων εντός 30 ημερών μετέπειτα.

592/17

3/2/21 -9:00 π.μ.

Οι Αιτητές να επιδώσουν ξανά κλήση μάρτυρα στον Καθ’ ου η Αίτηση

937/17

3/2/21 – 9:00 π.μ.

Η Αίτηση ημερομηνίας 31/7/20 απορρίπτεται ως αποσυρθείσα χωρίς έξοδα. Δίδονται οδηγίες σε σχέση με την ανταπαίτηση για ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης εγγράφων εκατέρωθεν εντός 60 ημερών από 22/10/20 και οδηγίες για επιθεώρηση εγγράφων εκατέρωθεν εντός 30 ημερών μετέπειτα. Η επιθεώρηση μπορεί να γίνει και με ανταλλαγή των εγγράφων. Αγωγή και ανταπαίτηση ορίζονται για περαιτέρω οδηγίες

391/19

4/2/21 -9:00 π.μ.

Ξανά για έλεγχο του ΕΣ. Αν οι Αιτητές επιθυμούν, να καλέσουν τον αρμόδιο αστυνομικό για να δώσει λόγο για την παράλειψη εκτέλεσης

1136/19

10/2/21 – 9:00 π.μ.

Οι Ενάγοντες να επιδώσουν την ΚΓΟ και να ακολουθηθούν οι θεσμοί

1445/19

9/2/21 – 9:00 π.μ.

Δίδονται οδηγίες για ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων από Εναγόμενο εντός 60 ημερών από 22/10/20 και οδηγίες για επιθεώρηση εγγράφων εντός 30 ημερών μετέπειτα. Οι Εναγόμενοι δεν έχουν καταχωρήσει παράρτημα.

1544/19

1587/19

1623/19

1651/19

Δεν δίνεται νέα ημερομηνία

Απόδειξη – Να προσκομιστεί ΕΔ επίδοσης της αγωγής

2/20

11/2/21 – 9:00 π.μ.

Δίδονται οδηγίες για ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης εγγράφων εκατέρωθεν εντός 60 ημερών από 22/10/20 και οδηγίες για επιθεώρηση εγγράφων εκατέρωθεν εντός 30 ημερών μετέπειτα. Η επιθεώρηση μπορεί να γίνει και με ανταλλαγή των εγγράφων.

607/20

Δεν δίνεται νέα ημερομηνία

Απόδειξη - Θα εξεταστεί από το Δικαστήριο και αν απαιτούνται διευκρινίσεις θα ειδοποιηθούν οι δικηγόροι

1147/20

Δεν δίνεται νέα ημερομηνία

Έχει καταχωρηθεί ΣΕ στις 30/9/20. Οι Ενάγοντες να στείλει email στο Δικαστήριο αναφέροντας κατά πόσον θα αποσύρουν την αίτηση. Αν δεν το πράξουν η αίτηση θα απορριφθεί ως άνευ αντικειμένου

1226/20

Δεν δίνεται νέα ημερομηνία

Εκδίδεται διάταγμα ως το Α και Β της Αίτησης ημερ. 29/9/20

1561/20

Δεν δίνεται νέα ημερομηνία

Διεκπεραιώθηκε διαδικτυακά  

Αμμόχωστος

 

 

9/17

9/6/21 -11:00 π.μ.

Ορίζεται ξανά για ακρόαση

643/18

14/6/21 -11:00 π.μ.

Ορίζεται ξανά για ακρόαση

215/19

17/2/21 – 9:00 π.μ.

Οδηγίες – Δίδονται οδηγίες για ΟΚΜ + ΣΜ της Ενάγουσας εντός 45 ημερών από 21/10/20. Οι εναγόμενοι να καταχωρίσουν τον δικό τους ΟΚΜ + ΣΜ εντός 45 ημερών μετέπειτα.

216/19

17/2/21 – 9:00 π.μ.

Οδηγίες – Δίδονται οδηγίες για ΟΚΜ + ΣΜ της Ενάγουσας εντός 45 ημερών από 21/10/20. Οι εναγόμενοι να καταχωρίσουν τον δικό τους ΟΚΜ + ΣΜ εντός 45 ημερών μετέπειτα.

 

Συντομογραφίες

Ε/Α = Έκθεση Απαίτησης

Ε/Υ = Έκθεση Υπεράσπισης

ΕΣ= ‘Ένταλμα Σύλληψης

ΕΔ= Ένορκη Δήλωση

ΣΕΔ= Συμπληρωματική Ένορκη Δήλωση

ΚΓΟ = Κλήση για οδηγίες

ΟΚΜ & ΣΜ = Ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων & Σύνοψη μαρτυρίας

 

Το Δικαστήριο θα επιληφθεί των υποθέσεων που φαίνονται στον πιο πάνω πίνακα, χωρίς να απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία δικηγόρων και/ή διαδίκων. Στην μεσαία στήλη αναγράφεται η νέα ημερομηνία ορισμού και στη δεξιά στήλη ο σκοπός για τον οποίο ορίζεται και τυχόν οδηγίες προς τους διαδίκους.

 

Νοείται ότι αν υπάρχουν ειδικά αιτήματα για κάποια υπόθεση (π.χ. να αποσυρθεί μια αίτηση, να δοθεί ημερομηνία για σκοπούς διευθέτησης κ.α), οι δικηγόροι μπορούν να επικοινωνούν με το Δικαστήριο μέσω emailστην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., με κοινοποίηση στον αντίδικο Το Δικαστήριο θα επιλαμβάνεται σχετικά και θα επικοινωνεί με τους δικηγόρους για τα περαιτέρω.

 

Για τις υποθέσεις που είναι ορισμένες για απόδειξη λόγω μη καταχώρισης εμφάνισης, οι δικηγόροι μπορούν κατά την ημέρα που η υπόθεση είναι ορισμένη να προσκομίζουν στη στενογράφο του Δικαστηρίου την ένορκη δήλωση απόδειξης και τις επιδόσεις (αν δεν είναι ήδη στον φάκελο). Σε αυτή την περίπτωση, η Αίτηση θα εξετάζεται και αν πληρούνται οι προϋποθέσεις θα εκδίδεται απόφαση. Εάν δεν προσκομιστεί ένορκη δήλωση απόδειξης, τότε η αίτηση θα αναβάλλεται και θα ορίζεται ξανά για απόδειξη στην ημερομηνία που αναγράφεται στον πιο πάνω πίνακα.

 

Υποθέσεις που είναι ορισμένες στην πιο πάνω ημερομηνία, αλλά δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες, δεν τέθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου. Σε τέτοια περίπτωση, καλούνται οι δικηγόροι να επικοινωνήσουν με το Πρωτοκολλητείο για να εντοπιστεί ο φάκελος.