SIGNUP
  LOGIN

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

 

Αρ. Υπόθεσης

Σκοπός για τον οποίο είναι ορισμένη

Λάρνακα

 

1207/13

Ως έχει ορισθεί – 11:00 π.μ.

14/20

Απόδειξη – 9:00 π.μ.

Αμμόχωστος

 

641/14

Ως έχει ορισθεί – 11:00 π.μ.

1238/14

Ως έχει ορισθεί – 11:00 π.μ.

655/15

Ως έχει ορισθεί – 9:00 π.μ. – Απαιτείται εμφάνιση εκτός αν ισχύει κάποια από τις πιο κάτω περιπτώσεις: 1) Αν η Αίτηση δεν έχει επιδοθεί, οι δικηγόροι του Αιτητή να μη προσέλθουν στο Δικαστήριο, αλλά να στείλουν emailστο Δικαστήριο ζητώντας νέα ημερομηνία για επίδοση. 2) Αν έχει επιδοθεί και  θα υπάρξει εμφάνιση δικηγόρων για τους Καθ΄ ων η Αίτηση από τους Καθ’ ων να σταλεί email στο Δικαστήριο, από τους εν λόγω δικηγόρους και η υπόθεση θα διεκπεραιωθεί διαδικτυακά χωρίς την παρουσία δικηγόρων.

 

Οι υποθέσεις που φαίνονται στον πιο πάνω πίνακα, δεν αναβάλλονται. Αναμένεται  από τους διαδίκους και/ή τους συνηγόρους να εμφανιστούν κανονικά ενώπιον του Δικαστηρίου, εκτός αν υποβληθεί και εγκριθεί αίτημα αναβολής με βάση την πιο κάτω διαδικασία ή αν σταλεί κάποιο άλλο αίτημα μέσω emailκαι το Δικαστήριο ενημερώσει ότι δεν χρειάζεται αυτοπρόσωπη παρουσία.

 

Οι διάδικοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα αναβολής αποστέλλοντας emailστη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.με κοινοποίηση στον αντίδικο. Στο emailνα αναφέρεται ο λόγος του αιτήματος. Ο αντίδικος θα απαντά στο ίδιο emailκατά πόσον φέρει ένσταση. Το Δικαστήριο θα εξετάζει το αίτημα και θα απαντά, κατά πόσον αυτό κρίνεται δικαιολογημένο και κατά πόσον θα απαιτηθεί η παρουσία δικηγόρων και/ή διαδίκων και/ή μαρτύρων κατά την ημερομηνία που η υπόθεση είναι ορισμένη.

 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

 

Αρ. Υπόθεσης

Νέα ημερομηνία και ώρα

Σκοπός για τον οποίο ορίζεται και τυχόν οδηγίες για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης

Λάρνακας

 

 

593/12

Δεν δίνεται νέα ημερομηνία

Η Αίτηση έρευνας δεν φαίνεται να έχει επιδοθεί. Θα απορριφθεί λόγω μη επίδοσης εκτός αν οι Αιτητές ενημερώσουν το Δικαστήριο μέσω emailότι υπάρχει επίδοση.

1011/16

27/5/21 -11:00 π.μ.

Ορίζεται ξανά για ακρόαση

1725/16

16/2/21 -9:00 π.μ.

Ξανά για έλεγχο του ΕΣ. Οι Αιτητές να καλέσουν τον αρμόδιο αστυνομικό για να δώσει λόγο για την παράλειψη εκτέλεσης

371/17

10/6/21 -11:00 π.μ.

Η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση. Ο χρόνος για την κυρίως εξέταση των μαρτύρων δεν θα υπερβαίνει τα 15 λεπτά, ο χρόνος για την αντεξέταση δεν θα υπερβαίνει τα 60 λεπτά και ο χρόνος για επανεξέταση, αν υπάρχει, δεν θα υπερβαίνει τα 10 λεπτά.

762/17

14/6/21 -11:00 π.μ.

Η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση. Ο χρόνος για την κυρίως εξέταση των μαρτύρων δεν θα υπερβαίνει τα 15 λεπτά, ο χρόνος για την αντεξέταση δεν θα υπερβαίνει τα 60 λεπτά και ο χρόνος για επανεξέταση, αν υπάρχει, δεν θα υπερβαίνει τα 10 λεπτά. ΣΕΔ αποκάλυψης εγγράφων από ενάγοντες εντός 20 ημερών από 26/10/20

1020/17

15/6/21 -11:00 π.μ.

Ορίζεται ξανά για ακρόαση

672/18

15/6/21 -11:00 π.μ.

Η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση. Ο χρόνος για την κυρίως εξέταση των μαρτύρων δεν θα υπερβαίνει τα 15 λεπτά, ο χρόνος για την αντεξέταση δεν θα υπερβαίνει τα 60 λεπτά και ο χρόνος για επανεξέταση, αν υπάρχει, δεν θα υπερβαίνει τα 10 λεπτά.

Αμμόχωστος

 

 

195/14

30/11/20 -11:00 π.μ.

Ορίζεται ξανά για ακρόαση

64/18

17/2/21 – 9:00 π.μ.

Διεκπεραιώθηκε διαδικτυακά

282/18

16/6/21 -11:00 π.μ.

Ορίζεται ξανά για ακρόαση

Παρ. 7/19

9/2/21 – 9:00 π.μ.

Απόδειξη – ΕΥ 3 μέρες προηγουμένως

57/19

15/2/21 – 10:30 π.μ.

Ορίζεται για ακρόαση η Αίτηση έρευνας. Τυχόν ένσταση να καταχωρηθεί εντός 60 ημερών από 26/10/20

 

Συντομογραφίες

Ε/Α = Έκθεση Απαίτησης

Ε/Υ = Έκθεση Υπεράσπισης

ΕΣ= ‘Ένταλμα Σύλληψης

ΕΔ= Ένορκη Δήλωση

ΣΕΔ= Συμπληρωματική Ένορκη Δήλωση

ΚΓΟ = Κλήση για οδηγίες

ΟΚΜ & ΣΜ = Ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων & Σύνοψη μαρτυρίας

 

Το Δικαστήριο θα επιληφθεί των υποθέσεων που φαίνονται στον πιο πάνω πίνακα, χωρίς να απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία δικηγόρων και/ή διαδίκων. Στην μεσαία στήλη αναγράφεται η νέα ημερομηνία ορισμού και στη δεξιά στήλη ο σκοπός για τον οποίο ορίζεται και τυχόν οδηγίες προς τους διαδίκους.

 

Νοείται ότι αν υπάρχουν ειδικά αιτήματα για κάποια υπόθεση (π.χ. να αποσυρθεί μια αίτηση, να δοθεί ημερομηνία για σκοπούς διευθέτησης κ.α), οι δικηγόροι μπορούν να επικοινωνούν με το Δικαστήριο μέσω emailστην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., με κοινοποίηση στον αντίδικο Το Δικαστήριο θα επιλαμβάνεται σχετικά και θα επικοινωνεί με τους δικηγόρους για τα περαιτέρω.

 

Για τις υποθέσεις που είναι ορισμένες για απόδειξη λόγω μη καταχώρισης εμφάνισης, οι δικηγόροι μπορούν κατά την ημέρα που η υπόθεση είναι ορισμένη να προσκομίζουν στη στενογράφο του Δικαστηρίου την ένορκη δήλωση απόδειξης και τις επιδόσεις (αν δεν είναι ήδη στον φάκελο). Σε αυτή την περίπτωση, η Αίτηση θα εξετάζεται και αν πληρούνται οι προϋποθέσεις θα εκδίδεται απόφαση. Εάν δεν προσκομιστεί ένορκη δήλωση απόδειξης, τότε η αίτηση θα αναβάλλεται και θα ορίζεται ξανά για απόδειξη στην ημερομηνία που αναγράφεται στον πιο πάνω πίνακα.

 

Υποθέσεις που είναι ορισμένες στην πιο πάνω ημερομηνία, αλλά δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες, δεν τέθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου. Σε τέτοια περίπτωση, καλούνται οι δικηγόροι να επικοινωνήσουν με το Πρωτοκολλητείο για να εντοπιστεί ο φάκελος