SIGNUP
  LOGIN

 

E150/18

Επαναορίζεται για ακρόαση στις 4/6/2021 στις 11.00 π.μ.

Να ακολουθηθούν οι οδηγίες του Δικαστηρίου ως προς την παρουσίαση μαρτυρίας.  Να γίνει προσπάθεια για την εξώδική διευθέτησή της μέχρι τότε.  Καμία διαταγή για έξοδα.

 

E73/19

Το αίτημα αναβολής εγκρίνεται.  Η υπόθεση επαναορίζεται για ακρόαση στις 7/10/2021 στις 11.00 π.μ.

Να ακολουθηθούν οι οδηγίες του Δικαστηρίου ως προς την παρουσίαση μαρτυρίας.  Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον Αιτητών.

 

 

E58/20

Αίτηση ημ. 26/2/2021

Το αίτημα κρίνεται αιτιολογημένο.  Ο χρόνος καταχώρησης Απάντησης στην Ανταπαίτηση παρατείνεται για 30 μέρες από την ημερομηνία έκδοσης του διατάγματος.  Οι δικηγόροι των Αιτητών να ενημερώσουν πάραυτα τους δικηγόρους του Καθ’ ου για την εξασφαλισθείσα παράταση.  Καμία διαταγή για έξοδα.

 

E90/20

Εκδίδεται διάταγμα εκατέρωθεν για την αποκάλυψη όλων των σχετικών με την παρούσα υπόθεση εγγράφων τα οποία βρίσκονται στην κατοχή και/ή φύλαξη και/ή έλεγχο των διαδίκων. Ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης να καταχωρηθούν μέχρι 20/5/2021 και αντίγραφα των αποκαλυφθέντων εγγράφων να επισυναφθούν σε αυτές και να ανταλλαχθούν μεταξύ των διαδίκων. Mέχρι 8/6/2021 να καταχωρηθεί κατάλογος κοινών παραδεκτών εγγράφων και γεγονότων.  Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 17/6/2021.  Μέχρι τότε ο δικηγόρος των καθ’ ων να προσδιορίσει ποιο είναι το «άλλο αίτημα» που αξιώνει με το Παράρτημα του.  Έξοδα στην πορεία.

 

 

 

K26/20

Εκδίδεται διάταγμα εκατέρωθεν για την αποκάλυψη όλων των σχετικών με την παρούσα υπόθεση εγγράφων τα οποία βρίσκονται στην κατοχή και/ή φύλαξη και/ή έλεγχο των διαδίκων. Ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης να καταχωρηθούν μέχρι 20/5/2021 και αντίγραφα των αποκαλυφθέντων εγγράφων να επισυναφθούν σε αυτές και να ανταλλαχθούν μεταξύ των διαδίκων.  

Επίσης, δίδονται οδηγίες στη Λειτουργό για να ετοιμάσει Έκθεση σε σχέση με το δίκαιο ενοίκιο του υποστατικού. 

Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 17/6/2021.  Έξοδα στην πορεία.

 

 

 

 

 

                                                                (Υπ.) ………………………….

                                                                         Γ. Παγιάσης, Πρόεδρος