SIGNUP
  LOGIN

K14/16 και Κ15/16

Toαίτημα αναβολής εγκρίνεται. Να γίνουν τα δέοντα. Καμία διαταγή για έξοδα. Ορίζονται στις 24/11/2020 για οδηγίες καθώς και στις 8/12/2020, ώρα 11:00 για ακρόαση. Καμία διαταγή για έξοδα.

 

Ε31/17

Toαίτημα αναβολής εγκρίνεται. Να γίνουν τα δέοντα. Καμία διαταγή για έξοδα. Ορίζονται στις 24/11/2020 για οδηγίες καθώς και στις 8/12/2020, ώρα 11:00 για ακρόαση. Καμία διαταγή για έξοδα.

 

 

Ε32/17

Toαίτημα αναβολής εγκρίνεται. Να γίνουν τα δέοντα. Καμία διαταγή για έξοδα. Ορίζονται στις 24/11/2020 για οδηγίες καθώς και στις 8/12/2020, ώρα 11:00 για ακρόαση. Καμία διαταγή για έξοδα.

 

Ε118/19

Εκδίδεται διάταγμα με το οποίο παρατείνεται ο χρόνος αποκάλυψης εγγράφων των διαδίκων μέχρι 11/01/2021. Ορίζεται στις 13/01/2021 για οδηγίες. Μέχρι τότε να ολοκληρωθεί προσπάθεια διευθέτησης. Έξοδα στην πορεία.

 

Ε119/19

Εκδίδεται διάταγμα με το οποίο παρατείνεται ο χρόνος αποκάλυψης εγγράφων των διαδίκων μέχρι 11/01/2021. Ορίζεται στις 13/01/2021 για οδηγίες. Μέχρι τότε να ολοκληρωθεί προσπάθεια διευθέτησης. Έξοδα στην πορεία.

 

Ε10/20

Εκδίδεται διάταγμα με το οποίο παρατείνεται ο χρόνος αποκάλυψης εγγράφων των διαδίκων μέχρι 17/11/20. Ορίζεται στις 24/11/2020 για οδηγίες.  Έξοδα στην πορεία.

 

 

Κ61/19

Εκδίδεται διάταγμα με το οποίο παρατείνεται, για τελευταία φορά, ο χρόνος αποκάλυψης εγγράφων των Καθ’ ων μέχρι 11/01/21. Ορίζεται στις 13/01/2020 για οδηγίες.  Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον Αιτητών.

 

E231/19

Η αίτηση ημερομηνίας 16/10/20 ορίζεται για απόδειξη στις 10/11/20. Στην ένορκη δήλωση απόδειξης να υπάρξει τοποθέτηση για την υπηκοότητα Καθ’ ου και να επισυναφθεί η υποκατάστατη επίδοση της Κυρίως Αίτησης, η οποία δεν βρίσκεται στον φάκελο της υπόθεσης. 

Ε28/2020

Ορίζεται στις 24/11/2020 για οδηγίες. Το Παράρτημα του Καθ’ ου να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία όχι εναντίον Αιτητή.

 

 

Κ60/2019

Ορίζεται στις 24/11/2020 για οδηγίες. Το Παράρτημα της Καθ’ ης να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία όχι εναντίον Αιτητών.

 

 

Ε122/16

Η υπόθεση επαναορίζεται για ακρόαση στις 18/11/2020 ώρα 11:00. Να ακολουθηθούν οδηγίες Δικαστηρίου ως προς την παρουσίαση μαρτυρίας. Μέχρι τότε, να ετοιμαστεί κατάλογος παραδεκτών εγγράφων και γεγονότων. Καμία διαταγή για έξοδα.