SIGNUP
  LOGIN

Πλην των υποθέσεων που εκτίθενται αμέσως κατωτέρω και άνευ επηρεασμού των πιο κάτω επιφυλάξεων, όλες οι υποθέσεις που είναι ορισμένες ενώπιον του κ. Φ. Κωμοδρόμου, Δ.Δ.Δ., στις 18.5.2020 ορίζονται την1.7.2020, για τον ίδιο λόγο (ισχύουν οι ίδιες οδηγίες).

Εξακολουθεί να ισχύει η ορισθείσα ημερομηνία (18.5.2020) για τις υποθέσεις 5863/2013, 702/2015, 678/2016 (ώρα 9.00) και για τις υποθέσεις 949/2016,1034/2016και 931/2017 (ώρα 9.15), που είναι ορισμένες για προγραμματισμό.

Οι ακόλουθες υποθέσεις ορίζονται εκ νέου για προγραμματισμό ως εξής:

946/2017-1.6.2020

97/2018-2.6.2020

1117/2017-2.6.2020

1332/2017-2.6.2020

1805/2018-5.6.2020

1397/2017-5.6.2020

1712/2017-15.6.2020

566/2017-15.6.2020

1234/2016-15.6.2020

 

Στην προσφυγή αρ. 1351/2015, δίδονται οδηγίες για καταχώρηση γραπτών αγορεύσεων επί της ενδιάμεσης αιτήσεως ημερ. 21.1.2020, ως ακολούθως: η αγόρευση των αιτητών να έχει καταχωρηθεί μέχρι τις 7.6.2020 και ακολούθως μέχρι την 1.7.2020 να έχει καταχωρηθεί η αγόρευση των καθ’ ων η αίτηση. Η αίτηση ορίζεται την 1.7.2020 για προγραμματισμό. Την ίδια ημερομηνία ορίζεται και η προσφυγή.

Στην προσφυγή αρ. 559/2018, τυχόν ένσταση των καθ’ ων η αίτηση στην αίτηση ημερομηνίας 11.5.2020 να έχει καταχωρηθεί μέχρι τις 10.6.2020 και ακολούθως μέχρι την 1.7.2020 να έχει καταχωρηθεί η αγόρευση του αιτητή. Η αίτηση ως και η προσφυγή ορίζονται την 1.7.2020 για περαιτέρω οδηγίες.

Σε περίπτωση που οι υπό του Δικαστηρίου δοθείσες οδηγίες κατά την τελευταία δικάσιμο κάθε υπόθεσης έχουν στο μεσοδιάστημα υλοποιηθεί (δια της επίδοσης της προσφυγής, καταχώρησης της ένστασης, αγόρευσης κ.λπ.), δίδονται δια της παρούσας οδηγίες για καταχώρηση, μέχρι την1.7.2020, της ένστασης ή της αγόρευσης που ακολουθεί, αναλόγως της περίπτωσης, σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική του Δικαστηρίου

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που διάδικος σε οποιαδήποτε προσφυγή που είναι ορισμένη στις 18.5.2020, πλην αυτών που είναι ορισμένες για προγραμματισμό, επιθυμεί την έκδοση διαφορετικών οδηγιών, καλείται να το πράξει γραπτώς, υποβάλλοντας προς τούτο αιτιολογημένο αίτημαστο Πρωτοκολλητείο, επί του οποίου το Δικαστήριο θα αποφασίσει το συντομότερο δυνατό.

 

 

 

Φ. ΚΩΜΟΔΡΟΜΟΣ, Δ.Δ.Δ.