SIGNUP
  LOGIN

1.

Αρ. Αίτησης: 236/05

Αίτηση ημερ. 18/6/2020. Ορίζεται για επίδοση στις 19/11/2020 και ώρα 9:00.

2.

Αρ. Αίτησης: 10/08

Εκδίδονται διατάγματα ως το Α και Β της αίτησης. Το αιτητικό Γ αποσύρεται και απορρίπτεται.

3.

Αρ. Αίτ. Διαχ.: 204/08

Παραμένει για εμφάνιση στις 9:00.

4.

Αρ. Αίτησης: 339/08

Αίτηση ημερ. 4/7/2019. Ορίζεται για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις 30/11/2020. Οι αγορεύσεις να σταλούν ηλεκτρονικά.

5.

Αρ. Αγωγής: 7902/12

Παραμένει για ακρόαση ως έχει προγραμματισθεί.

6.

Αρ. Αίτησης: 1116/13

Αίτηση ημερ. 2/6/2020. Παραμένει για εμφάνιση στις 9:00.

7.

Αρ. Αγωγής: 3686/13

Η Αίτηση ημερ. 7/5/2020 ορίζεται για επίδοση στις 4/11/2020. Αν έχει επιδοθεί τότε οι συνήγοροι να εμφανιστούν στις 9:15

8.

Αρ. Αγωγής: 4035/13

Να εμφανιστούν οι δικηγόροι στις 9:00 εκτός και αν έχει διευθετηθεί να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα.

9.

Αρ. Αγωγής: 86/14

Ορίζεται για ακρόαση στις 5/4/2021 και ώρα 11:00.

10.

Αρ. Διαχ.: 213/14

Ορίζεται στις 10/12/2020. Μέχρι τότε να καταχωρηθούν ενδιάμεσοι ή τελικοί λογαριασμοί.

11.

Αρ. Γεν. Αίτησης: 360/14

Παραμένει για εμφάνιση στις 9:15.

12.

Αρ. Αγωγής: 1112/14

Ορίζεται για ακρόαση στις 6/4/2021 και ώρα 11:00.

13.

Αρ. Αγωγής: 1374/14

Τα μέρη να ενημερώσουν ηλεκτρονικά κατά πόσο έχει διευθετηθεί. Διαφορετικά να εμφανιστούν στις 9:30.

14.

Αρ. Αγωγής: 3547/14

Ορίζεται για ακρόαση 15/3/2021 και ώρα 11:00.

15.

Αρ. Αγωγής: 4366/14

Τα μέρη να ενημερώσουν ηλεκτρονικά αν έχει διευθετηθεί. Διαφορετικά να εμφανιστούν στις 9:15.

16.

Αρ. Αγωγής: 5022/14

Ορίζεται για ακρόαση στις 15/3/2021 και ώρα 11:00.

17.

Αρ. Αγωγής: 3733/16

Η Αίτηση ημερ. 3/6/2020 εκδίδονται διατάγματα ως το Α και Β της Αίτησης. Το τροποποιημένο κλητήριο ένταλμα να καταχωρηθεί εντός 15 ημερών από τη σύνταξη του διατάγματος. Η τροποποιημένη υπεράσπιση να καταχωρηθεί εντός 7 ημερών από την παράδοση αντιγράφου τροποποιημένου κλητήριου εντάλματος. Τυχόν απάντηση να καταχωρηθεί εντός 7 ημερών μετέπειτα. Η Αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 11/10/2021 και ώρα 11:00. Χωρίς έξοδα. Η ημερ. 29/9/2020 ακυρώνεται.

18.

Αρ. Αγωγής: 3575/17

Ορίζεται για ακρόαση 1/11/2021 και ώρα 11:00.

19.

Αρ. Αγωγής: 2139/17

Ορίζεται για ακρόαση στις 30/11/2021 και ώρα 11:00.

20.

Αρ. Αγωγής: 4097/17

Ορίζεται για ακρόαση στις 29/11/2021 και ώρα 11:00.

21.

Αρ. Αγωγής: 4590/17

Παραμένει προς ακρόαση στις 8:30.

22.

Αρ. Αίτησης / Έφεσης: 321/18

Οδηγίες στις 30/11/2020. Μέχρι τότε να καταχωρηθεί η ένσταση του Καθ’ ου η Αίτηση 1.

23.

Αρ. Αγωγής: 494/19

Ορίζεται για οδηγίες στις 9/11/2020. Εντός 30 ημερών από 22/9/2020 να καταχωρηθεί η Ένορκη Δήλωση αποκάλυψης εκ μέρους Εναγομένων 1 και 4 και εντός 10 ημερών μετέπειτα να γίνει η ανταλλαγή.

24.

Αρ. Αγωγής: 1452/19

Ορίζεται στις 11/1/2021 για οδηγίες. Παρατείνεται ο χρόνος για αποκάλυψη εγγράφων εκ μέρους εναγόμενης εντός 30 ημερών από 22/9/2020. Ακολούθως να καταχωρηθεί εκατέρωθεν εντός 60 ημερών ονομαστικός κατάλογος και σύνοψη μαρτυρίας. Έξοδα στην πορεία.

25.

Αρ. Αγωγής: 327/20

Η Αίτηση ημερ. 5/6/2020 αποσύρεται και απορρίπτεται. Καμία διαταγή για έξοδα. Η Αίτηση ημερ. 6/2/2020 και το προσωρινό διάταγμα ορίζεται για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις στις 2/11/2020 οι οποίες να σταλούν ηλεκτρονικά. Το προσωρινό διάταγμα παραμένει σε ισχύ μέχρι τότε.