SIGNUP
  LOGIN

Πλην των υποθέσεων που εκτίθενται αμέσως κατωτέρω και άνευ επηρεασμού των πιο κάτω επιφυλάξεων, όλες οι υποθέσεις που είναι ορισμένες ενώπιον του κ. Φ. Κωμοδρόμου, Δ.Δ.Δ. στις 7.10.2020, ορίζονται εκ νέου στις 18.11.2020 (9.00 π.μ.), για τον ίδιο λόγο (ισχύουν οι ίδιες οδηγίες).

Εξακολουθεί να ισχύει η ορισθείσα ημερομηνία (7.10.2020) για την προσφυγή αρ. 1250/2017 (9.00 π.μ.), την προσφυγή αρ. 1355/2017 (9.15 π.μ.) και τις συνεκδ. προσφυγές αρ. 506/2017 κ.α. (9.30 π.μ.) που είναι ορισμένες για διευκρινίσεις.

Εξακολουθεί επίσης να ισχύει η ορισθείσα ημερομηνία για την προσφυγή αρ. 750/2020 (9.00 π.μ.).

Η προσφυγή αρ. 815/2020 ορίζεται για επίδοση στα ενδ. μέρη στις 18.11.2020.

Οι συνεκδ. προσφυγές αρ. 225/2018 κ.α. ορίζονται για περαιτέρω οδηγίες στις 18.11.2020 (γραπτή αγόρευση των καθ’ ων η αίτηση να έχει καταχωρηθεί μέχρι τότε).

Σε περίπτωση που οι υπό του Δικαστηρίου δοθείσες οδηγίες κατά την τελευταία δικάσιμο κάθε υπόθεσης έχουν στο μεσοδιάστημα υλοποιηθεί (δια της επίδοσης της προσφυγής, καταχώρησης της ένστασης, αγόρευσης κ.λπ.), δίδονται δια της παρούσας οδηγίες για καταχώρηση, μέχρι τις 18.11.2020, της ένστασης ή της αγόρευσης που ακολουθεί, αναλόγως της περίπτωσης, σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική του Δικαστηρίου.

Νοείται ότι, σε περίπτωση που διάδικος σε οποιαδήποτε προσφυγή που είναι ορισμένη στις 7.10.2020 επιθυμεί την έκδοση διαφορετικών οδηγιών, καλείται να το πράξει γραπτώς, υποβάλλοντας προς τούτο έγκαιρα αιτιολογημένο αίτημαστο Πρωτοκολλητείο, επί του οποίου το Δικαστήριο θα αποφασίσει το συντομότερο δυνατό.