SIGNUP
  LOGIN

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡ. 16.10.20

 

Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της Διοικητικής Προέδρου του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και των συνθηκών που επικρατούν λόγω της επιδημίας Covid-19 οι πιο κάτω υποθέσεις γίνονται χωρίς την παρουσία δικηγόρων.

Αρ. Υπόθεσης

Δοθείσες οδηγίες

Αγωγές

3126/11

Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση αύριο 16.10.20, έχει υποβληθεί μέσω e-mailαίτημα αναβολής εκ πλευράς Εναγόντων για συγκεκριμένους λόγους που αφορούν τον Ενάγοντα και την κατάσταση της υγείας του που έχουν άμεση σχέση με την προώθηση της παρούσας αγωγής. Στο αίτημα αναβολής έχει συγκατατεθεί η συνήγορος των Εναγομένων και μάλιστα δηλώνει ότι σε περίπτωση έγκρισης του από το Δικαστήριο δεν ζητά έξοδα. Το αίτημα εγκρίνεται για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτό και η υπόθεση επαναορίζεται για ακρόαση, για να δοθεί χρόνος στο συνήγορο του Ενάγοντα να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ως τις αναφέρει στο e-mailτου στις 26.1.21 και ώρα 10:30 π.μ. Καμιά διαταγή για έξοδα.

5888/12

Εκκρεμεί αύριο αίτηση τροποποίησης ημερ. 16.1.20 εκ μέρους των Εναγόντων/Αιτητών η οποία είναι ορισμένη για ακρόαση. Οι συνήγοροι των Εναγομένων 1-8/Καθ’ ων η Αίτηση έχουν ενημερώσει το Δικαστήριο ότι τελικά δεν θα έχουν ένσταση στην αίτηση συγκατατίθενται στην έκδοση του σχετικού διατάγματος και ζητούν τη συνήθη διαταγή αναφορικά με τα έξοδα. Την ίδια θέση έχουν επίσης κοινοποιήσει στο Δικαστήριο και οι συνήγοροι των Εναγομένων 9. Ενόψει των ανωτέρω, εκδίδεται εκ συμφώνου διάταγμα τροποποίησης της έκθεσης απαίτησης ως οι §§Α(ι)(ιι)(ιιι)(ιν) και (ν) και Β της αίτησης. Επιδικάζονται υπέρ των Εναγομένων 1-9/Καθ’ ων η Αίτηση και εναντίον των Εναγόντων/Αιτητών τόσο τα έξοδα της παρούσας αίτησης όσο και αυτά που θα προκύψουν από την τροποποίηση, όπως αυτά υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο. Θα είναι όμως πληρωτέα στο τέλος της διαδικασίας. Τροποποιημένη έκθεση απαίτησης εκ πλευράς Εναγόντων/Αιτητών να καταχωρηθεί εντός 20 ημερών από τη σύνταξη του παρόντος διατάγματος, τροποποιημένη υπεράσπιση των Εναγομένων 1-8 να καταχωρηθεί εντός 15 ημερών από την επίδοση της τροποποιημένης έκθεσης απαίτησης. Αν χρειάζεται να καταχωρηθεί απάντηση στις τροποποιημένες υπερασπίσεις, αυτή να καταχωρηθεί εντός 10 ημερών από την επίδοση των τροποποιημένων υπερασπίσεων.

Σε ό,τι αφορά την αίτηση για τροποποίηση εκ πλευράς των Εναγομένων 9/Αιτητών, η οποία είναι επίσης ορισμένη αύριο για οδηγίες, οι συνήγοροι των Εναγομένων 1-8 έχουν αναφέρει στο Δικαστήριο ότι επίσης δεν θα φέρουν ένσταση. Όμως δεν υπάρχει ενώπιον του Δικαστηρίου η θέση των Εναγόντων/Καθ’ ων η Αίτηση. Η εν λόγω αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 9.11.20 για να τοποθετηθούν οι Ενάγοντες/Αιτητές οι οποίοι αν θα έχουν ένσταση καλούνται να την καταχωρήσουν μέχρι τότε. Την ίδια μέρα αναμένεται η τοποθέτηση των Εναγόντων πως θα προχωρήσουν τελικά αναφορικά με τον Εναγόμενο 2 ο οποίος όπως έχουν αναφέρει οι συνήγοροι του έχει αποβιώσει.

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 7.12.20 και ώρα 9:00 π.μ., για να δοθεί χρόνος στους συνηγόρους να καταχωρήσουν τα τροποποιημένα τους δικόγραφα.

1341/13

Στις 11.9.20 που ήταν ορισμένη για ακρόαση αίτηση μηνιαίων δόσεων ημερ. 4.12.19. Εκκρεμούσε επίσης για προγραμματισμό η αγωγή. Η αίτηση μηνιαίων δόσεων αναβλήθηκε για οδηγίες κατόπιν κοινής παράκλησης των συνηγόρων ενόψει προσπαθειών συμβιβασμού. Το Δικαστήριο δεν είχε καμία ενημέρωση από τους συνηγόρους αναφορικά με τις προσπάθειες διευθέτησης που θα κατέβαλλαν. Επίσης εκκρεμεί για ακρόαση αύριο 16.10.20 η αγωγή. Και πάλι δεν είχα οποιαδήποτε ενημέρωση από τους συνηγόρους όσον αφορά τη θέση τους.

Ως εκ τούτου, τόσο η αίτηση έρευνας, όσο και η αγωγή αναβάλλονται για οδηγίες στις 16.11.20 και ώρα 9:00 π.μ. Καμιά διαταγή για έξοδα και οι συνήγοροι παρακαλούνται τουλάχιστον τρεις μέρες πριν την ημερομηνία που έχει οριστεί η υπόθεση να ενημερώσουν το Δικαστήριο για τις προσπάθειες που γίνονται και τις προθέσεις τους.

2813/16

Παρατηρώ ότι παρά τις οδηγίες που είχαν δοθεί την 1.7.20, οι οποίες επαναλήφθηκαν από το παρόν Δικαστήριο στις 30.9.20, όπως οι Εναγόμενοι καταχωρήσουν ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας αυτοί ακόμα δεν το έχουν πράξει. Εξαντλώντας όλη τη διακριτική ευχέρεια του Δικαστηρίου, για απολύτως τελευταία φορά παρατείνεται ο χρόνος καταχώρησης του ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων και σύνοψης μαρτυρίας από πλευράς Εναγομένων για ένα μήνα από 16.10.20. Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες, για να προγραμματιστεί για ακρόαση στις 27.11.20 και ώρα 9:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία της αγωγής, όχι εναντίον των Εναγόντων.

2921/16

Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση στις 22.12.20. Εκκρεμεί αίτηση ημερ. 27.2.20 για τροποποίηση της έκθεσης απαίτησης. Οι συνήγοροι των Εναγομένων/Καθ’ ων η Αίτηση έχουν ζητήσει περαιτέρω χρόνο δύο βδομάδων για καταχώρηση της ένστασης τους, θέση με την οποία συμφώνησε ο συνήγορος των Εναγόντων. Ως εκ των ανωτέρω, η ένσταση των Εναγομένων στην αίτηση ημερ. 27.2.20 να καταχωρηθεί μέχρι 30.10.20. Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες για να προγραμματιστεί άμεσα για ακρόαση στις 6.11.20 και ώρα 9:00 π.μ.

4119/17

Στις 17.7.20 είχαν εκδοθεί εκ συμφώνου διατάγματα αποκάλυψης εγγράφων για όλους τους διαδίκους. Δεν υπάρχει συμμόρφωση με το εν λόγω διάταγμα από οποιονδήποτε. Παρατείνεται ο χρόνος καταχώρησης ένορκων δηλώσεων αποκάλυψης εγγράφων για περίοδο 45 ημερών από 16.10.20. Η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες με βάση τη Δ.30 στις 8.11.20 και ώρα 9:00 π.μ. Καμιά διαταγή για έξοδα.

2330/18

Θα παραμείνει ορισμένη αύριο (16.10.20) και οι συνήγοροι θα αποστείλουν τις σχετικές οδηγίες τους με e-mailαφού καταχωρηθεί μέχρι αύριο η υπεράσπιση του Εναγομένου 4 ως οι οδηγίες του Δικαστηρίου.

Αιτήσεις

1631/11

(Γενική)

Είναι ορισμένη αύριο για ακρόαση η αίτηση έρευνας ημερ. 30.9.20 εναντίον της Καθ’ ης η Αίτηση. Σε προηγούμενα πρακτικά Δικαστηρίου είχε δηλωθεί ότι γίνονται προσπάθειες διευθέτησης της όλης οφειλής της Εναγομένης με κάποια ακίνητα που διαθέτει η Εναγομένη/Καθ’ ης η Αίτηση. Το παρόν Δικαστήριο αύριο δεν μπορεί να προχωρήσει με την εκδίκαση της παρούσας αίτησης, η οποία επαναορίζεται για ακρόαση στις 23.11.20 και ώρα 10:00 π.μ. Ο συνήγορος της Καθ’ ης η Αίτηση να αναλάβει να την παρουσιάσει στο Δικαστήριο την πιο πάνω μέρα και ώρα. Εάν εν τω μεταξύ επέλθει οποιοσδήποτε συμβιβασμός παρακαλώ όπως ενημερωθεί το Δικαστήριο εγκαίρως. Καμιά διαταγή για έξοδα.

279/20

(Γενική)

Απαιτείται η παρουσία, τόσο των Αιτητών, όσο και του Εφόρου Σωματείων και Ιδρυμάτων, εφόσον δεν έχει κοινοποιηθεί στο Δικαστήριο με e-mail, όπως απαιτείται, η θέση τους.

 

/Σ.Θ.