SIGNUP
  LOGIN

Το Δικαστήριο θα επιληφθεί των ακόλουθων υποθέσεων όπου η φυσική παρουσία των συνηγόρων είναι απαραίτητη:

 

1392/2019 η ώρα 8:45

4297/2017 η ώρα 8:40

4617/2017 για ακρόαση η προδικαστικές ενστάσεις η ώρα 8:15 με γραπτές αγορεύσεις

2365/2011 για ακρόαση η ώρα 9:30

3454/2011 η ώρα 8:30

4737/2013 η ώρα 8:35

4908/2013 για ακρόαση η ώρα 11:30

 

Γενική 385/2017 η ώρα 8:30

Γεν. 197/2017 η ώρα 8:40

 

Οι ακόλουθες υποθέσεις τυγχάνουν χειρισμού ως ακολούθως:

 

9194/2012

Hαγωγή ορίζεται για ακρόαση (μετά από αίτημα) στις 28.01.2021 στις 09:30

 

399/2014

Hαγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 01.03.2021 στις 10:00

 

4074/2015

Hαγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 01.02.2021 στις 10:00

 

3430/2016

Hαγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 04.02.2021 στις 10:00

 

1852/2017

Hαγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 31.03.2021 στις 10:00

 

1319/2018

Hαγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 01.03.2021 στις 09:30

 

1331/2019

Να αποσταλούν οι γραπτές αγορεύσεις με e/mailστη στενογράφο

 

2272/2019

Η αίτηση ημερ. 07.01.2020 απορρίπτεται με έξοδα εναντίον του Καθ’ ου η αίτηση 1 και ορίζεται για απόδειξη στις 02.11.2020 όσον αφορά τον Εναγόμενο 2 εκτός εάν καταχωρηθεί έκθεση υπεράσπισης μέχρι τότε.

 

Αιτήσεις/

Διαχειρίσεις 

 

 

 

 

         

Όσες υποθέσεις δεν αναγράφονται στον παρόντα κατάλογο δεν έχουν τεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου από το Πρωτοκολλητείο.