SIGNUP
  LOGIN

Σημείωση:

Λόγω της αύξησης των κρουσμάτων και με γνώμονα τη διασφάλιση της υγείας όλων μας, με βάση τη νέα πρακτική ημερομηνίας 22.10.2020 για τη διεκπεραίωση των πολιτικών υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, όλοι οι δικηγόροι θα πρέπει απαραιτήτως και για όλες ανεξαιρέτως τις υποθέσεις να στέλνουν ηλεκτρονικά μηνύματα προς το Δικαστήριο με τα αιτήματα και τις τοποθετήσεις τους αναφορικά με την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης,το αργότερο μέχρι δύο (2) μέρες πριν την ημερομηνία ορισμού της.

 

 

Ημερομηνία: 23.10.2020

 

 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 23.10.2020

 

Αγωγές:

 

7448/13

Η παρούσα ορίζεται για Ακρόαση στις 18.05.2021 και ώρα 11.00π.μ. Τα έξοδα στην πορεία.

 

2432/17

Αναφορικά με την αίτηση ημερομηνίας 30.07.2020 εκ συμφώνου εκδίδεται διάταγμα για τροποποίηση ως οι παράγραφοι (Α) και (Β) της αίτησης. Η τροποποιημένη Έκθεση Απαίτησης και  Απάντηση και Υπεράσπιση στην Ανταπαίτηση να καταχωρηθούν εντός 30 ημερών από τη σύνταξη του παρόντος διατάγματος. Τα έξοδα που θα σπαταληθούν λόγω της τροποποίησης (thrown away expenses) όπως και τα έξοδα της παρούσας αίτησης όπως θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και θα εγκριθούν από το Δικαστήριο επιδικάζονται υπέρ των Εναγομένων-Καθ΄ ων η αίτηση και εναντίον των Εναγόντων-Αιτητών και θα είναι εισπρακτέα στο τέλος της διαδικασίας στην πιο πάνω αγωγή. Η αγωγή και η κλήση οδηγιών ορίζονται για οδηγίες στις 18.12.2020 και ώρα 09:00πμ. Έξοδα αγωγής στην πορεία.

 

557/18

Δίδονται οδηγίες όπως οι διάδικοι καταχωρίσουν και παραδώσουν:

 • ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ των ΜΑΡΤΥΡΩΝ τους και
 • ΣΥΝΟΨΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ εκάστου μέχρι την επόμενη δικάσιμο.

Η αγωγή ορίζεται για ΟΔΗΓΙΕΣ στις 18.12.2020 και ώρα 9:00 π.μ.. Έξοδα στην πορεία.

 

765/19

Εκδίδονται  εκ  συμφώνου  εκατέρωθεν  διατάγματα  αποκάλυψης   με   τα  οποία  οι  Ενάγοντες   και   οι   Εναγόμενοι  διατάσσονται  να   αποκαλύψουν   ενόρκως   μέχρι   την   επόμενη δικάσιμο όλα τα  έγγραφα  που  είχαν ή έχουν στην κατοχή, φύλαξη ή έλεγχο τους εν σχέσει  με την υπόθεση / καθώς επίσης και να παραδώσουν αντίγραφα των εν λόγω εγγράφων μέχρι την επόμενη δικάσιμο. Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 18.12.2020 και ώρα 09:00π.μ. Έξοδα στην πορεία.

 

--------------------------------------------

 

 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 26.10.2020

 

Αγωγές:

 

 1. 6592/11
 2. 1474/11
 3. 6782/12
 4. 1530/12
 5. 6253/13
 6. 6808/14
 7. 4113/15
 8. 1047/15
 9. 339/19
 10. 2016/20

 

Αιτήσεις:

 

 1. 746/13
 2. 394/20
 3. 3/19

 

Το Δικαστήριο θα επιληφθεί όλων των πιο πάνω υποθέσεων στις 26.10.2020 και δεν είναι αναγκαία η παρουσία των δικηγόρων των διαδίκων, πλην των Αγωγών 6592/11 (ώρα 11:00πμ.), 1474/11 (ώρα 09:15πμ.), 6782/12 (ώρα 09:30πμ.) και της Αίτησης 394/20 (ώρα 09:00πμ.). Για τις υποθέσεις για τις οποίες δεν θα εμφανιστείτε, θα ενημερωθείτε από το πινάκιο το οποίο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.