SIGNUP
  LOGIN

Υποθέσεις ημερ.: 26/10/2020

1.

Γεν. Αίτηση:213/07

Εμφάνιση η ώρα 9:00.

2.

Γεν. Αίτηση: 776/07

Παραμένει προγραμματισμένη ως έχει. Να σταλούν ηλεκτρονικά οι αγορεύσεις.

3.

Αρ. Διαχείρισης: 785/16

Να σταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα αναφορικά με την επίδοση αίτησης ημερ. 13/5/2020.

4.

Πτώχευση Αρ.: 4/20

Παραμένει προγραμματισμένη ως έχει. Αν έχει διευθετηθεί παρακαλούνται τα μέρη να στείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα.

5.

Γεν. Αίτηση: 258/20

Αίτηση ημερ. 13/8/2020 – Ορίζεται για οδηγίες στις 3/2/2021. Τυχόν ένσταση εκ μέρους του Καθ’ ου  η Αίτηση 6 να καταχωρηθεί μέχρι τότε.

6.

Αρ. Αγωγής: 1266/13

Παραμένει προγραμματισμένη ως έχει.

7.

Αρ. Αγωγής: 2790/13

Παραμένει προγραμματισμένη ως έχει.

8.

Αρ. Αγωγής: 283/15

Αίτηση ημερ. 9/7/2019 – Να σταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα κατά πόσο η αίτηση έχει επιδοθεί. Αν δεν έχει επιδοθεί ορθότερο είναι να αποσυρθεί άνευ βλάβης.

9.

Αρ. Αγωγής: 3832/16

Είναι ορισμένη για ακρόαση 26/10/2021.

10.

Αρ. Αγωγής: 2376/17

Αίτηση ημερ. 15/2/2019 και Αίτηση ημερ. 14/1/2020 παραμένουν και οι 2 αιτήσεις για οδηγίες στις 9/2/2021. Η ένσταση στην αίτηση ημερ. 14/1/2020 να καταχωρηθεί μέχρι τότε.

11.

Αρ. Αγωγής: 557/19

Να σταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα αναφορικά με τον συμβιβασμό.

12.

Αρ. Αγωγής: 3466/19

Αίτηση ημερ. 28/9/2020 – Ορίζεται για απόδειξη στις 17/11/2020. Να παρουσιαστούν αποδεικτικά επίδοσης της αγωγής σύμφωνα με το διάταγμα του Δικαστηρίου ημερ. 12/2/2020. Η ένορκη δήλωση απόδειξης να τεθεί στο φάκελο του Δικαστηρίου μέχρι 12/11/2020.

13.

Αρ. Αγωγής: 4109/19

Αίτηση ημερ. 29/7/2020 – Εκδίδεται απόφαση ως το πρακτικό του Δικαστηρίου.

14.

Αρ. Αγωγής: 82/20

Αίτηση ημερ. 28/7/2020 – Ορίζεται για απόδειξη στις 18/11/2020. Η ένορκη δήλωση απόδειξης να τεθεί στο φάκελο του Δικαστηρίου μέχρι 13/11/2020.

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις ορίζονται για ακρόαση

15.

Αρ. Αγωγής: 6314/14

Ορίζεται για ακρόαση στις 17/3/2021 και ώρα 11:00. Το Δικαστήριο θα είναι απασχολημένο σε υποθέσεις του 2013.

16.

Αρ. Αγωγής: 2757/16

 Ορίζεται για ακρόαση στις 10/5/2021 και ώρα 11:00.

Το Δικαστήριο θα είναι απασχολημένο σε υποθέσεις του 2013.

17.

Αρ. Αγωγής: 3895/16

Επαναορίζεται για ακρόαση στις 3/6/2021 και ώρα 11:00. Το Δικαστήριο θα είναι απασχολημένο σε υποθέσεις του 2013.

18.

Αρ. Αγωγής: 3654/17

Ορίζεται για ακρόαση στις 5/11/2021 και ώρα 11:00.

Το Δικαστήριο θα είναι απασχολημένο σε υποθέσεις του 2013.