SIGNUP
  LOGIN

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου ενώπιον της Ρ. Λιμνατίτου, Π.Ε.Δ. στις  9.3.2021, ορίζονται ως ακολούθως:

 

  • 2584/14ορίζεται για ακρόαση 12.10.2021 ώρα 10:30π.μ.  Καμιά διαταγή για έξοδα.
  • 1496/16 ορίζεται για ακρόαση 6.12.2021 ώρα 10:30π.μ.  Καμιά διαταγή για έξοδα.
  • Αίτηση/Έφεση 41/18ορίζεται για ακρόαση 20.10.2021 ώρα 10:30π.μ.  Κάθε πλευρά τα έξοδα της.
  • Αίτηση Διαχείρισης 373/18(αίτηση 22.12.20)  Εκδίδεται διάταγμα όπως η παρ. Α της αίτησης.
  • 1386/19ορίζεται για οδηγίες 12.5.2021.  Μέχρι τότε να καταχωρηθεί ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας.  Εντός 15 ημερών από σήμερα να καταχωρηθεί ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων εκ μέρους των Εναγόντων.
  • 12/20(αίτηση 26.11.20)  Η αίτηση σε σχέση με τους Εναγόμενους 1 και 2 απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των Αιτητών και εναντίον των Εναγομένων 1 και 2.  Η αίτηση σε σχέση με τον Εναγόμενο 3 ορίζεται για απόδειξη 16.4.2021 εκτός αν καταχωρηθεί Έκθεση Υπεράσπισης 3 μέρες προηγουμένως.
  • ΠΣΑ Αρ. 46/20(δύο αιτήσεις 4.3.21)  Εκδίδεται διάταγμα όπως η παράγραφος Α και στις δύο αιτήσεις.
  • 493/20ορίζεται για ακρόαση 14.12.2021 ώρα 10:30π.μ.  Καμιά διαταγή για έξοδα.