SIGNUP
  LOGIN

Στα πλαίσια των μέτρων που λαμβάνονται προς αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού-covid19 και σύμφωνα με την Ανακοίνωση του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερομηνίας 04/02/2021 η οποία ρυθμίζει την λειτουργία των Δικαστηρίων, οι ακόλουθες υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες ενώπιον μου την 11/03/2021 έχουν προγραμματιστεί ως ακολούθως:

 

Το Δικαστήριο θα επιληφθεί των πιο κάτω υποθέσεων την 11/03/2021 στην παρουσία των συνηγόρων των διαδίκων:

 

 • Αρ. Αγωγής 700/2015

 

 • Αρ. Αγωγής 928/2016

 

 

Αναφορικά με τις ως άνω υποθέσεις σε περίπτωση που οι συνήγοροι επιθυμούν να προωθήσουν οποιοδήποτε αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρακαλούνται όπως το πράξουν μέχρι την 10/03/2021 ούτως ώστε να αποφευχθεί η φυσική τους παρουσία στο Δικαστήριο την 11/03/2021.

 

Υποθέσεις που  έγιναν στην απουσία των συνηγόρων των διαδίκων:

 

 • Αρ. Αγωγής 46/2018

 

Ενόψει των δηλώσεων των συνηγόρων των διαδίκων ως αυτά αποστάλληκαν ηλεκτρονικώς, η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ως διευθετηθείσα.  Καμία διαταγή για έξοδα.

 

 • Αρ. Αγωγής 1126/2018:

(Κλήση για Οδηγίες ημερ. 16/09/2020)

 

Ορίζεται για Οδηγίες στις 03/06/2021.  Η προθεσμία καταχώρισης Ένορκης Δήλωσης αποκάλυψης εγγράφων και ανταλλαγής των εν λόγων εγγράφων εκ μέρους της Ενάγουσας και των Εναγόμενων παρατείνεται για περίοδο 60 ημερών από σήμερα.  Καμία διαταγή για έξοδα.

 

 • Αρ. Αγωγής 408/2020:

(Κλήση για Οδηγίες ημερ. 23/09/2020)

 

Ορίζεται για Οδηγίες στις 03/06/2021.  Η προθεσμία καταχώρισης Ένορκης Δήλωσης αποκάλυψης εγγράφων και ανταλλαγής των εν λόγων εγγράφων εκ μέρους των Ενάγουσας και των Εναγόμενων παρατείνεται για περίοδο 60 ημερών από σήμερα.  Καμία διαταγή για έξοδα.

 

 • Αρ. Αγωγής 852/2020:

(Αίτηση Ημερ. 19/10/2020)

 

Η αίτηση απορρίπτεται με έξοδα εις βάρος των Εναγόμενων 1 και 2 ως αυτά θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο πληρωτέα στο τέλος της διαδικασίας.

 

 • Αρ. Αγωγής 860/2020:

(Αίτηση Ημερ. 15/10/2020)

 

Ορίζεται για Απόδειξη στις 22/04/2021 εκτός αν καταχωρηθεί υπεράσπιση 4 καθαρές ημέρες προηγουμένως.  Έξοδα στην πορεία της αίτηση.

 

 

 

 • Αρ. Αγωγής 306/2020:

(Κλήση για Οδηγίες ημερ. 16/09/2020)

 

Ορίζεται για Οδηγίες στις 14/06/2021 και ώρα 09:00 π.μ.  Οι διάδικοι να καταχωρήσουν και να παραδώσουν ονομαστικό κατάλογο των μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας εκάστου ως ακολούθως.  Ο Ενάγοντας εντός 45 ημερών από σήμερα και οι Εναγόμενοι εντός 45 ημερών από την λήξη προθεσμίας του Ενάγοντος.  Έξοδα στην πορεία.

 

 

 • Αρ. Αγωγής 1370/2019:

(Αίτηση ημερ. 17/02/2021)

 

Η αίτηση εναντίον των Εναγόντων αποσύρεται άνευ βλάβης και απορρίπτεται.  Καμία διαταγή για έξοδα.

 

 • Αρ. Αγωγής 698/2014:

 

Επαναορίζεται για Ακρόαση στις 10/05/2021και ώρα 11:00 π.μ.  Καμία διαταγή για έξοδα.

 

 

 • Αρ. Αγωγής 1580/2015:

 

Επαναορίζεται για Ακρόαση στις 05/11/2021και ώρα 11:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

 • Αρ. Αγωγής 256/2017:

 

Επαναορίζεται για Ακρόαση στις 25/11/2021και ώρα 11:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

 • Αρ. Αγωγής 506/2017:

 

Επαναορίζεται για Ακρόαση στις 24/11/2021και ώρα 11:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

 • Αρ. Αγωγής 1292/2017:

 

Επαναορίζεται για Ακρόαση στις 23/11/2021και ώρα 11:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

 • Αρ. Αγωγής 128/2018:

 

Επαναορίζεται για Ακρόαση στις 16/12/2021και ώρα 11:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

 • Αρ. Αγωγής 558/2018:

 

Επαναορίζεται για Ακρόαση στις 17/12/2021και ώρα 11:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

 • Αρ. Αγωγής 348/2018:

 

Επαναορίζεται για Ακρόαση στις 13/12/2021και ώρα 11:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

 

Οι μηνιαίες δόσεις που αναβάλλονται είναι αυτές στις οποίες υπάρχει εμφάνιση από δικηγόρους εκ μέρους των Καθ’ ων η Αίτηση και θεωρείται δεδομένο ότι οι συνήγοροι των Καθ’ ων η Αίτηση θα ενημερώνουν τους πελάτες τους για τη νέα ημερομηνία ορισμού ούτως ώστε την επόμενη φορά αυτοί να είναι παρόντες στο Δικαστήριο εάν και εφόσον οι περιστάσεις το επιτρέπουν. 

 

Υποθέσεις που δεν αναφέρονται ανωτέρω δεν έχουν τεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου. Σε περίπτωση που στο μεσοδιάστημα τεθούν οποιεσδήποτε άλλες υποθέσεις ενώπιον του Δικαστηρίου θα δημοσιευθεί Συμπληρωματικό Πινάκιο.