SIGNUP
  LOGIN

Υποθέσεις ενώπιον Ε. Πεύκου, Ε.Δ. ορισμένες στις 01/06/2023

Αρ. Αγωγής 23/2018:

Ενόψει των δηλώσεων των δικηγόρων, η Αγωγή ορίζεται για Προγραμματισμό και περαιτέρω Οδηγίες στις 03/07/2023 και ώρα 09:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία.

Αρ. Αγωγής: 292/2018

Η Αγωγή αναβάλλεται και επαναορίζεται για Ακρόαση στις 21/12/2023 και ώρα 11:00π.μ. Η Ακρόαση θα διεξαχθεί με προφορική μαρτυρία ως ακολούθως:

Τυχόν προφορικές αγορεύσεις θα διαρκέσουν 5 λεπτά για εκάστη πλευρά. Τυχόν γραπτή δήλωση εκάστου μάρτυρα εκ μέρους κάθε διαδίκου, θα αποσταλεί σε κάθε αντίδικο μέρος τουλάχιστον 2 καθαρές ημέρες προηγουμένως προτού καταθέσει ενώπιον του Δικαστηρίου. Δέσμη εγγράφων εκ μέρους των Εναγόντων να καταχωρηθεί εντός της προθεσμίας του νέου Διαδικαστικού Κανονισμού. Η ακρόαση της υπόθεσης και η σειρά προσαγωγής μαρτυρίας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες της Δ.33 ΘΘ. 7,8,9. Οι χρόνοι οι οποίοι θα διατεθούν για την Κυρίως Εξέταση, την Αντεξέταση και την Επανεξέταση εκάστου μάρτυρα θα είναι 15 λεπτά, 60 λεπτά και 10 λεπτά αντίστοιχα εκτός εάν εγκριθεί παράταση από το Δικαστήριο ενασκώντας τη διακριτική του ευχέρεια. Έξοδα στην πορεία.

Αρ Διαχείρισης.: 301/2019

Η Αίτηση Διαχείρισης ορίζεται εκ νέου για Έλεγχο στις 04/12/23 και ώρα 09:00 π.μ. Ενδιάμεσοι λογαριασμοί να κατατεθούν τουλάχιστον 10 μέρες προηγουμένως. Η διαχειρίστρια να είναι παρούσα.

Αρ. Αγωγής: 43/2021

Σύμφωνα με το πρόγραμμα του Δικαστηρίου προηγούνται αρχαιότερες οι οποίες υπέχουν προτεραιότητας της παρούσης καθώς επίσης σήμερα το Δικαστήριο θα είναι απασχολημένο με Αγωγή του 2015. Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες με σκοπό την επίτευξη συμβιβασμού στις 06/07/2023 και ώρα 11:00π.μ. Έξοδα στην πορεία.

Αρ. Αγωγής 863/2021:

Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 05/03/2024 και ώρα 11:00 π.μ. Η Ακρόαση θα διεξαχθεί με προφορική μαρτυρία ως ακολούθως:

1. Όλοι οι διάδικοι να προσαγάγουν γραπτή δήλωση εκάστου μάρτυρα εκ μέρους κάθε διαδίκου, ο οποίος θα κληθεί να δώσει μαρτυρία ενώπιον του Δικαστηρίου η οποία θα αποσταλεί σε κάθε αντίδικο μέρος τουλάχιστον 2 καθαρές ημέρες προτού καταθέσει ενώπιον του Δικαστηρίου.

2. Η ακρόαση της υπόθεσης και η σειρά προσαγωγής μαρτυρίας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες της Δ.33 ΘΘ. 7,8,9.

3. Οι χρόνοι οι οποίοι θα διατεθούν για την Κυρίως Εξέταση, την Αντεξέταση και την Επανεξέταση εκάστου μάρτυρα θα είναι 15 λεπτά, 60 λεπτά και 10 λεπτά αντίστοιχα εκτός εάν εγκριθεί παράταση από το Δικαστήριο ενασκώντας τη διακριτική του ευχέρεια.

Έξοδα στην πορεία.

Αρ. Αγωγής 52/2017

Η Αγωγή ορίζεται στις 28/06/2023 και ώρα 9:00 π.μ. για οδηγίες με σκοπό την επίτευξη συμβιβασμού. Σε περίπτωση που τα μέρη δεν θα είναι έτοιμα να δηλώσουν απόφαση να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου για να δηλώσουν μάρτυρες. Τα έξοδα παραμένουν στην πορεία.

Αρ. Αγωγής: 503/2019

Σύμφωνα με το πρόγραμμα του Δικαστηρίου προηγούνται αρχαιότερες οι οποίες υπέχουν προτεραιότητας της παρούσης καθώς επίσης σήμερα το Δικαστήριο θα είναι απασχολημένο με Αγωγή του 2015. Η Αγωγή αναβάλλεται και επαναορίζεται για Ακρόαση στις 06/12/2023 και ώρα 11:00π.μ. Έξοδα στην πορεία.

Αρ. Αγωγής: 291/2018

Η Αγωγή αναβάλλεται και επαναορίζεται για Ακρόαση στις 19/12/2023 και ώρα 11:00π.μ. Η Ακρόαση θα διεξαχθεί με προφορική μαρτυρία ως ακολούθως:

Τυχόν προφορικές αγορεύσεις θα διαρκέσουν 5 λεπτά για εκάστη πλευρά. Τυχόν γραπτή δήλωση εκάστου μάρτυρα εκ μέρους κάθε διαδίκου, θα αποσταλεί σε κάθε αντίδικο μέρος τουλάχιστον 2 καθαρές ημέρες προηγουμένως προτού καταθέσει ενώπιον του Δικαστηρίου. Δέσμη εγγράφων εκ μέρους των Εναγόντων να καταχωρηθεί εντός της προθεσμίας του νέου Διαδικαστικού Κανονισμού. Η ακρόαση της υπόθεσης και η σειρά προσαγωγής μαρτυρίας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες της Δ.33 ΘΘ. 7,8,9. Οι χρόνοι οι οποίοι θα διατεθούν για την Κυρίως Εξέταση, την Αντεξέταση και την Επανεξέταση εκάστου μάρτυρα θα είναι 15 λεπτά, 60 λεπτά και 10 λεπτά αντίστοιχα εκτός εάν εγκριθεί παράταση από το Δικαστήριο ενασκώντας τη διακριτική του ευχέρεια. Έξοδα στην πορεία.