SIGNUP
  LOGIN

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ

ΕΝΩΠΙΟΝ: Χρ. Μίτλεττον, Ε.Δ.                                                    

Ημερομηνία: 02 Ιουνίου 2023 

ΔΙΑΧ. 209/2006

Για διαχείριση: καμία εμφάνιση, διαχειριστές: παρόντες

Εξηγήθηκε στο Δικαστήριο όλη η ιστορία της διαχείρισης, και τα διάφορα προβλήματα που υπάρχουν, ως προς την ολοκλήρωσή της. Η διαχείριση παραμένει για έλεγχο την 13.10.2023 ώρα 08:30. Μέχρι τότε, να γίνουν τυχόν ενέργειες για διορισμό δικηγόρου, για να μπορέσει να βοηθήσει στις αιτήσεις που πιθανόν να χρειάζονται, για να προχωρήσει η διαχείριση. Τουλάχιστον ένας εκ των διαχειριστών να είναι παρών.

ΔΙΑΧ. 187/2014

Για διαχείριση: Ε. Μαυρικίου, διαχειρίστρια: απούσα

Έχουν συμφωνηθεί τα έξοδα, έχουν αποσταλεί συγκαταθέσεις, που θα επισυναφθούν στους τελικούς λογαριασμούς, αναμένονται απλώς τα πρωτότυπα, για την πιστοποίηση των οποίων χρειάζεται χρόνος. Ο χρόνος για την καταχώρηση των τελικών λογαριασμών επεκτείνεται μέχρι και την 23.10.2023. Εάν καταχωριστούν και εγκριθούν, η διαχείριση να μείνει εκτός πινακίου. Σε διαφορετική περίπτωση, να τεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου για έλεγχο την 27.10.2023 ώρα 08:30, και η διαχειρίστρια να είναι παρούσα. Οι δικηγόροι της διαχείρισης να καταχωρήσουν μια επιστολή στο Δικαστήριο, που να φαίνεται πως εμφανίζονται για τη διαχείριση. 

ΑΓΩΓΗ 809/2014

Για Αιτήτρια: Α. Χριστοδούλου (κα) για Ν. Τσιαπαλής, για Καθ’ ου η αίτηση (Εναγόμενο 2): Ερμ. Νικοπούλου για Δημητράκης Σαββίδης & Σία ΔΕΠΕ, για μεσεγγυούχο: Κ. Μαραβελάκη (κα) για Στέλιος Αμερικάνος & Σία ΔΕΠΕ

Αίτηση ημερομηνίας 16.05.2023 για κατάσχεση εις χείρας τρίτου και αίτηση ημερομηνίας 16.05.2023 για ενδιάμεση θεραπεία – προσωρινά διατάγματα ημερομηνίας 17.05.2023

Οι αιτήσεις παραμένουν για Οδηγίες την 07.07.2023 ώρα 08:30, τυχόν ενστάσεις μέχρι τότε, τα διατάγματα παραμένουν σε ισχύ. Έξοδα στην πορεία. 

ΑΓΩΓΗ 1170/2015

Για Ενάγουσα: Α. Μιχαήλ (κα) και Α. Κακογιάννη (κα) για Χρυσαφίνης & Πολυβίου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: Φ. Στεφάνου (κα) για Κώστας Μελάς & Συνεργάτες ΔΕΠΕ

Η αγωγή ήταν ορισμένη για ακρόαση την 21.02.2023, με σειρά να αρχίσει, και σαφή προγραμματισμό ως προς αυτό. Βάσει των δηλώσεων των συνηγόρων, δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που απέληγαν προς το ότι δεν επιθυμούν εκδίκαση της υπόθεσης, αλλά εξώδικη διευθέτηση, η υπόθεση αφαιρέθηκε από το πρόγραμμα ακροάσεων του Δικαστηρίου, και ορίστηκε για δήλωση συμβιβασμού την 13.03.2023 (ζητείτο χρόνος 2-3 εβδομάδων, και είχε δοθεί όσος χρόνος ζητείτο). Έκτοτε, μέχρι και σήμερα, παρέμεινε να εκκρεμεί η υπόθεση, προκειμένου να δηλωθεί κάποιος εξώδικος συμβιβασμός, χωρίς να είναι επιθυμητή από τους διαδίκους η εκδίκαση της υπόθεσης. Παρά τις επανειλημμένες ημερομηνίες που δόθηκαν για τον ίδιο σκοπό, μέχρι στιγμής, δεν έχει δηλωθεί οποιοσδήποτε εξώδικος συμβιβασμός, ενώ, παράλληλα, η αγωγή δεν προωθήθηκε και δεν προωθείται για εκδίκαση. Το Δικαστήριο δεν θέλει να αποθαρρύνει την εξώδικη διευθέτηση υποθέσεων, όπου υπάρχει τέτοια δυνατότητα, και βοηθά προς αυτή την κατεύθυνση, δίνοντας την ευκαιρία, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και σεβασμός στον χρόνο και στο πρόγραμμα του Δικαστηρίου, ενώπιον του οποίου εκκρεμούν υποθέσεις με κανονικό προορισμό την εκδίκαση, και δη υποθέσεις που παρουσιάζουν σοβαρή χρονική καθυστέρηση. Εκτός εάν μέχρι την 29.06.2023 ώρα 08:30 κατατεθεί στο Δικαστήριο τυχόν εξώδικος συμβιβασμός των διαδίκων (περίπτωση στην οποία το Δικαστήριο μπορεί να βασιστεί στη συμφωνία των διαδίκων για να εκδώσει κάποια εκ συμφώνου απόφαση), η αγωγή, που όμως δεν προωθήθηκε και δεν προωθείται για εκδίκαση, να θεωρηθεί στο σύνολό της διαγραφείσα. Για σκοπούς ελέγχου, ο φάκελος μένει στο Δικαστήριο.

ΑΓΩΓΗ 1870/2015

Για Ενάγοντα: Λ. Χ’Νεοφύτου, για Εναγόμενη: Κ. Ερωτοκρίτου

Η αγωγή παραμένει για τελικές αγορεύσεις μέχρι την 19.06.2023 ώρα 08:30. Με τις ίδιες οδηγίες που δόθηκαν την 04.05.2023 (οι αγορεύσεις να γίνουν γραπτώς και εφόσον συμφωνούν και οι δύο πλευρές να σταλούν ηλεκτρονικά). Ο φάκελος μένει στο Δικαστήριο.

ΑΓΩΓΗ 2818/2015

Για Ενάγοντα: Ανδρέας Δημητριάδης & Σία ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη: Τηλέμαχος & Μιλτιάδης Γεωργιάδης ΔΕΠΕ

Λόγω της προηγούμενης συνεννόησης, σε συνάρτηση και με όσα αναφέρονται στο πρακτικό ημερομηνίας 03.04.2023, η αγωγή προγραμματίζεται εκ νέου για ακρόαση την 27.10.2023 ώρα 10:30. Με τις ίδιες οδηγίες ακρόασης που έχουν ήδη δοθεί. Η ημερομηνία 07.06.2023 ακυρώνεται.

ΑΓΩΓΗ 308/2017

Για Ενάγοντες: Στ. Φλωράκη (κα) Χλωρακιώτης & Φλωράκη ΔΕΠΕ, για Εναγόμενο: Α. Νεοφύτου (κα) για A. Neophytou & Co LLC

Η υπόθεση είναι ορισμένη για Ακρόαση. Στο πρόγραμμα του Δικαστηρίου υπάρχουν παλαιότερες υποθέσεις, της χρονικής περιόδου 2015-2016 που έχουν προτεραιοποιηθεί για να ακουστούν, περιλαμβανομένων υποθέσεων παρόμοιας φύσης με την παρούσα, με αποτέλεσμα να μην παρέχεται χρόνος για έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας της παρούσας σήμερα. Η υπόθεση προγραμματίζεται εκ νέου για Ακρόαση την 29.11.2023 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία. Με τις ίδιες οδηγίες που δόθηκαν την 16.12.2022.

ΑΓΩΓΗ 800/2017

Για Ενάγουσα: Χ. Καλογήρου για Χάρης Καλογήρου & Σία ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: καμία εμφάνιση (Γ. Παπασάββα), εναγόμενοι 1 και 2: απόντες

Η αγωγή αφορά σε τραπεζικό χρέος από ενοικιαγορά. Ήταν ορισμένη για ακρόαση την 02.05.2023, ημερομηνία κατά την οποία η συνήγορος των Εναγόμενων είχε εκφράσει την πρόθεση να συμβιβαστεί εξωδικαστικά η υπόθεση. Δόθηκαν οδηγίες, σε περίπτωση μη διευθέτησης, οι εναγόμενοι να είναι παρόντες σήμερα. Η ώρα είναι 11:21. Δεν υπάρχει εμφάνιση εκ μέρους των Εναγόμενων, ούτε οι ίδιοι είναι παρόντες. Η αγωγή ορίζεται για Απόδειξη την 30.06.2023 ώρα 08:30. Τα σημερινά έξοδα, που καθορίζονται από το Δικαστήριο στο ποσό των €165,00, επιδικάζονται υπέρ της Ενάγουσας και εναντίον των Εναγόμενων 1 και 2, αλληλέγγυα και/ή κεχωρισμένα.

ΑΓΩΓΗ 648/2017

Για Ενάγουσα: G. Hadjineophytou & Co LLC, για Εναγόμενους: Η.Γ. Ευθυμίου

Η αγωγή αφορά σε τραπεζικό χρέος. Παραμένει για επίτευξη συμβιβασμού & προγραμματισμό την 03.07.2023 ώρα 08:30. Η εμφάνιση να γίνει με φυσική παρουσία. Την αγωγή διέπουν διαδικαστικοί κανονισμοί για τις υποθέσεις που παρουσιάζουν σοβαρή καθυστέρηση. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσει εάν θα εκδικαστεί ή εάν θα διαγραφεί. Εάν θα εκδικαστεί, να δοθούν οδηγίες ακρόασης, κατόπιν ανάλογης διαχείρισης. 

ΑΓΩΓΗ 19/2019

Για Ενάγουσα: G. Hadjineophytou & Co LLC, για Εναγόμενους: Κώστας Μ. Κωνσταντίνου & Σία ΔΕΠΕ

Η αγωγή είναι ορισμένη για Ακρόαση. Αφορά σε απαίτηση για τραπεζικό χρέος. Στο πρόγραμμα του Δικαστηρίου υπάρχουν υποθέσεις της χρονικής περιόδου 2015-2018 που έχουν προτεραιοποιηθεί για να ακουστούν, περιλαμβανομένων υποθέσεων ίδιας φύσης με αυτήν, καταλαμβάνουν όλες τις επόμενες ημέρες, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτό να αρχίσει σήμερα η ακρόαση της υπόθεσης αυτής. Επιπλέον, το Δικαστήριο παρατηρεί ότι, από τους ονομαστικούς καταλόγους μαρτύρων/συνόψεις μαρτυρίας σε συνάρτηση με τις ένορκες αποκαλύψεις εγγράφων και τα δικόγραφα, χρειάζεται διαχείριση η υπόθεση πριν τον επαναπρογραμματισμό της για ακρόαση, ώστε να γίνει καλύτερος προσδιορισμός/περιορισμός των επιδίκων θεμάτων και τυχόν περιορισμός της μαρτυρίας και του χρόνου ακρόασης. Οι Εναγόμενοι αναφέρουν εμπειρογνώμονα που δεν κατονομάζουν, ενώ παράλληλα δεν αποκαλύπτουν έγγραφα. Εάν το Δικαστήριο θα ακούσει εμπειρογνώμονα, θα ήταν προτιμότερο να δοθούν οδηγίες για ετοιμασία γραπτώς της έκθεσής του, η οποία να αποκαλυφθεί. Θα πρέπει να καταστεί κατανοητό ποια γραμμή υπεράσπισης θα προωθηθεί. Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμό) την 27.10.2023 ώρα 08:30. Η εμφάνιση να γίνει με φυσική παρουσία, για τον προαναφερόμενο σκοπό. Έξοδα στην πορεία.

ΔΙΑΧ. 423/2019

Για διαχείριση: Μ. Μιλτιάδου, διαχειριστές: παρούσα η διαχειρίστρια 2 (κα ΧΧΧ) από τη Λευκωσία

Η  διαχείριση παραμένει για έλεγχο την 27.10.2023 ώρα 08:30. Τελικοί λογαριασμοί να καταχωριστούν το αργότερο 5 ημέρες προηγουμένως. Εάν καταχωριστούν και εγκριθούν να μείνει εκτός πινακίου η διαχείριση. Σε διαφορετική περίπτωση, εντός της ίδιας προθεσμίας, να καταχωριστούν ενδιάμεσοι λογαριασμοί, στους οποίους να εξηγούνται οι λόγοι μη συμπλήρωσης της διαχείρισης και οι ενέργειες που σκοπούνται. Ο εκ Πάφου διαχειριστής (διαχειριστής 1) να είναι παρών.

ΠΑΡ/ΜΠΗ 27/2020

Για Απαιτητή: Μ. Βασιλειάδης για Μιχάλης Βασιλειάδης ΔΕΠΕ, για Απαλλοτριούσα Αρχή: Σ. Κύρου για ΓΕ, εκτιμητές: παρόντες

Έγινε συζήτηση της υπόθεσης σήμερα, στην παρουσία των εκτιμητών των δύο πλευρών. Όπως αναφέρθηκε, όσον αφορά την αγοραία αξία, μπορεί να γεφυρωθεί η διαφορά, όσον αφορά την επιζήμια επίδραση, υπάρχει μεν διαφωνία, αλλά μεταφραζόμενη σε χρήμα, είναι της τάξεως των €1.000,00. Ο εκτιμητής της πλευράς του Απαιτητή εξήγησε την προϊστορία της υπόθεσης (προηγούμενη πράξη που ανακλήθηκε, στο πλαίσιο της οποίας είχαν συμφωνηθεί διαφορετικά), και τους λόγους για τους οποίους δυσκολεύεται να πει στον Απαιτητή ότι πέφτει κάτω από το πλαίσιο παλαιότερης συμφωνίας. Ενόψει του ύψους της διαφοράς, σε συνάρτηση με τις δυνατότητες και το όφελος της εξώδικης διευθέτησης (τα έξοδα της διαδικασίας που θα προκύψουν θα υπερβούν την πραγματική διαφορά), η υπόθεση παραμένει για επίτευξη συμβιβασμού & προγραμματισμό την 27.10.2023 ώρα 08:30. Τα σημερινά έξοδα, εφόσον έγινε ουσιαστική συζήτηση ως σε δίκη, να είναι έξοδα ακρόασης, και στην πορεία της παραπομπής. 

ΑΓΩΓΗ 190/2020

Για Αιτήτρια: Κ. Μαραβελάκη (κα) για Ν. Παπαθεοχάρους & Σία ΔΕΠΕ, για Καθ’ ων η αίτηση 1 και 2: Ερμ. Νικοπούλου (κα) για Δημητράκης Σαββίδης & Σία ΔΕΠΕ, Καθ’ ου η αίτηση 1: παρών (σύζυγος Καθ’ ης η αίτηση 2)

Αίτηση έρευνας ημερομηνίας 14.06.2023

Γίνονται πληρωμές. Η αίτηση παραμένει για εξέταση/δήλωση συμβιβασμού την 31.10.2023 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία. 

ΑΓΩΓΗ 749/2020

Για Ενάγουσα: Ε & Μ Κωνσταντινίδου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενο 2: Δημόκριτος Αριστείδου ΔΕΠΕ

Η αγωγή παραμένει για επίτευξη συμβιβασμού & προγραμματισμό την 27.10.2023 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί εξώδικη διευθέτηση, να εμφανιστούν οι δικηγόροι που χειρίζονται την υπόθεση, για να δοθούν οι διευκρινίσεις που ζητήθηκαν, να περιοριστεί ανάλογα η μαρτυρία, σύμφωνα και με όσα αναφέρθηκαν την 03.10.2022.

ΑΓΩΓΗ 1058/2020

Για Ενάγοντες: Argiro S. Charalambous LLC, για Εναγόμενη: Α. Κακογιάννης & Συνεργάτες ΔΕΠΕ

Ο κατάλογος μαρτύρων/σύνοψη μαρτυρίας της Εναγόμενης δεν βρίσκεται ακόμα στον φάκελο του Δικαστηρίου, για να μπορεί το Δικαστήριο να προγραμματίσει την υπόθεση για ακρόαση, με βάση τα δεδομένα της προδικασίας. Ο χρόνος καταχώρισής του επεκτείνεται μέχρι και την 30.05.2023 (ημερομηνία αναφερόμενης καταχώρισής του). Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμός) την 27.10.2023 ώρα 08:30. Η εμφάνιση να γίνει με φυσική παρουσία, για να μπορέσει να γίνει μνεία, να εξεταστεί το ενδεχόμενο περιορισμού των επιδίκων θεμάτων/μαρτυρίας, και να γίνει ο προγραμματισμός της ακρόασης. Έξοδα στην πορεία.

ΑΓΩΓΗ 7/2021

Για Ενάγοντα: Α. Κων/νου, για Εναγόμενη: Μιχάλης Βασιλειάδης ΔΕΠΕ

Η αγωγή είναι ορισμένη για Ακρόαση. Αφορά σε απαίτηση για παράλειψη εξόφλησης οφειλής προς όφελος της Επιτροπής Αναδασμού Μεσάνων. Το Δικαστήριο παρατηρεί πως δεν έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την ακρόαση, βάσει της υφιστάμενης προδικασίας, για να μπορεί να υπολογιστεί ο χρόνος της ακρόασης, σε συνάρτηση με τα επίδικα θέματα. Στον κατάλογο μαρτύρων της πλευράς της Εναγόμενης, υπάρχει αναφορά σε μάρτυρα εμπειρογνώμονα, που δεν κατονομάζεται. Ενδεχομένως επίσης να μπορέσουν να προσδιοριστούν καλύτερα τα επίδικα θέματα ή και να υπάρξει περιορισμός (δια τυχόν αποδεκτών γεγονότων ή εγγράφων), και να είναι ευχερέστερος ο προγραμματισμός της ακρόασης της υπόθεσης. Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμός) την 27.10.2023 ώρα 08:30. Η εμφάνιση να γίνει με φυσική παρουσία, των δικηγόρων που χειρίζονται την υπόθεση. Έξοδα στην πορεία.

ΑΓΩΓΗ 409/2021

Για Ενάγουσα: Θεοχαρίδου Κ. Καλυψώ & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: Αγνή Λιβέρα ΔΕΠΕ

Από την 06.10.2022, το Δικαστήριο δίδει οδηγίες για ουσιαστική μνεία πριν από τον ορισμό της υπόθεσης για ακρόαση. Επαναλήφθηκαν την 15.12.2022 και την 16.03.2022 και την 23.03.2023. Δεν συνιστά επιλογή των δικηγόρων να μην συμμορφώνονται με οδηγίες του Δικαστηρίου. Εάν θα προωθηθεί η υπόθεση για εκδίκαση, προκειμένου να οριστεί για Ακρόαση, να γίνει εμφάνιση με φυσική παρουσία, των δικηγόρων που χειρίζονται την υπόθεση, για να γίνει ουσιαστική μνεία με βάση και ό,τι προέκυψε κατά την προδικασία, και να γίνει ο ανάλογος προγραμματισμός της ακρόασης (θέματα, χρόνος κ.λπ.). Η αγωγή παραμένει για έλεγχο της προώθησής της/Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμό) την 25.10.2023 ώρα 08:30. Να γίνει εμφάνιση μόνον με φυσική παρουσία, των δικηγόρων που χειρίζονται την υπόθεση. Μεταξύ άλλων, τότε να κατονομαστούν οι μάρτυρες της πλευράς των Εναγόμενων (δεν κατονομάζονται, κατά παράβαση των ΚΠΔ). Τότε να αναφερθεί στο Δικαστήριο, κατά πόσο θα υπάρξει περιορισμός επιδίκων θεμάτων σε σχέση με τις σωματικές βλάβες, εφόσον δεν κατονομάζεται από οποιονδήποτε ιατρική μαρτυρία. 

ΑΓΩΓΗ 48/2021

I-JUSTICE

Βάσει ειδοποίησης ημερομηνίας 29.05.2023, η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται, άνευ βλάβης.

ΑΓΩΓΗ 39/2022

Για Ενάγουσα/Αιτήτρια: Χριστόφορος Ιωάννου ΔΕΠΕ

Αίτηση ημερομηνίας 23.02.2023 για απόφαση ν. 1 λόγω παράλειψης εμφάνισης

Η ένορκη δήλωση επίδοσης στην Εναγόμενη 1 έχει ελεγχθεί. Η επίδοση στην Εναγόμενη 1 είναι νομότυπη. Έχει παρέλθει ο καθορισμός χρόνος εμφάνισης. Στον φάκελο του Δικαστηρίου δεν υπάρχει καταχωρισμένο σημείωμα εμφάνισης της Εναγόμενης 1. Έχω εξετάσει τη μαρτυρία που προσκομίστηκε για την απόδειξη της απαίτησης της Ενάγουσας. Η μαρτυρία είναι αναντίλεκτη, χωρίς αυτό να σημαίνει πως το Δικαστήριο δεν πρέπει να ικανοποιηθεί για την ορθότητά της και ότι αποδεικνύει την απαίτηση. Χορηγήθηκε στην Εναγόμενη 1 δάνειο ύψους €20.000,00, με συμφωνημένο κόστος πίστωσης €5.267,19. Σε περίπτωση ομαλής εξέλιξης της συμφωνίας, η Εναγόμενη 1 θα έπρεπε να καταβάλει το συνολικό ποσό των €25.267,19. Δεν εξελίχθηκε ομαλά η συμφωνία. Η Ενάγουσα φαίνεται πως δεν τερμάτισε, αλλά επέλεξε να συνεχίσει για αρκετά χρόνια. Η κατάσταση λογαριασμού που προσκομίζεται δεν είναι από την αρχή της λειτουργίας του δανείου, για να κατανοήσει το Δικαστήριο την εξέλιξη της συμβατικής σχέσης. Από αυτήν που προσκομίστηκε, που αρχίζει από το 2015, φαίνεται πως, τουλάχιστον από τότε, δεν υπήρξε οποιαδήποτε πίστωση. Υπάρχουν πολλαπλές χρεώσεις επιστολών και χρεώσεων επιβαρύνσεων, που δεν μπορεί να κατανοήσει το Δικαστήριο πώς δικαιολογούνται με βάση τη συμφωνία, και πώς δικαιολογείται η αξίωση για €32.232,59. Η αγωγή/αίτηση εναντίον της Εναγόμενης 1 παραμένει για Απόδειξη την 04.07.2023 ώρα 08:30. Δίδεται άδεια να καταχωριστεί τυχόν συμπληρωματική ένορκη δήλωση, το αργότερο 2 ημέρες προηγουμένως.

ΑΓΩΓΗ 568/2022

I-JUSTICE

Για Ενάγουσα/Αιτήτρια: Α. Κακογιάννης & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, για Εναγόμενο 1/Καθ’ ου η αίτηση: Τηλέμαχος & Μιλτιάδης Γεωργιάδης ΔΕΠΕ

Αίτηση ημερομηνίας 16.11.2022 για απόφαση v. 1 λόγω παράλειψης καταχώρισης ΕΥ

Ο χρόνος καταχώρισης της ΕΥ του Εναγόμενου 1 επεκτείνεται για τελευταία φορά μέχρι και την 12.09.2023. Η αίτηση παραμένει για Απόδειξη αναφορικά με τον Εναγόμενο 1 την 27.10.2023 ώρα 08:30, εκτός εάν εμπρόθεσμα ή εκ συμφώνου προηγουμένως καταχωριστεί η ΕΥ του Εναγόμενου 1. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον της Ενάγουσας.

Επικοινωνία: Μαρίνα Ραπτοπούλου, τηλ. 26802737, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

(για επείγοντα, Χρ. Μίτλεττον, Ε.Δ.: cmiddleton@dc.judicial.gov.cy

Συνεχιζόμενες ακροάσεις

Υπόθεση

Αντικείμενο

Δικάσιμος

Σχόλια

Αγωγή 308/2015

Τροχαίο ατύχημα

07.06.2023

Αγωγή 689/2015

Τραπεζικό χρέος

16.06.2023

 Πιθανότητα διευ/σης

Αγωγή 1427/2015

Μείωση αξίας ακ. από δικτ. ΑΗΚ

19.06.2023

Πιθανότητα διευ/σης

Αγωγή 1677/2015

Μείωση αξίας ακ. από δίκτ. ΑΗΚ

06.06.2023

08.06.2023

Πιθανότητα διευ/σης

Αγωγή 2069/2015

Οχληρία/επέμβαση

15.06.2023

Αγωγή 2129/2015

Ασφαλιστική αποζημίωση

21.06.2023

Αγωγή 2379/2015

Αγωγή 2378/2015

Κοινόχρηστα

13.06.2023

Αγωγή 2857/2015

Κοινόχρηστα

25.05.2023