SIGNUP
  LOGIN

Αρ. Αγωγής: 1253/2018

 

Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 21/11/2023 και ώρα 11:00π.μ. Η Ακρόαση θα διεξαχθεί με προφορική μαρτυρία ως ακολούθως:

Προφορικές εισαγωγικές αγορεύσεις θα διαρκέσουν 15 λεπτά για εκάστη πλευρά. Γραπτή δήλωση εκάστου μάρτυρα εκ μέρους κάθε διαδίκου, θα αποσταλεί σε κάθε αντίδικο μέρος τουλάχιστον 2 καθαρές ημέρες προηγουμένως προτού καταθέσει ενώπιον του Δικαστηρίου. Δέσμη εγγράφων εκ μέρους των Εναγόντων να καταχωρηθεί εντός της προθεσμίας του νέου Διαδικαστικού Κανονισμού.   Η ακρόαση της υπόθεσης και η σειρά προσαγωγής μαρτυρίας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες της Δ.33 ΘΘ. 7,8,9. Οι χρόνοι οι οποίοι θα διατεθούν για την Κυρίως Εξέταση, την Αντεξέταση και την Επανεξέταση εκάστου μάρτυρα θα είναι 15 λεπτά, 60 λεπτά και 10 λεπτά αντίστοιχα εκτός εάν εγκριθεί παράταση από το Δικαστήριο ενασκώντας τη διακριτική του ευχέρεια. Έξοδα στην πορεία.

Αρ. Αίτησης: 423/2010

(Αιτ. ημερ: 23/05/23)

 

H Αίτηση ημερ. 23/05/2023 ορίζεται στις 08/06/2023 και ώρα 09:30 π.μ. Οι δικηγόροι των Αιτητών να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου κατά την πιο πάνω ημερομηνία και ώρα. Έξοδα στην πορεία.

Αρ. Αίτησης: 141/2011

(Αιτ. ημερ: 23/05/23)

Οι προϋποθέσεις ικανοποιούνται. Η αίτηση εγκρίνεται.

Αρ. Αγωγής: 1341/2020

 

Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 13/12/2023 και ώρα 11:00π.μ. Η Ακρόαση θα διεξαχθεί με προφορική μαρτυρία ως ακολούθως:

Γραπτή δήλωση εκάστου μάρτυρα εκ μέρους κάθε διαδίκου, θα αποσταλεί σε κάθε αντίδικο μέρος τουλάχιστον 2 καθαρές ημέρες προηγουμένως προτού καταθέσει ενώπιον του Δικαστηρίου. Η ακρόαση της υπόθεσης και η σειρά προσαγωγής μαρτυρίας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες της Δ.33 ΘΘ. 7,8,9. Οι χρόνοι οι οποίοι θα διατεθούν για την Κυρίως Εξέταση, την Αντεξέταση και την Επανεξέταση εκάστου μάρτυρα θα είναι 15 λεπτά, 60 λεπτά και 10 λεπτά αντίστοιχα εκτός εάν εγκριθεί παράταση από το Δικαστήριο ενασκώντας τη διακριτική του ευχέρεια. Έξοδα στην πορεία.