SIGNUP
  LOGIN

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ

ΕΝΩΠΙΟΝ: Χρ. Μίτλεττον, Ε.Δ.                                                    

Ημερομηνία: 06 Ιουνίου 2023

 

 

 

ΑΓΩΓΗ 577/2015

Για Ενάγουσα: Γ. Σιαηλής, για Εναγόμενη: Κ. Σιαηλής

Με βάση το πρακτικό ημερομηνίας 01.06.2023, εκτός εάν μέχρι σήμερα δηλώνονταν από τις δύο πλευρές ο εξώδικος συμβιβασμός, στον οποίον ανάφεραν πως έχουν καταλήξει, αποτρέποντας οι ίδιοι τη συνέχιση της εκδίκασης της διαφοράς από το Δικαστήριο, που δήλωσαν πως δεν επιθυμούν να εκδικαστεί, η αγωγή θα θεωρούνταν διαγραφείσα. Το πρωί, προσκομίστηκε στο Δικαστηριο, για να μπει στον φάκελο, επειδή ο φάκελος της υπόθεσης ήταν ενώπιον του Δικαστηρίου και όχι στο Πρωτοκολλητείο, μια δήλωση, από τον κύριο Ανδρέα Γρηγορίου συνοδεία του κύριου Γ. Σιαηλή, που φέρεται να ετοιμάστηκε από τον αρχιτέκτονα, και έχει τοποθετηθεί στον φάκελο της υπόθεσης, και το Δικαστήριο αναζήτησε την παρουσία του κύριου Κ. Σιαηλή για σκοπούς εμφάνισης. Δεν υπάρχει, όπως προκύπτει, συμφωνία με βάση τη δήλωση αυτή, για να γίνει χρήση της, και σήμερα, όπως έχουν επιλέξει, δεν υπάρχει άλλη εξέλιξη. Ισχύει για το Δικαστήριο το πρακτικό ημερομηνίας 01.06.2023, με βάση το οποίο η αγωγή θεωρείται διαγραφείσα.

ΑΓΩΓΗ 1490/2015

Για τους Ενάγοντες: Επ. Κορακίδης για Επαμεινώνδας Κορακίδης ΔΕΠΕ, για την Εναγόμενη: Ν. Παπακλεοβούλου με Μ. Σταυρινού (κα) για Νίκος Παπακλεοβούλου ΔΕΠΕ

Δίδεται επιφυλαχθείσα απόφαση. Για τους λόγους που εξηγούνται στο κείμενο της απόφασης, εκδίδεται απόφαση υπέρ των Εναγόντων 1 και 2 και εναντίον της Εναγόμενης για το ποσό των €50.000,00, πλέον νόμιμος τόκος, πλέον τα έξοδα της αγωγής, όπως θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και θα εγκριθούν από το Δικαστήριο.

ΑΓΩΓΗ 1677/2015

Για Ενάγοντα: Μ. Μιχαηλίδης, για Εναγόμενη: Ε. Χ’ Παναγή για Ιωαννίδης Δημητρίου ΔΕΠΕ

Σε εξέλιξη ακροαματική διαδικασία.

ΑΓΩΓΗ 278/2016

Για Ενάγοντα: G. Kouzalis LLC, για Εναγόμενη: Χλωρακιώτης & Φλωράκη ΔΕΠΕ

Η υπόθεση είναι ορισμένη για Ακρόαση. Είχε προγραμματιστεί να αρχίσει με βάση τα αρχικά δεδομένα του προγράμματος του Δικαστηρίου, αλλά στο πρόγραμμα του Δικαστηρίου σήμερα και στον άμεσο χρόνο παρέμειναν και εκκρεμούν ακόμα παλαιότερες υποθέσεις, της χρονικής περιόδου 2015 (που δεν ολοκληρώθηκαν εντός των δοθέντων χρονοδιαγραμμάτων), ενώ στο μεταξύ προστέθηκαν περαιτέρω υποθέσεις του 2015 από άλλα δικαστήρια, με αποτέλεσμα πλέον να μην παρέχεται ο χρόνος που είχε αρχικά προγραμματιστεί για την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας της παρούσας σήμερα. Η υπόθεση προγραμματίζεται εκ νέου για Ακρόαση την 28.11.2023 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία. Με τις οδηγίες ακρόασης που δόθηκαν την 13.03.2023. Οι ημερομηνίες 08.06.2023 και 13.06.2023 ακυρώνονται. (σημ.: με τις προσθήκες των υποθέσεων του 2015, δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα, να εξεταστούν τα δεδομένα του χρόνου του Δικαστηρίου και όταν προσεγγιστεί η ημερομηνία της ακρόασης).

ΔΙΑΧ. 347/2016

Για διαχείριση: Δημητράκης Σαββίδης & Σία ΔΕΠΕ, διαχειρίστρια: απούσα

Η διαχείριση παραμένει για έλεγχο την 11.12.2023 ώρα 08:30. Τελικοί λογαριασμοί να καταχωριστούν το αργότερο 5 ημέρες προηγουμένως. Εάν καταχωριστούν/εγκριθούν, να μείνει εκτός πινακίου η διαχείριση. Σε διαφορετική περίπτωση, εντός της ίδιας προθεσμίας, θα πρέπει να καταχωριστούν ενδιάμεσοι λογαριασμοί, για να εξηγείται με λεπτομέρεια ο λόγος μη συμπλήρωσης, και οι ενέργειες που σκοπούνται. Ενόψει του ότι η διαχειρίστρια είναι σε γηροκομείο, ας μην είναι παρούσα σε τέτοια περίπτωση, αλλά να έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας δια μέσω και των δικηγόρων της, για οτιδήποτε χρειάζεται το Δικαστήριο, για τους σκοπούς της διαχείρισης.

ΑΓΩΓΗ 549/2017

Για Ενάγουσα: Mantis & Athinodorou LLC, για Εναγόμενους: Σ. Σταυρή-Σωκράτους

Η αγωγή παραμένει για δήλωση συμβιβασμού την 16.06.2023 ώρα 08:30.

ΑΓΩΓΗ 18/2018

Για Ενάγουσα: Μαρία Σ. Παπαδημήτρη ΔΕΠΕ, για Εναγόμενο: Γεώργιος Παπαντωνίου & Σία ΔΕΠΕ

Η υπόθεση είναι ορισμένη για Ακρόαση. Στο πρόγραμμα του Δικαστηρίου σήμερα και στον άμεσο χρόνο υπάρχουν παλαιότερες υποθέσεις, της χρονικής περιόδου 2015-2017 που έχουν προτεραιοποιηθεί για να ακουστούν, περιλαμβανομένων υποθέσεων παρόμοιας φύσης με την παρούσα, με αποτέλεσμα να μην παρέχεται χρόνος για έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας της παρούσας σήμερα. Η υπόθεση προγραμματίζεται εκ νέου για Ακρόαση την 14.12.2023 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία. Δίδεται προειδοποίηση πως το κόστος της δικαστικής διαδικασίας ενδεχομένως να υπερβεί την αξία της διαφοράς. Η εμφάνιση να γίνει με φυσική παρουσία. Ισχύουν οι οδηγίες ακρόασης που δόθηκαν την 21.12.2022.

ΑΓΩΓΗ 1280/2018

Για Ενάγοντες: Ορφανίδης, Χριστοφίδης & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη: Α & Μ Εύζωνα ΔΕΠΕ

Την 14.03.2023 δόθηκαν οδηγίες, σε περίπτωση μη εξώδικης διευθέτησης, να γίνει εμφάνιση με φυσική παρουσία, των δικηγόρων που χειρίζονται την υπόθεση, για σκοπούς μνείας και προγραμματισμού. Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμό) την 30.10.2023 ώρα 08:30. Με τις ίδιες οδηγίες.

ΑΓΩΓΗ 1458/2018

Για Ενάγοντα: Μιχάλης Βασιλειάδης ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: Γ. Χατζηνεοφύτου & Σία ΔΕΠΕ, Εναγόμενοι: παρόντες, Ενάγων: απών

Έγινε συζήτηση στην παρουσία μόνον των Εναγόμενων. Πρόκειται για παλιά συμβατική σχέση, οι Εναγόμενοι αναφέρουν πως συμφώνησαν για πολύ λιγότερα, και ξαφνιάστηκαν με το κοστολόγιο που προέκυψε εκ των υστέρων, ωστόσο είναι διατεθειμένοι να συζητήσουν μια ενδιάμεση λύση, προς αποφυγή δημιουργίας περαιτέρω εξόδων, ενόψει του ότι πρόκειται για διαφορά αξίας λίγο πάνω από τις €3.000,00. Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμό) την 14.09.2023 ώρα 08:30. Τυχόν έγγραφα που πρέπει να ανταλλαχθούν, σε περίπτωση μη διευθέτησης, να γίνει η ανταλλαγή τους. Να εξεταστεί το ενδεχόμενο, σε περίπτωση μη διευθέτησης, για εκδίκαση με την ταχεία διαδικασία. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον των Εναγόμενων.

ΑΓΩΓΗ 1107/2019

Για Ενάγουσα: Giorgos Landas LLC, για Εναγόμενη: Κ. Χρ. Μενοίκου

Η υπόθεση είναι ορισμένη για Ακρόαση. Στο πρόγραμμα του Δικαστηρίου σήμερα και στον άμεσο χρόνο υπάρχουν παλαιότερες υποθέσεις, της χρονικής περιόδου 2015-2018 που έχουν προτεραιοποιηθεί για να ακουστούν, περιλαμβανομένων υποθέσεων της ίδιας φύσης με την παρούσα, με αποτέλεσμα να μην παρέχεται χρόνος για έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας της παρούσας σήμερα. Η υπόθεση προγραμματίζεται εκ νέου για Ακρόαση την 03.04.2024 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία.

ΠΑΡ/ΜΠΗ 29/2021

Για Απαιτητή: Ηλίας Γ. Ευθυμίου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, για Απαλλοτριούσα Αρχή: Στ. Ερωτοκρίτου για ΓΕ

Δεν εντοπίζεται η επικοινωνία, το Δικαστήριο θα της επιληφθεί την 07.06.2023.

ΕΦΕΣΗ 58/2021

Για την Εφεσείουσα: Ε. Κωνσταντίνου (κα) για Ευστάθιος Κ. Ευσταθίου ΔΕΠΕ, για τον Εφεσίβλητο: Σ. Κύρου (κα) για Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, για το ενδιαφερόμενο μέρος (ιδιοκτήτρια Τεμαχίου 79): καμία εμφάνιση, για τα ενδιαφερόμενα μέρη (ιδιοκτήτες Τεμαχίου 82): Ο. Γιαβάσιη (κα) για Yiavashi Christofi LLC

Δίδεται επιφυλαχθείσα απόφαση. Για τους λόγους που εξηγούνται στο κείμενο της απόφασης, εκδίδεται διάταγμα δια του οποίου η εκδίκαση από το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου, της Έφεσης αυτής, επί πράξης του Διευθυντή του ΕΚΓ Λευκωσίας σχετικής με ακίνητα την κοινότητα Παχύαμμος της Επαρχίας Λευκωσίας, αναστέλλεται, λόγω κατά τόπον αναρμοδιότητας του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου με βάση το Κεφ.224. Η Έφεση παραπέμπεται για εκδίκαση στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, ως το κατά τόπον αρμόδιο Δικαστήριο με βάση το Κεφ.224. Τα έξοδα που δημιουργήθηκαν στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου να ακολουθήσουν την πορεία της Έφεσης στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, ως θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου και θα εγκριθούν από το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου, στο τέλος της υπόθεσης στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας.

ΑΓΩΓΗ 58/2021

Για Ενάγοντα: Λ. Γεωργίου, για Εναγόμενη: Chrysses Demetriades & Co LLC

Δίδονται περαιτέρω οδηγίες: (α) εντός 30 ημερών από σήμερα, ο Ενάγων να καταχωρίσει ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη της μαρτυρίας του κάθε μάρτυρα, (β) ακολούθως, η Εναγόμενη να καταχωρίσει τον δικό της ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας κάθε μάρτυρα εντός περαιτέρω 30 ημερών. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμός) την 30.10.2023 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία.

ΑΓΩΓΗ 1108/2021

Για Ενάγουσα/Αιτήτρια: Επαμεινώνδας Κορακίδης ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους 2 και 3/Καθ’ ων η αίτηση: Δρ. Κ. Χρυσοστομίδης & Σία ΔΕΠΕ

Αίτηση ημερομηνίας 04.01.2023 για απόφαση ν. 2, 3 λόγω παράλειψης καταχώρισης ΕΥ

Εκτός εάν καταχωριστεί η ΕΥ των Εναγόμενων 2 και 3 μέχρι και την 16.06.2023, η Ενάγουσα να προχωρήσει με απόδειξη της απαίτησής της. Η αίτηση/αγωγή παραμένει για Απόδειξη την 06.07.2023 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία.

ΕΦΕΣΗ 77/2022

I-JUSTICE

Για Εφεσείουσα: Πανάγος & Πανάγος ΔΕΠΕ, για Εφεσίβλητους 1 και 3: καμία εμφάνιση, για Εφεσίβλητη 2: Χ. Σιαηλής, για ενδιαφερόμενο μέρος ΕΚΓ Πάφου: Α. Λεωνίδου

Η υπόθεση παραμένει για Ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) την 30.10.2023 ώρα 08:30.

ΓΕΝ.ΑΙΤ. 257/2022

I-JUSTICE

Για Αιτήτρια: Ανδρέας Δημητριάδης & Σία ΔΕΠΕ, για Καθ’ ων η αίτηση: Ρ. Ροδοσθένους

Η αγωγή παραμένει για επίτευξη συμβιβασμού & προγραμματισμό την 30.10.2023 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία.

ΑΓΩΓΗ 527/2022

I-JUSTICE

Για Ενάγοντα: Σ. Κλεάνθους, για Εναγόμενο: Μ. Κάιζερ

Στον φάκελο του Δικαστηρίου δεν υπάρχουν ονομαστικοί κατάλογοι μαρτύρων/σύνοψη μαρτυρίας, σύμφωνα με τις οδηγίες ημερομηνίας 14.03.2023. Εντός περαιτέρω 30 ημερών από σήμερα, να υπάρξει συμμόρφωση με τις υφιστάμενες οδηγίες. Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμό) την 30.10.2023 ώρα 08:30.

ΑΓΩΓΗ 757/2022

I-JUSTICE

Για Ενάγουσα: Ανδρέας Δημητριάδης & Σία ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: Κώστας Π. Δημητριάδης ΔΕΠΕ

Ο χρόνος καταχώρισης της ένορκης δήλωσης αποκάλυψης εγγράφων της Ενάγουσας επεκτείνεται μέχρι και την 01.06.2023 και θεωρείται εμπρόθεσμη. Τυχόν αντίγραφα των εγγράφων που αποκαλύφθηκαν, εάν δεν έχουν δοθεί στην άλλη πλευρά, να δοθούν, εντός περαιτέρω 20 ημερών από σήμερα. Δίδονται περαιτέρω οδηγίες: (α) εντός 30 ημερών από σήμερα, η Ενάγουσα να καταχωρίσει ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη της μαρτυρίας του κάθε μάρτυρα, (β) ακολούθως, οι Εναγόμενοι να καταχωρίσουν τον δικό τους ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας κάθε μάρτυρα εντός περαιτέρω 30 ημερών. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμός) την 30.10.2023 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία.

MENTAL 7/2023

I-JUSTICE

Για την Αιτήτρια: Μ. Σατολιά (κα) για Κώστας Σατολιάς & Σία ΔΕΠΕ, για ενδιαφερόμενα μέρη: καμία εμφάνιση, Αιτήτρια: παρούσα

Έχω εξετάσει την αίτηση και τη μαρτυρία που τη συνοδεύει και ικανοποιούμαι ότι με βάση όσα έχουν εκτεθεί, η αιτήτρια είναι πρόσωπο που εμπίπτει στην έννοια του ενδιαφερόμενου προσώπου με βάση το άρθρο 2(γ) του Ν.23(Ι)/1996, και ότι μπορούν να εκδοθούν τα αιτούμενα διατάγματα, εκτός από διάταγμα που εξουσιοδοτεί διαχείριση ακίνητης περιουσίας. Βάσει της ιατρικής μαρτυρίας, δεν κρίνεται αναγκαία περαιτέρω ειδοποίηση. Εάν ο Καθ’ ου η αίτηση καταστεί δικαιούχος ακίνητης περιουσίας που χρήζει διαχείρισης, θα πρέπει να ζητηθεί η ειδική άδεια του Δικαστηρίου. Θα πρέπει να υπογραφθεί εγγύηση και να αποδίδονται λογαριασμοί με βάση τον νόμο. Νοουμένου ότι η Αιτήτρια υπογράψει εγγύηση ύψους €5.000,00 με βάση το άρθρο 9(1) του Ν.23(Ι)/1996, εκδίδονται:

Α. Διάταγμα ως η παράγραφος Α της αίτησης.

Β. Διάταγμα δια του οποίου διορίζεται η Αιτήτρια διαχειρίστρια της περιουσίας του Καθ’ ου η αίτηση.

Γ. Η διαχειρίστρια δύναται να ασκεί όλες τις εξουσίες που αναφέρονται στα άρθρα 5 και 6 του Νόμου 23(Ι)/1996, υπό την αίρεση ότι, για οποιαδήποτε πράξη αφορά ακίνητη περιουσία του ανικάνου προσώπου, θα απαιτείται η προγενέστερη έγκριση του Δικαστηρίου.

Δ. Η διαχειρίστρια, μέσα σε 30 ημέρες από τη σύνταξη του διατάγματος, να υποβάλει στον Πρωτοκολλητή λεπτομερή απογραφή της περιουσίας του Καθ’ ου η αίτηση και μέσα σε 12 μήνες από τη σύνταξη του παρόντος διατάγματος λογαριασμούς για τη διαχείριση. Στη συνέχεια, κάθε 12 μήνες να υποβάλλει συμπληρωματικούς ή περιοδικούς λογαριασμούς.

Καμία διαταγή για έξοδα.

ΑΓΩΓΗ 188/2023

I-JUSTICE

Για Ενάγουσα/Αιτήτρια: Ανδρέας Δημητριάδης & Σία ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους/Καθ’ ων η αίτηση: Αλ. Χρ. Αλεξάνδρου

Αίτηση ημερομηνίας 11.05.2023 για απόφαση λόγω παράλειψης καταχώρισης ΕΥ

Ο χρόνος καταχώρισης της ΕΥ των Εναγόμενων 1, 2, 3 επεκτείνεται μέχρι και την 12.09.2023. Η αίτηση ορίζεται για Απόδειξη την 30.10.2023 ώρα 08:30, εκτός εάν εμπρόθεσμα ή εκ συμφώνου προηγουμένως καταχωριστεί η ΕΥ των Εναγόμενων. Έξοδα στην πορεία.

 

Επικοινωνία: Μαρίνα Ραπτοπούλου, τηλ. 26802737, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(για επείγοντα, Χρ. Μίτλεττον, Ε.Δ.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Συνεχιζόμενες ακροάσεις

 

Υπόθεση

Αντικείμενο

Δικάσιμος

Σχόλια

 

 

Αγωγή 308/2015

Τροχαίο ατύχημα

07.06.2023

   

Αγωγή 689/2015

Τραπεζικό χρέος

16.06.2023

Πιθανότητα διευ/σης

 

Αγωγή 1427/2015

Μείωση αξίας ακ. από δικτ. ΑΗΚ

19.06.2023

Πιθανότητα διευ/σης

 

Αγωγή 1677/2015

Μείωση αξίας ακ. από δίκτ. ΑΗΚ

06.06.2023

08.06.2023

Πιθανότητα διευ/σης

 

Αγωγή 2069/2015

Οχληρία/επέμβαση

15.06.2023

   

Αγωγή 2129/2015

Ασφαλιστική αποζημίωση

21.06.2023

   

Αγωγή 2379/2015

Αγωγή 2378/2015

Κοινόχρηστα

13.06.2023

   

Αγωγή 2857/2015

Κοινόχρηστα

25.05.2023