SIGNUP
  LOGIN

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Υποθέσεις που είναι ορισμένες στις 1/7/20

Διεκπεραιωθείσες υποθέσεις χωρίς την παρουσία Δικηγόρων

 

 

857/16

Ακρόαση 12/3/21 η ώρα 11:00.

 

1092/15

Ακρόαση 19/1/21 η ώρα 11:00.

 

2301/14

Ακρόαση 11/12/20 η ώρα 11:00 π.μ..

 

 

 

 

 

 

Για όλες τις υποθέσεις καμία διαταγή για έξοδα εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά.