SIGNUP
  LOGIN

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ 3.7.20 ΕΝ. Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ,Ε.Δ. (Ε.Δ.ΠΑΦΟΥ) ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΩΝ

 

(α)          Ιδιωτικές Ποινικές Υποθέσεις

 

1275/19 – Για Επίδοση 12.11.20 ώρα 09:00

4428/19 μέχρι 4439/19 -Για Επίδοση 12.11.20 ώρα 09:00

4837/19 -Για Επίδοση 12.11.20 ώρα 09:00

4841Α/19 -Για Επίδοση 12.11.20 ώρα 09:00

5365/19 -Για Επίδοση 12.11.20 ώρα 09:00

5368/19 -Για Επίδοση 12.11.20 ώρα 09:00

5369/19 -Για Επίδοση 12.11.20 ώρα 09:00

7619/19 -Για Επίδοση 12.11.20 ώρα 09:00

3059/20 - Για Επίδοση 12.11.20 ώρα 09:00

3060/20 -Για Επίδοση 12.11.20 ώρα 09:00

3103/20 -Για Επίδοση 12.11.20 ώρα 09:00

3112/20 -Για Επίδοση 12.11.20 ώρα 09:00

3115/20 -Για Επίδοση 12.11.20 ώρα 09:00

3118/20 -Για Επίδοση 12.11.20 ώρα 09:00

3119/20 -Για Επίδοση 12.11.20 ώρα 09:00

3180/20 μέχρι 3184/20 -Για Επίδοση 12.11.20 ώρα 09:00