SIGNUP
  LOGIN
Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας αποτελεί ημέρα ευγνωμοσύνης και τιμής προς όλες τις γυναίκες και στους διαχρονικούς αγώνες για την κατοχύρωση και πραγμάτωση θεμελιωδών δικαιωμάτων.
 
Η σημερινή πραγματικότητα καταδεικνύει ωστόσο πως η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών, η ισότιμη πρόσβαση, η αντιπροσώπευση και ανάδειξή τους σε όλους τους τομείς της ζωής προϋποθέτει ακόμα περισσότερη συλλογική στήριξη και πράξη.

Η συντριπτική πλειοψηφία των αναλφάβητων ανά το παγκόσμιο είναι γένους θηλυκού, καθώς πολιτισμικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις και κοινωνικά πρότυπα επιβάλλουν την κατώτερη θέση των κοριτσιών και των γυναικών στις τοπικές κοινωνίες, την έλλειψη πρόσβασης στην εκπαίδευση και συνεπώς περιορισμένες δυνατότητες οικονομικής ανεξαρτησίας. Η αναγκαστική μετανάστευση και οι εμπόλεμες συρράξεις επιδεινώνουν την ευπάθεια των γυναικών.
Ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων συνεχίζει να αποτελεί μια κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχει ως σκοπό τον έλεγχο των σωμάτων των γυναικών. Η έμφυλη βία αυξάνεται διαρκώς και λαμβάνει άλλες μορφές π.χ. ηλεκτρονική παρενόχληση και βία μέσω διαδικτύου. Τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας έχουν αυξηθεί σημαντικά διεθνώς λόγω και των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας. Σε συνδυασμό με τις πρωτοβουλίες αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών σε επίπεδο θεσμικών οργάνων και κρατών μελών της Ε.Ε, δράση για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών πρέπει να αναληφθεί και από άλλους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εργοδοτών, του ιατρικού προσωπικού και των φορέων παροχής υπηρεσιών διαδικτύου.
 
Στην Κύπρο αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, οι γυναίκες αμείβονται χαμηλότερα, έχουν μικρότερη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, υποεκπροσωπούνται σε θέσεις ηγεσίας, ενώ επιφορτίζονται σε αυξημένο βαθμό το βάρος των καθημερινών υποχρεώσεων, της λεγόμενης αόρατης εργασίας. Ειδικότερα, η σύγχρονη γυναίκα στην Κύπρο καλείται να ανταποκριθεί σε πολλαπλούς ρόλους και υψηλές απαιτήσεις.
 
Για όλους τους πιο πάνω λόγους, η σημερινή μέρα αποτελεί επιτακτική υπενθύμιση της ανάγκης για ουσιαστική διεκδίκηση και κατοχύρωση των δικαιωμάτων της γυναίκας.
 
Ο ΠΔΣ λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη ότι η πλειοψηφία των μελών που εκπροσωπεί είναι γυναίκες, δηλώνει απερίφραστα τον σεβασμό του στην προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και καταδικάζει κάθε μορφή παραβίασης των δικαιωμάτων των γυναικών, κάθε μορφή δυσμενούς διάκρισης, παρενόχλησης και βίας σε βάρος τους. Οποιαδήποτε διάκριση κατά των γυναικών παραβιάζει τις αρχές της ισότητας των δικαιωμάτων και αποτελεί εν τέλει εμπόδιο στην ανάπτυξη της κοινωνίας και της οικογένειας.
 
Ανταποκρινόμενος στη θέση αυτή ο ΠΔΣ ετοιμάζει αυτή τη στιγμή πρωτοπόρες δράσεις προς τα μέλη του, που στοχεύουν στην πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας στον εργασιακό χώρο, την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, την ενίσχυση των γυναικών και την ισότιμη συμμετοχή γυναικών στην αγορά εργασίας.
 
Ο ΠΔΣ υποστηρίζει παράλληλα κάθε πρωτοβουλία, η οποία αποβλέπει στην καταπολέμηση των στερεότυπων αντιλήψεων που γεννούν ανισότητες και διακρίσεις σχετικά με τους ρόλους της γυναίκας στην κοινωνία, στην αγορά εργασίας και στις θέσεις ηγεσίας καθώς και στη διαμόρφωση συνθηκών για την καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και προσωπική ζωή.