SIGNUP
  LOGIN

Εκδήλωση για την παρουσίαση του Κυπριακού Κέντρου Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης πραγματοποίησε χθες, Πέμπτη 06 Οκτωβρίου 2022 ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος (ΠΔΣ).

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Πρόεδρος του ΠΔΣ δρ Χρίστος Κληρίδης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης του ΠΔΣ κ. Ανδρέας Δημητρίου και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Κέντρου Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης κ. Ανδρέας Μιχαηλίδης.

Ο δρ Κληρίδης στον χαιρετισμό του αναφέρθηκε στη συνολική προσπάθεια για ενεργοποίηση του Κέντρου, υπογραμμίζοντας ότι ο ΠΔΣ, έθεσε ως στόχο του την προώθηση της διαιτησίας και της διαμεσολάβησης σαν επιβαλλόμενο μέτρο επίλυσης διαφορών, ιδιαίτερα ενόψει της καθυστέρησης που παρατηρείται στην επίλυση των διαφορών στα κυπριακά δικαστήρια. «Η διαιτησία και η διαμεσολάβηση αποτελούν χρήσιμα εργαλεία, ιδιαίτερα για την επίλυση εμπορικών και οικονομικών διαφορών με την προοπτική επέκτασης του θεσμού και σε άλλες διαφορές. Ως εκ τούτου, είναι προτεραιότητα η ενημέρωση των λειτουργών της δικαιοσύνης για τις πρόνοιες του θεσμού αλλά και για τα οφέλη που προκύπτουν. Πρέπει να αναπτυχθεί μία νέα κουλτούρα επίλυσης των διαφορών με έμφαση στη διαμεσολάβηση και διαιτησία στην Κύπρο», τόνισε.

Ο κ. Δημητρίου εστιάζοντας στη σημαντικότητα του Κέντρου, ανέφερε ότι στο παρόν στάδιο έχει δοθεί προτεραιότητα σε Κύπριους δικηγόρους να εγγραφούν ως διαιτητές και διαμεσολαβητές στα σχετικά μητρώα. Μια σωστή διαδικασία διαιτησίας και διαμεσολάβησης, σημείωσε, μπορεί να αποπερατωθεί πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο αποτελεσματικά από μια δικαστική διαδικασία. «Οι ορίζοντες ανοίγουν. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι και δεκτικοί, ούτως ώστε να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που αναφύονται με την αξιοποίηση των συγκεκριμένων διαδικασιών», επεσήμανε.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Κέντρου κ. Ανδρέας Μιχαηλίδης ανέφερε ότι τα δικηγορικά γραφεία μπορούν να αποτελέσουν την κυριότερη πηγή υποθέσεων που θα παραπέμπονται στο Κέντρο, είτε με συμβουλές προς τους πελάτες τους να εισάγουν σχετικές ρήτρες στα συμβόλαιά τους, είτε εκεί που δεν υπάρχει ρήτρα διαιτησίας με το να συμφωνούν να παραπέμπουν διαφορές που έχουν προκύψει στο Κέντρο. «Αναγνωρίζουμε ότι απαιτείται χρόνος και κόπος προκειμένου ένας νέος θεσμός να ριζώσει και είμαστε αισιόδοξοι ότι το Κέντρο θα εδραιωθεί ως ένας από τους πυλώνες της ανάπτυξης των θεσμών εναλλακτικής επίλυσης διαφορών στην Κύπρο», σημείωσε.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης τιμήθηκε ο δικηγόρος κ. Κώστας Τσιρίδης, εκ των ιδρυτών του Κέντρου, η διαχείριση του οποίου παραχωρήθηκε πρόσφατα στον ΠΔΣ.

Η εδραίωση, συνεπώς, του θεσμού της διαιτησίας και της διαμεσολάβησης στην Κύπρο για την επίλυση εμπορικών διαφορών δίνει ώθηση στην επιχειρηματικότητα και συμβάλλει στην ανάπτυξη της οικονομίας, καθώς και στην αναβάθμιση της Κύπρου ως επενδυτικού προορισμού και ως κέντρου παροχής υπηρεσιών.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

To Κέντρο ιδρύθηκε το 2010 με την ονομασία «Κυπριακό Κέντρο Διεθνούς Διαιτησίας», κατόπιν πρωτοβουλίας μιας ομάδας προσώπων από διάφορους κλάδους, η οποία περιλάμβανε δικηγόρους, επιχειρηματίες, οικονομολόγους και λογιστές. Οι σκοποί του Κέντρου αρχικά ήταν η προώθηση και η ανάπτυξη της θεσμικής (institutional) διαιτησίας στην Κύπρο, η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης διαιτητικών διαδικασιών και η διοργάνωση επιμορφωτικών/εκπαιδευτικών προγραμμάτων με αντικείμενο τη διαιτησία.

Από το 2012, το Κέντρο συμπεριέλαβε την παροχή υπηρεσιών αναφορικά με τη διαμεσολάβηση στους σκοπούς του και άλλαξε την ονομασία του σε «Κυπριακό Κέντρο Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης».

Από το 2020 το Κέντρο ανήκει και λειτουργεί υπό την αιγίδα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου (ΠΔΣ), με σκοπό να αποτελέσει τον πυρήνα των προσπαθειών του για προώθηση της διαιτησίας, της διαμεσολάβησης και γενικά των εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών στην Κύπρο.

Αποστολή του Κέντρου είναι η παροχή στην Κύπρο υπηρεσιών διαιτησίας, διαμεσολάβησης και εξωδικαστικής εν γένει επίλυσης διαφορών, καθώς επίσης και η ενημέρωση, προβολή και προώθηση των θεσμών εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, με σκοπό την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη επίλυσή τους. Το Κέντρο στοχεύει επίσης στην παροχή υπηρεσιών επιμόρφωσης, εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης σε διαιτητές και διαμεσολαβητές καθώς και στη διοργάνωση ενημερωτικών δραστηριοτήτων με σκοπό την προώθηση και διάδοση της διαιτησίας και της διαμεσολάβησης.

Το Κέντρο προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης υποθέσεων διαιτησίας και διαμεσολάβησης σε διαφορές κυρίως εμπορικής φύσης που αφορούν τόσο εγχώριες όσο και διεθνείς εμπορικές σχέσεις. Οι υπηρεσίες του Κέντρου απευθύνονται κυρίως στην επιχειρηματική κοινότητα, χωρίς φυσικά να αποκλείονται οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα, από το να παραπέμψουν τη διαφορά τους σε διαιτησία ή διαμεσολάβηση στο Κέντρο.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Κέντρο μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.camc.org.cy