SIGNUP
  LOGIN

Ο ΠΔΣ εκφράζει την αντίθεσή του και τον προβληματισμό του για τις πολλαπλές και σοβαρές επιπτώσεις που προκύπτουν από τους περί της Εκδίκασης Καθυστερημένων Υποθέσεων (Ειδικούς) Διαδικαστικούς Κανονισμούς του 2022 που έχουν δημοσιευθεί την περασμένη Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Ο ΠΔΣ ανέκαθεν υποστήριζε και υποστηρίζει την υιοθέτηση πακέτου μέτρων για την αντιμετώπιση των καθυστερημένων υποθέσεων και τη βραδύτητα στην απονομή της δικαιοσύνης.

Έχει πρωτοστατήσει στη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης και υπέβαλε συγκεκριμένες εισηγήσεις για αντιμετώπιση των προβλημάτων στα κατώτερα δικαστήρια. Ήταν και θα παραμείνει υπέρμαχος της ταχείας απονομής της που επιβάλλεται σε ένα κράτος δικαίου.

Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι το πρόβλημα των καθυστερημένων υποθέσεων δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά στη βάση μιας φιλοσοφίας που προωθεί εξπρές λύσεις, οι οποίες αντιβαίνουν σε βασικές αρχές του δικαίου, στο Σύνταγμα, το Ενωσιακό Δίκαιο, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τις αρχές Φυσικής Δικαιοσύνης, αγνοώντας απροκάλυπτα τον ρόλο των δικηγόρων, ως συλλειτουργών της δικαιοσύνης, στη δικαστική διαδικασία.

Το μόνο που επιτυγχάνεται με την προώθηση μονομερών λύσεων είναι να ασκείται αφόρητη πίεση σε δικηγόρους, διαδίκους αλλά και δικαστές για να προχωρούν οι διαδικασίες φαινομενικά με γοργό ρυθμό, με αποτέλεσμα να διογκώνονται ακόμη περισσότερο τα προβλήματα στον τομέα της δικαιοσύνης και να πλήττεται ανεπανόρθωτα το κράτος δικαίου και ο Κύπριος πολίτης.

Γίνεται λοιπόν σαφές ότι η εκδίκαση των υποθέσεων και η απονομή της δικαιοσύνης υπό καθεστώς πίεσης θα οδηγήσει αναπόδραστα στην απόρριψη μεγάλου αριθμού υποθέσεων με το αίσθημα της αδικίας στην κοινωνία των πολιτών να εντείνεται.

Θέση του ΠΔΣ είναι ότι το ζήτημα των καθυστερημένων υποθέσεων δεν μπορεί να επιλυθεί με την εφαρμογή καταπιεστικών κανονισμών αλλά με την εφαρμογή συνολικών μέτρων, συγκροτημένων πρακτικών εκδίκασης με ταυτόχρονη λήψη παράλληλων μέτρων όπως είναι η αύξηση δικαστών, ο διορισμός συνταξιούχων, recordersαπό τις τάξεις των δικηγόρων, η τροποποίηση του περί Δικαστηρίων Νόμου για παραπομπές σε διαμεσολάβηση και διαιτησία, η εισαγωγή του ODR, η μαγνητοφώνηση των πρακτικών και η εξειδίκευση με κατάλληλη διανομή υποθέσεων. Αυτές, έξαλλου, είναι και οι συστάσεις ευρωπαϊκών οργάνων που ουδέποτε υιοθέτησαν την αποσπασματική αντιμετώπιση του προβλήματος αλλά αντίθετα εισηγήθηκαν ότι το πρόβλημα των καθυστερήσεων θα πρέπει να αντιμετωπισθεί με τη λήψη πακέτου μέτρων.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΠΔΣ με το Ανώτατο Δικαστήριο, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στις 7/11/22 με τον διαχειριστή-συντονιστή για ετοιμασία εισηγήσεων για αντιμετώπιση του backlogκ. Στέλιο Ναθαναήλ, κατόπιν αιτήματός του, χωρίς ωστόσο να τεθεί ενώπιόν μας συγκεκριμένο κείμενο.

Μάλιστα, σε συνέχεια της συνάντησης αυτής, ο Πρόεδρος του ΠΔΣ δρ Χρίστος Κληρίδης με επιστολή του προς τον κ. Ναθαναήλ, ημερ. 9/11/22 ζήτησε όπως αποσταλεί στον ΠΔΣ το προσχέδιο κειμένου των εν λόγω Κανονισμών για σχόλια και παρατηρήσεις πριν αυτό δημοσιευθεί. Επιπρόσθετα, εκκρεμεί αίτημα του ΠΔΣ για συνάντηση τόσο με τον Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου κ. Αντώνη Λιάτσο όσο και με τον κ. Στέλιο Ναθαναήλ.

Το ΔΣ του ΠΔΣ σε έκτακτη συνεδρία του, τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022, αποφάσισε τα ακόλουθα:

  • Κάλεσμα των μελών μας για προειδοποιητική αποχή από τα καθήκοντά τους την προσεχή Πέμπτη 1/12/2022 από 9:30π.μ. – 11:30π.μ.
  • Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Λευκωσία έξω από το Ανώτατο Δικαστήριο και στις υπόλοιπες επαρχίες έξω από την κεντρική είσοδο των Επαρχιακών Δικαστηρίων κατά τις πιο πάνω ώρες
  • Σύσταση ειδικής ομάδας εμπειρογνωμόνων για την άμεση ετοιμασία σημειώματος με τροποποιήσεις επί του Κανονισμού.
  • Ετοιμασία έκθεσης από τους προέδρους των τοπικών δικηγορικών συλλόγων για τη διαχείριση του backlog.

Τα πιο πάνω μέτρα λαμβάνονται με στόχο την άμεση αναστολή του εν λόγω Κανονισμού. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει ανταπόκριση, ο ΠΔΣ επιφυλάσσεται για κλιμάκωση των μέτρων με δυναμικότερες κινητοποιήσεις.

Θα πρέπει να επιδεικνύεται από τα εμπλεκόμενα μέρη ουσιαστική θέληση για προώθηση ενεργειών με στόχο τη συντονισμένη, συνολική και αποτελεσματική διαχείριση του backlog.

Τέλος, ο ΠΔΣ δηλώνει ότι ήταν και είναι έτοιμος για να συνεχίσει τον ουσιαστικό διάλογο. Σε καμία περίπτωση όμως δεν πρέπει οι δικηγόροι να λογίζονται ως το εξιλαστήριο θύμα σε σχέση με τις όποιες αποφάσεις λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του backlog.

Είναι προφανές ότι ενώ από τον Μάρτιο του 2018 εκκρεμεί η λήψη πακέτου μέτρων, σύμφωνα και με την εισήγησή των Ιρλανδών εμπειρογνωμόνων, παρατηρούμε ότι, αντί του πακέτου μέτρων, το Ανώτατο επιχείρησε «επίλυση» των προβλημάτων με δικονομικούς πειραματισμούς που δοκιμάστηκαν και απέτυχαν, ενώ τα ουσιαστικά μέτρα αναβάλλονται διαρκώς. Δυστυχώς, η εμπειρία έχει αποδείξει ότι τα προβλήματα δεν λύνονται με πρακτικές και δικονομικούς θεσμούς του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Για τα εν λόγω μείζονος σημασίας ζητήματα, η πολιτεία δεν μπορεί να παραμένει απαθής αφού στο τέλος της ημέρας πλήττεται σοβαρά η ποιότητα της δικαιοσύνης, που αποτελεί βασική συνιστώσα σε ένα ευνομούμενο κράτος.

Εκ μέρους του Προέδρου και των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ΠΔΣ.