SIGNUP
  LOGIN

Με στόχο την ανάπτυξη στενής συνεργασίας του ΠΔΣ με τον Κυπριακό Οργανισμό Προσέλκυσης Επενδύσεων (CIPA) πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση στα Γραφεία του ΠΔΣ, στην οποία αντηλλάγησαν απόψεις για σημαντικά θέματα κοινού ενδιαφέροντος, τα οποία συνδέονται κυρίως με τον πυλώνα της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου ως δυναμικού επενδυτικού προορισμού.

Εκ μέρους του ΠΔΣ παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος δρ Χρίστος Κληρίδης, ο Αντιπρόεδρος κ. Γιώργος Χριστοφίδης, ο Γραμματέας κ. Νικόλας Τσαρδελλης, η Εκπρόσωπος Τύπου και Μέλος του ΔΣ κα Τζώρτζια Κωνσταντίνου Παναγιώτου, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εταιρειών και Κεφαλαιαγοράς κ. Κύπρος Ιωαννίδης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Φορολογικού Σχεδιασμού κ. Χαράλαμπος Μεϊβατζής και η Εκτελεστική Διευθύντρια κ. Κούλια Βάκη και εκ μέρους του CIPA ο Πρόεδρος κ. Ευγένιος Ευγενίου και o Αντιπρόεδρος κ. Σπύρος Βασιλείου.

Ο κ. Ευγενίου, αφού αναφέρθηκε συνοπτικά στους πυλώνες δράσης του CIPA, υπογράμμισε την ανάγκη θεσμοθέτησης της συνεργασίας με τον ΠΔΣ, ούτως ώστε να ενεργοποιηθεί ένας μηχανισμός ο οποίος θα λαμβάνει τις εισηγήσεις, τις αναφορές προβλημάτων, τις οποίες θα προωθεί σε συντονισμένη βάση στα αρμόδια σώματα και τμήματα.

Από την πλευρά του ο δρ Κληρίδης, αναφέρθηκε επίσης, μεταξύ άλλων, στην αναγκαιότητα προώθησης ευέλικτων και συντονισμένων συνεργειών, οι οποίες να λειτουργούν ως πολλαπλασιαστής της συνολικής προσπάθειας. Όπως είπε, πέραν των τομέων του τουρισμού, της ενέργειας και των κατασκευών, είναι σημαντικές οι προοπτικές που διανοίγονται σε νέους τομείς της οικονομίας όπως είναι ο τομέας των αερομεταφορών (aviation), των διεθνών καταπιστευμάτων της ναυτιλίας όπου η Κύπρος θα μπορούσε να ενισχύσει τη θέση της στην παροχή υπηρεσιών σε σχέση με τους εν λόγω τομείς.

Στοχεύοντας παράλληλα στο χαρακτηριστικό της ποιότητας των επενδύσεων, επανέλαβε τη δυνατότητα αξιοποίησης της εμπειρογνωμοσύνης μελών των αντίστοιχων Επιτροπών του ΠΔΣ ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το νομοθετικό πλαίσιο των πιο πάνω τομέων.
Αναφορά έκανε επίσης στη συμβολή του νέου Εμπορικού Δικαστηρίου και του Ναυτοδικείου αλλά και στον εκσυγχρονισμό συναφών νομοθεσιών, οι οποίες ανταποκρίνονται στα σύγχρονα δεδομένα.

Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, εκφράστηκαν οι κοινοί προβληματισμοί σχετικά με την ανάγκη βελτίωσης διαδικασιών υπηρεσιών του δημόσιου τομέα καθώς και της στρατηγικής προώθησης της Κύπρου στο εξωτερικό προκρίνοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της ως επενδυτικού προορισμού και κόμβου παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών.

Τέλος, οι δύο φορείς κατανοώντας στην πράξη το αποτέλεσμα της συλλογικής δουλειάς και του προσεκτικά μελετημένου σχεδιασμού, συναποφάσισαν τη δημιουργία Επιτροπής Διασύνδεσης (liaison), στην οποία θα συμμετέχουν εκ μέρους του ΠΔΣ ο κ. Ν. Τσαρδελλής, η κ. Τζ. Κωνσταντίνου Παναγιώτου και η κ. Κ. Βάκη με στόχευση να επανατοποθετηθεί σε νέα βάση η μεταξύ τους επικοινωνία και συνεργασία με προσήλωση στη βαθμιαία ενίσχυση της ελκυστικότητας της Κύπρου στην προσέλκυση νέων επενδύσεων.

327949249_1645802472544646_4046887215998688192_n.jpg