Τα μέλη του Συμβουλίου

Μέλη Πειθαρχικού Συμβουλίου: Κώστας  Κληρίδης Γενικός Εισαγγέλεας- Πρόεδρος
  Δώρος Ιωαννίδης Πρόεδρος Π.Δ.Σ.
  Γιώργος Μηχανικός Μέλος
  Γαβρίλης Αμπίζας Μέλος
  Ίκαρος Τυπογράφος Μέλος
  Μαρία Χαραλαμπίδου Μέλος
  Μορφινή Κυπριανίδου Μέλος
 

IMI