Τα μέλη του Συμβουλίου

Κώστας  Κληρίδης

Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας

22889115

Δώρος Ιωαννίδης

Πρόεδρος Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

22669628

Διομήδης Καλλής

Αντιπρόεδρος Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

22879944

Κώστας Δημητριάδης

Γραμματέας Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

22666436

Άντης Κωνσταντίνου  

Μέλος

22375075

Χρίστος Μελίδης    

Μέλος

25110000

Χριστάκης Χριστοφίδης

Μέλος

22674141

 

IMI