Κώδικας Δεοντολογίας

Το βιβλιαράκι του Κώδικα Δεοντόλογιας μπορείτε το προμηθευτείτε από το γραφείο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

IMI