SIGNUP
  LOGIN

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΡΓΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΜΕΧΡΙ 29 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ή ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Not in Education, Employment or Training - NEETs) ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ (ΚΕΦ.2) ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟ 1.6.2017 – 31.8.2017 ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 1.9.2017 μέχρι του ύψους του ποσού των 390€.

 

Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 07/12/2017 ανακοινώθηκε η Πρόταση του Υπουργού Οικονομικών και της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφορικά με την ένταξη στο «Στο Έργο Επιδόματος για Παροχή Ευκαιριών σε Νέους Πτυχιούχους Νομικής μέχρι 29 ετών, που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή για πραγματοποίηση της απαιτούμενης από τον περί Δικηγόρων Νόμο άσκησης» των νέων απόφοιτων Νομικής και με ημερομηνία έναρξης άσκησης από 1.6.2017 – 31.8.2017, καταβολής μηνιαίου επιδόματος ύψους μέχρι 390€ ή μέχρι τη διαφορά του ποσού που καταβάλλεται από το Δικηγορικό Γραφείο ή τη Νομική υπηρεσία όπου έχουν αρχίσει την περίοδο άσκησης τους, για κάθε μήνα άσκησης από την 1.9.2017 μέχρι και την ολοκλήρωση των 12 μηνών που αναφέρεται στον περί Δικηγόρων Νόμο Κεφ.2 και Νόμων του 1961 εώς 2017.

 

 

Σκοπός του νέου έργου, είναι η συμμετοχή νέωναποφοίτων Νομικής, οι οποίοιέχουν εξασφαλίσει Πιστοποιητικό Εγγραφής ΑσκούμενουΔικηγόρου από την 1/06/2017 μέχρι και τις 31/08/2017,και ταυτόχρονα, κατά το στάδιο έναρξης της άσκησής τους είναι μέχρι 29 ετών,και πουβρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισηςγια πραγματοποίηση της απαιτούμενης άσκησης όπως προβλέπεται από τον Περί Δικηγόρων (Κεφ.2) Νόμο.

 

Ως εκ τούτου, θα ισχύουν οι ίδιοι όροι και προϋποθέσεις όπως ισχύουν στο Έργο Παροχής Ευκαιριών σε Νέους Πτυχιούχους Νομικής, μέχρι 29 ετών, που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (Notin Education, Employment orTraining - NEETs), ως έχει δημοσιευθεί στιςεφημερίδες και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Π.Δ.Σ. στις 28/09/2017.

 

Το ύψος του επιδόματος θα καθορίζεται αφού ληφθεί υπόψη το μηνιαίο ελάχιστο επίδομα (260€)που τα πρόσωπα αυτά ήδη λαμβάνουν βάσει της σχετικής νομοθεσίας από το δικηγορικό γραφείο στο οποίο πραγματοποιούν την άσκηση τους ή από τη Νομική Υπηρεσία, ούτως ώστε να λαμβάνουν συνολικά το ίδιο επίδομα (650€) όπως και οι ασκούμενοι που εντάσσονται στο εν λόγω Έργο. Συγκεκριμένα, ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος θα καταβάλλει μηνιαίως επιπρόσθετα από το ποσό που του θα του καταβάλλεται από τον δικηγόρο μέχρι την συμπλήρωση του ποσού των 650€ ποσό μέχρι την συμπλήρωση του ποσού των 650 των €390, υπόλοιπο των €650π.χ. (650€-260€=390€). Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος θα καταβάλλει επίσης τις προβλεπόμενες από τον Νόμο εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το ποσό που θα καταβάλει προς κάθε ασκούμενο. Επίσης θα ασφαλίσει τους ασκούμενους δικηγόρους που θα συμμετέχουν στο έργο, έναντι ευθύνης εργοδότη. Η καταβολή του επιδόματος δεν θα  γίνεται για περίοδο μεγαλύτερη της μέγιστης διάρκειας της άσκησης όπως ορίζεται πιο πάνω. Νοείται ότι ο Ασκούμενος Δικηγόρος είναι δυνατόν να συμπληρώσει την άσκησή του ως επιτρέπεται βάσει του περί Δικηγόρων Νόμου.

 

Σημειώνεται επίσης, ότι, η ημερομηνία έναρξης καταβολής του επιδόματος θα είναι από την 1/09/2017 και όχι από την ημερομηνία έναρξης της άσκησης.

 

Οι ενδιαφερόμενοι για να ενταχθούν στο έργο πρέπει να υποβάλουν από κοινού με το Δικηγορικό Γραφείο/Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα αίτηση (Έντυπο Ι) στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην αίτηση.  Αιτήσεις θα γίνονται αποδεκτές από την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης και θα αφορούν Ασκούμενους Δικηγόρους, των οποίων η άσκηση άρχισε από την 1/06/2017μέχρι τις 31/08/2017.

 

Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, αφού αξιολογήσει την Αίτηση θα ενημερώνει γραπτώς τον αιτητή για την απόφασή του, η οποία θα είναι πλήρως αιτιολογημένη σε περίπτωση που αυτή είναι αρνητική. Αιτήσεις οι οποίες θα αξιολογηθούν θετικά, εντάσσονται στο έργο και οι αιτητές οφείλουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο Έντυπο ΙΙ.

 

Το έργο δύναται να τερματιστεί ή και να τροποποιηθούν οι όροι και προϋποθέσεις του οποιαδήποτε στιγμή, μετά από απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού δοθεί προειδοποίηση ενός (1) μηνός η οποία θα δημοσιευθεί στον Τύπο.

 

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την ιστοσελίδα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου www.cyprusbarassociation.org και τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο στο τηλ.22873300 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείουστη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

 

Για το έντυπο I πατήστε ΕΔΩ

Για το έντυπο ΙΙ πατήσε ΕΔΩ