SIGNUP
  LOGIN

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με βάση τον περί Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (Ηλεκτρονική Επικοινωνία) Διαδικαστικό Κανονισμό αρ. 16/2021, ημερομηνίας 17.09.2021, καλούνται όλοι οι δικηγόροι να στέλνουν ηλεκτρονικά μηνύματα προς το Δικαστήριο με τα αιτήματα και τις τοποθετήσεις τους αναφορικά με την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης, τουλάχιστο δύο (2) εργάσιμες μέρες πριν την ημερομηνία που η υπόθεση τους είναι ορισμένη. Αυτή η πρακτική ισχύει για όλες τις υποθέσεις πλην των αγωγών που είναι ορισμένες για Ακρόαση για τις οποίες είναι απαραίτητη η παρουσία των δικηγόρων ενώπιον του Δικαστηρίου.

Οι ακόλουθες υποθέσεις, ορισμένες 03.04.2023 τυγχάνουν χειρισμού ως ακολούθως:

281/16 Εκδόθηκε απόφαση ως η ένορκη δήλωση που κατατέθηκε στο Δικαστήριο.

323/19 Ορίζεται για Οδηγίες η αγωγή στις 02.05.2023.

232/17 Το αίτημα αναβολής εγκρίνεται. Επαναορίζεται για Ακρόαση στις 03.10.2023 ώρα 09:30.

331/17 Ορίζεται για Οδηγίες η αγωγή στις 02.05.2023.

627/17 Ορίζεται για οδηγίες στις 03.05.2023, ενόψει εξέτασης συμβιβαστικής πρότασης.

174/19 Το αίτημα αναβολής εγκρίνεται. Ορίζεται για Οδηγίες η αγωγή στις 09.05.2023.

526/19 Παρατείνεται ο χρόνος καταχώρισης ένορκης δήλωσης αποκάλυψης εγγράφων καθώς και ΟΚΜ και ΣΜ μεταξύ των συνεναγόμενων. Να καταχωριστούν μέχρι τις 03.05.2023. Για Οδηγίες η αγωγή στις 11.05.2023.

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡ.: 04.04.2023

Το Δικαστήριο θα επιληφθεί όλων των πιο κάτω υποθέσεων την 04.04.2023 και είναι αναγκαία η παρουσία των δικηγόρων των διαδίκων.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

399/16 ώρα 08:30 (συν. Ακρόαση) 227/22 ώρα 08:45

249/20 Η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ως εξωδίκως διευθετηθείσα. Κάθε πλευρά θα επωμιστεί τα δικά της έξοδα.

55/21 Η υπόθεση ορίζεται για Ακρόαση στις 08.02.2024 ώρα 10:00.

ΕΤ 12/19 Παρατείνεται ο χρόνος καταχώρισης Ένστασης από την Καθ΄ ης η αίτηση εταιρεία. Ένσταση να καταχωριστεί μέχρι τις 25.04.2023. Για Ακρόαση 02.05.2023.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ

4/15 Ανανεώνονται οι οδηγίες του Δικαστηρίου για ενημέρωση των διαχειριστών. Ορίζεται για τον σκοπό αυτό στις 04.05.2023.

75/12 Ορίζεται για εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης στις 09.05.2023.

39/15 Ορίζεται για εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης στις 09.05.2023.

130/18 Ορίζεται για Οδηγίες 12.06.2023.

45/19 Ορίζεται για καταχώριση Ενδιάμεσων Λογαριασμών στις 29.05.2023. Διαχειριστής παρών.

71/19 Ορίζεται για καταχώριση Τελικών Λογαριασμών στις 23.10.2023

79/19 Δίδονται οδηγίες στον Πρωτοκολλητή όπως ελέγξει τους Τελικούς Λογαριασμούς και να διαβιβάσει στο Δικαστήριο τη θέση του.

781/16 ώρα 10:30 (συν. Ακρόαση)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ

54/16

Το Δικαστήριο θα επιληφθεί όλων των πιο κάτω υποθέσεων την 04.04.2023 και ΔΕΝ είναι αναγκαία η παρουσία των δικηγόρων των διαδίκων. Οι δικηγόροι θα ενημερωθούν για την πορεία της υπόθεσής τους από το Πινάκιο το οποίο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

196/11

1150/15

60/16

739/16

649/17

540/18

550/18

434/20

577/20

127/21 226/22(ι) Γ.Α. 84/22(ι)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ

143/05

146/08

147/08

105/12

62/15

63/15

80/17

79/18

86/19

103/19

Σημ. Σε σχέση με τις υποθέσεις του 2016, που είναι ορισμένες για ακρόαση, απαιτείται η φυσική παρουσία όλων των εμπλεκομένων μερών, εκτός αν ενημερωθούν διαφορετικά από το Πινάκιο του Δικαστηρίου.