SIGNUP
  LOGIN

Οι πιο κάτω υποθέσεις που είναι ορισμένες για ΑΚΡΟΑΣΗ / ΟΔΗΓΙΕΣ παραμένουν ως έχουν προγραμματιστεί και οι δικηγόροι/διάδικοι θα πρέπει να παρουσιαστούν κανονικά, κατά την ώρα που είναι ορισμένες, εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά:

 

Επαρχ. Δικαστ. Λάρνακας:

Αρ. Αγ. 2939/14 – ώρα 10:00 π.μ.

Αρ. Αγ. 34/17 – ώρα 09:30 π.μ.

Αρ. Αγ. 1026/19 – ώρα 09:00 π.μ.

Αρ. Αγ. 156/20 – ώρα 09:00 π.μ.

Γενική Αίτηση Αρ. 148/18 – ώρα 09:00 π.μ.

Γενική Αίτηση Αρ. 10/21 – ώρα 09:00 π.μ.

Αίτ.Εταιρ. 168/12 – ώρα 09:00 π.μ.

 

Αρ. Αγ. 666/11 – Η Αίτηση ημερ.5.4.2021 απορρίπτεται άνευ βλάβης και χωρίς έξοδα. Παραμένει στις 29.11.2021η Αίτηση ημερ.31.8.2021.

 

Αρ. Αγ. 1992/16 –  Ορίζεται για ΟΔΗΓΙΕΣ στις 29.11.2021, ώρα 09:00.Καμιά διαταγή για έξοδα.

 

Αρ. Αγ. 899/17 –  Ορίζεται για ΑΚΡΟΑΣΗ στις18.1.2022, ώρα 10:30.Καμιά διαταγή για έξοδα.

 

Παραπομπή Αρ. 12/19 –  Παρατείνεται ο χρόνος για καταχώριση τροποποιημένης υπεράσπισης για 30 ημέρες από σήμερα. Η Παραπομπή ορίζεται για ΟΔΗΓΙΕΣ στις 26.10.2021, ώρα 09:00.Τα έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον Απαιτήτριας.

 

Αρ. Αγ. 738/20 – Δίδονται οδηγίες όπως (α) Εντός 60 ημερών από σήμερα καταχωρηθούν ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης εγγράφων από Εναγόμενους.  (β) Σε περίπτωση που επιθυμούν οι διάδικοι την επιθεώρηση και ανταλλαγή των αποκαλυφθέντων εγγράφων, αυτό να γίνει με συνεννόηση τους εντός 15 ημερών από της ημερομηνίας των ενόρκων δηλώσεων αποκάλυψης (γ) Ακολούθως εντός 90 ημερών από σήμερα να καταχωρηθούν κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας από όλους τους διαδίκους.Ορίζεται για ΟΔΗΓΙΕΣ την 1.2.2022, ώρα 09:00. Τα έξοδα στην πορεία / Ως αυτά θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο κατά το τέλος της διαδικασίας της αγωγής/αίτησης/ ή ως θα συμφωνηθούν.

 

Επαρχ. Δικαστ. Αμμοχώστου

Αρ. Αγ. 658/16 – ώρα 09:00 π.μ.

Αρ. Αγ. 194/18 – ώρα 09:30 π.μ.

Αρ. Αρ. 41/20 –  ώρα 09:00 π.μ.

Γενική Αίτηση Αρ. 19/21 –  ώρα 09:00 π.μ.

 

Αρ. Αγ. 1560/13 – Εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση/παράγραφοι Α & Β της αίτησης.

 

Αρ. Αγ. 564/18 – Εκδίδεται εκ συμφώνου Διάταγμα ως το 1 της Αίτησης. Το Διάταγμα αναστέλλεται μέχρι την 30.4.2022. Κάθε πλευρά επωμίζεται τα έξοδα της.

 

Αρ. Αγ. 246/20 – Ορίζεται για ΟΔΗΓΙΕΣ την 1.2.2022, ώρα 09:00 π.μ.

Τα έξοδα στην πορεία / Ως αυτά θα υπολογιστούν κατά το τέλος της διαδικασίας της αγωγής/αίτησης.

 

 

Σημείωση:

Όλοι οι δικηγόροι προτρέπονται να στέλνουν ηλεκτρονικά μηνύματα προς το Δικαστήριο, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες προηγουμένως,με κοινοποίηση στους αντιδίκους, ζητώντας οδηγίες για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης, ούτως ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στο Δικαστήριο για διεκπεραίωση των υποθέσεων χωρίς την φυσική παρουσία των δικηγόρων, στο πιο κάτω ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

sandreou@dc.judicial.gov.cy

 

Σημειώστε ότι:

Στο Θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος θα πρέπει να αναγράφεται απαραίτητα:

  1. ο ΑΡΙΘΜΟΣ της υπόθεσης,
  2. η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ που είναι ορισμένη η υπόθεση, και
  3. η ΕΠΑΡΧΙΑ του εκδικάζοντος Δικαστηρίου.

π.χ.Αρ. Αγ. ΧΧΧΧ , ορισμένη ΧΧΧΧ, Επ.Δικαστ. Λάρνακας / Αμμοχώστου).

Σε αντίθετη περίπτωση (και ειδικότερα όταν δεν αναφέρεται καν ο αριθμός της υπόθεσης), εκ των πραγμάτων δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

 

Σημ.:   Για υποθέσεις που είναι ορισμένες στην πιο πάνω ημερομηνία αλλά δεν περιλαμβάνονται πιο πάνω, ούτε και αναφέρονται στο Πινάκιο του Πρωτοκολλητή,τότε οι δικηγόροι να ενημερώνονται από το αρμόδιο Πρωτοκολλητείο, καθότι πιθανότατα, είτε η υπόθεση δεν ετέθη ενώπιον του Δικαστηρίου, είτε δεν ανευρέθηκε ο φάκελος. Μόνον εφόσον το Πρωτοκολλητείο σας ενημερώσει ότι η υπόθεση βρέθηκε και θα τεθεί ενώπιον συγκεκριμένου Δικαστή, να αποτείνεστε σ’αυτόν ηλεκτρονικά ως ανωτέρω για περαιτέρω οδηγίες.