SIGNUP
  LOGIN

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

 

ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΗ

Λάρνακα

 

 

 

1886/13

Ως ορίστηκε – 8:30 π.μ.

245/19

Ως ορίστηκε – 8:30 π.μ.

2372/13

Ως ορίστηκε – 10:30 π.μ.

1365/14

Ως ορίστηκε – 8:30 π.μ.

1034/14

Ως ορίστηκε – 10:30 π.μ.

1968/13

Ως ορίστηκε – 8:30 π.μ.

ΓΑ 65/21

Ως ορίστηκε – 8:30 π.μ.

2358/14

Ως ορίστηκε – 10:30 π.μ.

687/18

Ως ορίστηκε – 10:30 π.μ.

419/16

Ως ορίστηκε – 10:30 π.μ.

1504/17

Ως ορίστηκε – 10:30 π.μ.

592/18

Ως ορίστηκε – 10:30 π.μ.

194/18

Ως ορίστηκε – 10:30 π.μ.

ΓΑ 148/2013

Ως ορίστηκε – 10:30 π.μ.

 

 

Αμμόχωστος

 

 

 

3/20

Ως ορίστηκε – 8:30 π.μ.

434/19

Ως ορίστηκε – 10:30 π.μ.

988/14

Ως ορίστηκε – 10:30 π.μ.

 

Οι υποθέσεις που φαίνονται στο πιο πάνω πίνακα δεν αναβάλλονται. Αναμένεται από τους διαδίκους και/ή τους συνηγόρους να εμφανιστούν κανονικά ενώπιον του Δικαστηρίου.

 

 

 

 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

Αρ. Υπόθεσης

Νέα ημερομηνία και ώρα ορισμού

Σκοπός για τον οποίο ορίζεται και τυχόν οδηγίες για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης

Λάρνακα

 

 

1607/18

Δεν δίδεται νέα ημερομηνία

Εκδίδεται διάταγμα ανανέωσης του ΚΕ για σκοπούς επίδοσης στον Εναγόμενο 1, για 6 μήνες από 28.7.21. Καμία διαταγή για έξοδα.

1613/18

18.11.21 – 8:30 π.μ.

Δίδονται οδηγίες για καταχώρηση ΣΕΔ με την οποία να επισυνάπτεται απόδειξη υποβολής εντύπου από τους Ενάγοντες στους Εναγόμενους (αν υπάρχει), σύμφωνα με το περιεχόμενο του Τ2 της ΕΔ του κου Ο. Παύλου και/ή πλήρεις διευκρινίσεις και/ή επεξηγήσεις κατά πόσο το έντυπο αυτό υποβλήθηκε και εάν ναι, κατά πόσο αυτό έγινε πριν την 15.6.13. Η αίτηση ημερ. 27.9.19 ορίζεται εκ νέου για περαιτέρω απόδειξη της αγωγής.

796/19

11.4.22 – 10:30 π.μ.

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση.Ο χρόνος για την κυρίως εξέταση των μαρτύρων δεν θα υπερβαίνει τα 15 λεπτά, ο χρόνος για την αντεξέταση δεν θα υπερβαίνει τα 60 λεπτά και ο χρόνος για την επανεξέταση, αν υπάρχει, δεν θα υπερβαίνει τα 15 λεπτά. Έξοδα στην πορεία.

 

349/19

18.11.21 – 8:30 π.μ.

Δίδεται παράταση χρόνου καταχώρησης ΕΔ αποκάλυψης εγγράφων και ΟΚΜ & ΣΜ από τους Εναγόμενους εντός 30 ημέρων από σήμερα. Δεν θα δοθεί περαιτέρω παράταση. Η αγωγή παραμένει για οδηγίες. Έξοδα στην πορεία.

1395/19

18.11.21 – 8:30 π.μ.

Παρατείνεται ο χρόνος αποκάλυψης από τους Εναγόμενους και τους εξ ανταπαιτήσεως Εναγόμενους εντός 30 ημερών από σήμερα. Η αγωγή παραμένει για οδηγίες. Έξοδα στην πορεία.

1056/19

11.4.22 – 10:30 π.μ.

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση.Ο χρόνος για την κυρίως εξέταση των μαρτύρων δεν θα υπερβαίνει τα 15 λεπτά, ο χρόνος για την αντεξέταση δεν θα υπερβαίνει τα 60 λεπτά και ο χρόνος για την επανεξέταση, αν υπάρχει, δεν θα υπερβαίνει τα 15 λεπτά. Έξοδα στην πορεία.

 

1534/19

22.11.21 – 8:30 π.μ.

Εκδίδονται διατάγματα αποκάλυψης εντός 45 ημερών από σήμερα και επιθεώρησης εντός 15  ημερών μετέπειτα. Η επιθεώρηση δύναται να γίνει και δια ανταλλαγής εγγράφων. Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες ως προς τη μαρτυρία που θα προσαχθεί. Έξοδα στην πορεία.

142/20

22.11.21 – 8:30 π.μ.

Η αίτηση ημερ. 22.6.2020 παραμένει για απόδειξη (τελευταία παράταση). Ε/Υ 5 ημέρες προηγουμένως.

718/20

22.11.21 – 8:30 π.μ.

Η αίτηση ημερ. 20.5.2021 παραμένει για απόδειξη (τελευταία παράταση).

319/20

Δεν δίδεται νέα ημερομηνία

Εκδίδεται διάταγμα ανανέωσης του ΚΕ για σκοπούς επίδοσης στον Εναγόμενο 1, για 6 μήνες από 23.9.21. Καμία διαταγή για έξοδα.

1656/20

22.11.21 – 8:30 π.μ.

Δίδονται οδηγίες όπως η κλήση για οδηγίες των Εναγόντων επιδοθεί προς τους Εναγόμενους. Σε περίπτωση που έχει ήδη επιδοθεί οι Ενάγοντες να φροντίσουν να καταχωρηθεί η ΕΔ επίδοσης στο φάκελο του Δικαστηρίου και οι Εναγόμενοι να καταχωρήσουν Τύπο 25 μέχρι την επόμενη δικάσιμο.

2136/20

22.11.21 – 8:30 π.μ.

Εκδίδονται διατάγματα αποκάλυψης εντός 45 ημερών από σήμερα και επιθεώρησης εντός 15  ημερών μετέπειτα. Η επιθεώρηση δύναται να γίνει και δια ανταλλαγής εγγράφων. Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες ως προς τη μαρτυρία που θα προσαχθεί. Έξοδα στην πορεία.

781/20

23.11.21 – 8:30 π.μ.

Παρατείνεται ο χρόνος καταχώρησης του Τύπου 25 εκ μέρους των Εναγόμενων. Δεν θα δοθεί άλλη παράταση.

1578/20

23.11.21 – 8:30 π.μ.

Εκδίδονται διατάγματα αποκάλυψης εντός 45 ημερών από σήμερα και επιθεώρησης εντός 15  ημερών μετέπειτα. Η επιθεώρηση δύναται να γίνει και δια ανταλλαγής εγγράφων. Ίδιες οδηγίες και για την ανταπαίτηση. Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες ως προς τη μαρτυρία που θα προσαχθεί. Έξοδα στην πορεία.

469/21

23.11.21 – 8:30 π.μ.

Η αίτηση ημερ. 18.6.21 ορίζεται για απόδειξη.

Εταιρ. Αίτ. 39/20

7.12.21 – 8:30 π.μ.

Δίδονται ίδιες οδηγίες. Σε περίπτωση που η αίτηση επιδόθηκε οι ΕΔ επίδοσης να καταχωρηθούν στο φάκελο του Δικαστηρίου και τα μέρη στα οποία επιδόθηκε η αίτηση να καταχωρήσουν ένσταση μέχρι την επόμενη δικάσιμο. Έξοδα στην πορεία

Εταιρ. Αίτ. 4/18

7.12.21 – 8:30 π.μ.

Η αίτηση ορίζεται για ακρόαση. Τυχόν ένσταση να καταχωρηθεί 5 ημέρες προηγουμένως.

1790/19

 

 

 

 

 

 

 

 

Δεν δίδεται νέα ημερομηνία.

Η αίτηση έρευνας ημερομηνίας 04.09.20 αποσύρεται και απορρίπτεται άνευ βλάβης.  Καμία διαταγή για έξοδα.  Το Ε/Σ εναντίον της εναγόμενης – Καθ΄ ης η Αίτηση ακυρώνεται.

747/21

25.11.21 – 08:30 π.μ.

Η αίτηση ορίζεται για ακρόαση.  Ένσταση 5 μέρες προηγουμένως.

500/09

25.11.21 – 08:30 π.μ.

Η αίτηση έρευνας ημερ. 23.02.21 παραμένει για οδηγίες για σκοπούς επίδοσης.

3827/01

22.11.21 – 08:30 π.μ.

Ορίζεται για επίδοση

1398/19

25.11.21 – 08:30 π.μ.

Δίδεται παράταση χρόνου αποκάλυψης εγγράφων εκ μέρους των Εναγόμενων.  Η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες.  Έξοδα στην πορεία.  Η παράταση μέχρι την επόμενη δικάσιμο.

Αμμόχωστος

 

 

212/2020

Δεν δίδεται νέα ημερομηνία

Ενόψει του περιεχομένου της επιστολής ημερ. 8.7.2021, η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ως εξωδίκως διευθετηθείσα, ανεπιφύλακτα, χωρίς καμία διαταγή ως προς τα έξοδα. Όλες οι προηγούμενες διαταγές ως προς τα έξοδα ακυρώνονται.

571/2020

24.11.21 – 8:30 π.μ.

Εκδίδονται διατάγματα αποκάλυψης εντός 45 ημερών από σήμερα και επιθεώρησης εντός 15  ημερών μετέπειτα. Η επιθεώρηση δύναται να γίνει και δια ανταλλαγής εγγράφων. Εκδίδεται περαιτέρω διάταγμα για ετοιμασία παραδεκτών γεγονότων. Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες ως προς τη μαρτυρία που θα προσαχθεί. Έξοδα στην πορεία.

68/20

14.12.21 - 8:30 π.μ.

Εκδίδονται διατάγματα αποκάλυψης εντός 45 ημερών από σήμερα και επιθεώρησης εντός 15  ημερών μετέπειτα. Η επιθεώρηση δύναται να γίνει και δια ανταλλαγής εγγράφων. Ίδιες οδηγίες και για την ανταπαίτηση. Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες ως προς τη μαρτυρία που θα προσαχθεί. Έξοδα στην πορεία.

69/20

14.12.21 - 8:30 π.μ.

Εκδίδονται διατάγματα αποκάλυψης εντός 45 ημερών από σήμερα και επιθεώρησης εντός 15  ημερών μετέπειτα. Η επιθεώρηση δύναται να γίνει και δια ανταλλαγής εγγράφων. Ίδιες οδηγίες και για την ανταπαίτηση. Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες ως προς τη μαρτυρία που θα προσαχθεί. Έξοδα στην πορεία.

573/2019

23.11.21 – 8:30 π.μ.

Εκδίδονται διατάγματα αποκάλυψης εντός 45 ημερών από σήμερα και επιθεώρησης εντός 15  ημερών μετέπειτα. Η επιθεώρηση δύναται να γίνει και δια ανταλλαγής εγγράφων. Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες ως προς τη μαρτυρία που θα προσαχθεί. Έξοδα στην πορεία.

386/2019

23.11.21 – 8:30 π.μ.

Παρατείνεται ο χρόνος καταχώρησης ΕΔ αποκάλυψης εκ μέρους των Εναγόμενων (τελευταία παράταση). Η αγωγή ορίζεται εκ νέου για οδηγίες.

109/17

30.09.21 – 08:30 π.μ.

Η αίτηση παραμένει για ακρόαση

76/2016

Δεν δίδεται νέα ημερομηνία.

Η αίτηση έρευνας ημερ. 04.09.20 αποσύρεται και απορρίπτεται άνευ βλάβης.  Καμία διαταγή για έξοδα.

366/19

23.11.21 – 08:30 π.μ.

Εκδίδονται εκατέρωθεν διατάγματα αποκάλυψης εντός 45 ημερών από σήμερα και επιθεώρησης εντός 15  ημερών μετέπειτα. Η επιθεώρηση δύναται να γίνει και δια ανταλλαγής εγγράφων. Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες ως προς τη μαρτυρία που θα προσαχθεί. Έξοδα στην πορεία.

 

 

 

Συντομογραφίες

Ε/Α = Έκθεση Απαίτησης

Ε/Υ = Έκθεση Υπεράσπισης

ΕΣ= Ένταλμα Σύλληψης

ΕΔ= Ένορκη Δήλωση

ΣΕΔ= Συμπληρωματική Ένορκη Δήλωση

ΚΓΟ = Κλήση για οδηγίες

ΟΚΜ & ΣΜ = Ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων & Σύνοψη μαρτυρίας

 

Οι υποθέσεις που φαίνονται στον πιο πάνω πίνακα και είναι ορισμένες ορίζονται εκ νέου  από το Δικαστήριο με τις πιο πάνω οδηγίες, χωρίς να απαιτείται η παρουσία δικηγόρων και/ή διαδίκων. Στη μεσαία στήλη αναφέρεται η νέα ημερομηνία ορισμού και στη δεξιά στήλη αναφέρεται ο σκοπός για τον οποίο ορίζεται και τυχόν οδηγίες προς τους διαδίκους μέχρι την επόμενη δικάσιμο.

 

Νοείται ότι αν υπάρχουν ειδικά αιτήματα για κάποια υπόθεση (π.χ. να αποσυρθεί μια αίτηση, να δοθεί ημερομηνία για σκοπούς διευθέτησης κ.α.), οι δικηγόροι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με την στενογράφο του Δικαστηρίου, κα Βερόνικα Γεωργίου, στο 24802790 ή μέσω emailστην διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.με κοινοποίηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.καιμε κοινοποίηση σε όλα τα μέρη / όλους τους δικηγόρους των μερών, τουλάχιστον 2 καθαρές ημέρες πριν την ημερομηνία ορισμού της υπόθεσης. Το Δικαστήριο θα επιλαμβάνεται σχετικά και θα επικοινωνεί στη συνέχεια με τους δικηγόρους για τα περαιτέρω. Σε αντίθετη περίπτωση, θα ισχύουν οι οδηγίες ως έχουν αναρτηθεί.

 

Νοείται περαιτέρω ότι, ασχέτως αν η υπόθεση περιλαμβάνεται στον πίνακα των υποθέσεων που αναβάλλονται, αν για οποιαδήποτε υπόθεση υπάρχει πρόθεση να δηλωθεί απόφαση ή να αποσυρθεί, οι διάδικοι μπορούν να προσέρχονται για αυτό τον σκοπό ενώπιον του Δικαστηρίου κατά την ημερομηνία και ώρα που ήταν αρχικά ορισμένη. Σε περιπτώσεις αιτήσεων για απόφαση λόγω μη καταχώρισης υπεράσπισης, αν έχει καταχωρηθεί υπεράσπιση, τότε ο δικηγόρος του Αιτητή μπορεί να στέλνει μέσω emailστην διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.με κοινοποίηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.καιμε κοινοποίηση στον αντίδικο, δηλώνοντας κατά πόσον θέλει να αποσύρει την αίτηση με ή χωρίς έξοδα. Ο αντίδικος θα τοποθετείται επί των εξόδων. Ανάλογα με τις δηλώσεις των μερών, το Δικαστήριο θα επιλαμβάνεται και θα ενημερώνει ανάλογα τους διαδίκους. Αν ο Αιτητής δεν επικοινωνήσει με το Δικαστήριο με τον πιο πάνω τρόπο, τότε η υπόθεση θα λάβει ως νέα ημερομηνία αυτή που φαίνεται στον πιο πάνω πίνακα.

 

Για τις υποθέσεις που είναι ορισμένες για απόδειξη λόγω μη καταχώρισης εμφάνισης, οι δικηγόροι μπορούν να προσκομίζουν ένορκη δήλωση για απόδειξη της υπόθεσης και τις επιδόσεις (αν δεν είναι ήδη στον φάκελο) στη στενογράφο του Δικαστηρίου και θα ειδοποιούνται τηλεφωνικώς σε μεταγενέστερο στάδιο. Εάν δεν προσκομιστεί ένορκη δήλωση κατά την ημέρα που η υπόθεση είναι ορισμένη, τότε η υπόθεση θα αναβάλλεται από το Δικαστήριο και θα ορίζεται ξανά για απόδειξη στην ημερομηνία που αναγράφεται στον πιο πάνω πίνακα.  Υποθέσεις που είναι ορισμένες κατά την πιο πάνω ημερομηνία, αλλά δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες, απλά δεν τέθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου. Σε τέτοια περίπτωση, καλούνται οι δικηγόροι να επικοινωνήσουν με το πρωτοκολλητείο για να εντοπιστεί ο φάκελος.